Voorouers van Kruger,Stephanus Johannes Paulus(Paul) [33686]

Voorouers van Kruger,Stephanus Johannes Paulus(Paul) [33686]

0.1 Kruger,Stephanus Johannes Paulus(Paul) *10.10.1825 =Cradock deur ds. J.Taylor 19.03.1826 †Montreux, Switserland 14.07.1904 :­laaste president van die Z.A.R; gebore 1.10.1825 volgens doopregisters van Cradock [33686]

1.1 Kruger,Casper Jan Hendrik *10.05.1801 =Graaff-Reinet 01.11.1801 †Buffelsfontein, Rustenburg 00.12.1851 :­boer en politikus. As 'n kind van trekboere het hy geen gereelde onderwys ontvang nie, hoewel genoegsaam omt e lees en te skryf. Hy het ook veeboer geword maar geen vaste grond besit nie. Teen die einde van 1825 het hy met sy gesin na die wyk Agter-Suurberg verhuis. Omdat hy vir die jaar 1825 geen opgaaf betaal het nie, kan dit nie bo alle twyfel vastgestel word waar hy hom orals in die betrokke jaar bevind het nie. Daarom verskil historici ook oor waar sy derde kind Stephanus Johanens Paulus, later Staatspresident van die ZAR gebore is. In 1835 verhuis die hele familie na die omgewing van die Caledonrivier in die suidelike Transoranje, hy besit toe 20 perde en 2 600 skape. In 1836 het die Caledonboere hulle by Potgieter se trek aangesluit. Hy was een van die stigters van Potchefstroom [33682] × 03.09.1820 Cradock
1.2 Steyn,Elsie Francina *06.05.1806 =23.11.1806 †00.02.1834 [33685]

2.1 Kruger,Stephanus Johannes =15.03.1778 [33680] × 28.01.1798 Kaapstad
2.2 Steenkamp,Sophia Margaretha =Tulbagh 30.03.1782 [33681]
2.3 Steyn,Douw Gerbrand =18.05.1777 :­burger Graaff-Reinet [33683] × 19.04.1795 Kaapstad
2.4 Van der Walt,Alida Barendina *04.12.1780 =05.10.1781 †Bulhoek, Agter Zuurberg 02.08.1850 [33684]

3.1 Kruger,Gerrit =21.05.1750 †Rheboksfontein, Agter Zuurberg 10.08.1836 [12860] × 12.11.1769 Tulbagh
3.2 Buys,Susanna Lasya =22.10.1752 †1802 [12861]
3.3 Steenkamp,Casper Jan Hendrik =28.11.1756 :­burger Stellenbosch [22537] × 25.03.1781 Kaapstad
3.4 Putter,Maria Magdalena =13.02.1763 [22536]
3.5 Steyn,Douw Gerbrand =Tulbagh 01.04.1747 †Tulbagh 1790 [13851] × 07.01.1776 Kaapdstad
3.6 Potgieter,Catharina Maria =26.05.1758 [14326]
3.7 Van der Walt,Tjaart *28.08.1748 †Kougarivier 08.08.1802 :­beroemde Kommandant en Verdedigingshoof van die Republikeine [14828] × 28.02.1768 Tulbagh
3.8 Venter,Anna Martha =04.03.1752 †10.06.1785 [14829]

4.1 Kruger,Hendrik =Kaapstad 08.04.1725 †Graaff-Reinet ? 1793 :­woon van 1748 tot 1762 op Olifantsberg, nou Olifantskop, op Kaapstad-Malmesbury-pad, neeem deel aan Hop-ekspedisie van 1761 na Groot Namakwaland, van 1763 tot 1778 op ``De Plaat'' in Laer Roggeveld, ongeveer 1778 na Graaff-Reinet [306] × 05.05.1748 Kaapstad
4.2 Cloete,Francina =Kaapstad 07.09.1732 †Vischgat, Graaff-Reinet 1811 [308]
4.3 Buys,Stephanus =Kaapstad 13.07.1727 [10800] × 02.01.1752 Kaapstad
4.4 De Vries,Maria Elisabeth =Stellenbosch 17.05.1733 [10801]
4.5 Steenkamp,Casper Jan Hendrik *? 1726 [996] ×
4.6 Van Aarde,Levina(Leonora) Catharina =Kaapstad 25.10.1733 [2161]
4.7 Putter,Gerrit =Paarl 04.09.1735 [13961] × 05.04.1759 Swartland
4.8 Van Wyk,Sophia =03.03.1743 [13962]
4.9 Steyn,Hermanus =Kaapstad 12.07.1711 †1795 :­1743.02.03 word eienaar van die leenplaas ``de Bruintjies Rivier over de Berg'', later Bruintjiesrivier. Die naam is ontleen aan een van hul ou perde met die naam ``Bruintjie'' [164] × 26.04.1738 Paarl
4.10 Potgieter,Martha =13.09.1722 [166]
4.11 Potgieter,Hans Jurgen =Kaapstad 15.04.1736 [13856] × 05.09.1756 Paarl
4.12 Van Staden,Elsie(Elisabeth) =21.04.1737 [13857]
4.13 Van der Walt,Geele Andriesz *? 1705 †tussen 17570307 13.02.1757 :­van Veenwouden, Friesland,s.v. Andries Geles, boer in Veenwouden, aankoms 1727, kwartiermeester, burger 1745, boer Swellendamse distrik «HO [8612] × 16.11.1742 Stellenbosch
4.14 Weyers,Johanna(Hendriks) =Stellenbosch 27.08.1724 †02.01.1767 «DU [8611]
4.15 Venter,Jan Hendrik =Kaapstad 26.12.1723 †1793 [10796] × 07.02.1745 Paarl
4.16 Buys,Johanna Maria =Paarl 23.09.1725 [10795]

5.1 Kruger(Cruger),Jacob *28.07.1690 =01.08.1690 †29.10.1749 :­van Sandenbeck by Prignitz naby Berlyn, s.v. Franz Kruger oorl. 1710 en Elisabeth Pemoller of Hartwig oorl. 24.12.1747; ar. 1713 aan boord van die Middelwout, 1714 -- 17 boukneg vir W. ten Damme, 1717 vir Ernst Mostert, verloor sy hand in 'n ongeluk, burger 11. 01.1718; word lidmaat NG Kerk, Kaapstad 13.02.1716; boer in die Sandveld «DU1713 [1710] × 01.05.1718 Kaapstad
5.2 Kemp,Jannetje(Johanna) *00.08.1696 †in Roggeveld 27.10.1778 [1711]
5.3 Cloete,Gerrit =02.03.1710 [2067] × 02.09.1731
5.4 Slabbert,Huibrecht =16.12.1714 [2068]
5.5 Buys,Barend †ongeveer 00.03.1742 :­van Brunswyk in Duitsland, aankoms 1715 op die skip ``Risdam'', soldaat 1716 - 1718, stalkneg 1715, burger 1721, woon in Paarl in 1724 «DU1715 [5802] × 12.10.1721 Kaapstad
5.6 Van den Berg,Alida =Stellenbosch 18.07.1706 [5801]
5.7 De Vries,Izak *Mauritius =Kaapstad 12.03.1711 «MR [7833] × 03.08.1732 Paarl
5.8 Bosman,Susanna =Stellenbosch 17.01.1712 [7834]
5.9 Steenkamp,Jan †1744 :­van Nieuwkerk «HO [993] × 19.05.1720 Paarl
5.10 Van Eck(Van Neck),Jannetje *? 1705 †vermoor aan die grens van die Roggeveld deur Boesman 1772 [995]
5.11 Van Aarde,Theunis Gerritsz *1699 [2159] × 07.01.1731 Kaapstad
5.12 Kervel,Hilletje =? 1714 :­ook bekend as Hilletje Cabo [2160]
5.13 Putter,Jan(Johannes) Lodewyk *? 1698 [2551] ×
5.14 Van der Swaan,Anna =Stellenbosch 20.06.1706 [2552]
5.15 Van Wyk,Gerrit =30.09.1714 [8659] × 02.11.1738
5.16 Eykhoff,Maria Magdalena =Kaapstad 15.06.1721 [2559]
5.17 Steyn,Jacobus =Kaapstad, doopgetuie juffrou Coon 29.08.1683 :­sy vader is onbekend, het die van, Steyn, van sy stiefpa aanvaar [278] × 24.10.1706 Stellenbosch
5.18 Potgieter,Maria =Kaapstad 31.08.1687 [280]
5.19 Potgieter,Hans Jurgen =Kaapstad 16.07.1690 :­burger Drakenstein [282] × 31.03.1720 Stellenbosch
5.20 Botha,Cornelia =Stellenbosch 06.01.1697 †1753 [284]
5.21 Sien 5.19 [282]
5.22 Sien 5.20 [284]
5.23 Van Staden,Marthinus =?? 1710 :­burger Drakenstein [8412] × 15.08.1728 Paarl
5.24 Botha,Catharina =Stellebosch 07.10.1714 [8413]
5.27 Weyer(s),Heinrich †05.08.1725 :­van Epe, aankoms 1702, ook genaamd Weyer Hendriks, soldaat, burger1714 «DU [5492] × 01.05.1718 Stellenbosch
5.28 Gerritse,Anna Elisabeth =Kaapstad 18.10.1699 †1747 :­ook as Gerritsdochter bekend [5491]
5.29 Venter,Pieter =Stellenbosch 18.10.1699 †? 1765 [4916] × 30.11.1721 Kaapstad
5.30 Nel,Hester =Stellenbosch 01.08.1706 †1785 [4919]
5.31 Sien 5.5 [5802]
5.32 Sien 5.6 [5801]

6.3 Kemp,Nicolaas :­blykbaar op skip oorlede met koms na die Kaap volgens 417p716, maar H4p236c sê hy was van Batavia en mandoor (opsigter) van slawe in die losie van die Kaap « [2117] ×
6.4 Swerisse,Cecilia :­volgens navorsing in Duitsland van adellike afkoms. Moontlik d.v. Lourens Sweris «DU [2118]
6.5 Cloete,Jacob =Kaapstad 03.11.1675 [2069] × 10.02.1704 Stellenbosch
6.6 Viljoen,Fransina =Kaapstad 24.04.1689 :­is waarskynlik na die afsterwe van haar vader gebore en is na hom vernoem. [2070]
6.7 Slabbert,Jasper *?? 1689 [2075] × 26.06.1712 Kaapstad
6.8 Myburgh,Johanna =?? 1693 [2076]
6.11 Van den Berg(Van den Bergen),Jacobus :­van Breskens in Zeeland,s.v. Claes van den Berg en Lijsebeth Lowijs «HO [5793] × 08.10.1700 Kaapstad
6.12 Carteniers,Jacomina :­van Oudenaarde in Vlaandere «HO [5794]
6.13 De Vries,Hendrik Abraham :­van Amsterdam, vryburger Mauritius, aankoms 1708 van Mauritius met sy vrou en 4 kinders «HO [6172] × 1700 Mauritius ??
6.14 Zaaiman,Maria *?? 1684 †?? 1713 :­in haar vader se testament was sy in 1714 reeds `zaliger' [6173]
6.15 Bosman,Hermanus *Amsterdam =19.04.1682 †Paarl 26.07.1769 :­s.v. Lambertus Bosman van Aurik, Oos-Friesland,Nederland en Maria Franz van Amsterdam (x16810906), 1705 na Batavia as krankebesoeker, 1707 met 'De Overrijp' na Kaap; voorleser, sieketrooster te Drakenstein, Paarl, Wagenmakersvallei en Franschhoek, die plasie `Oude Plantage' aan die voet van Paarlberg aangelê «HO1707 [2442] × 04.03.1708 Stellenbosch
6.16 De Villiers,Elisabeth *1690 †1765 [2443]
6.19 Van Eck,Adriaan :­van Amsterdam, burger Drakenstein «HO [5139] × Holland
6.20 Haster,Johanna :­van Leiden «HO [5140]
6.21 Van Aarde(Van Aardt),Gerrit :­van Delft «HO [2155] × Holland
6.22 Van Genz,Levijntje Theunisz *1667 :­van Rotterdam «HO [2156]
6.23 Kervel,Jurgen (Juriaan) :­van Haarlem «HO [2623] ×
6.24 Hermansz,Catharina «ON [2624]
6.25 Putter(Potter),Dietrich †1699 :­van Zierenberg in Hesse-Kassel, jagter, lid van Kaapse gemeenskap voor 1676 «DU [2549] × 29.10.1679 Kaapstad
6.26 Visser,Zacharia(s) =23.08.1665 [2550]
6.27 Van der Swaan,Gerrit :­van Nederland «HO [2557] × 05.09.1705 Stellenbosch
6.28 Campher(Camfers),Agnita =? 1687 :­moontlik suster van Lourens Campher [2558]
6.29 Van Wyk,Arie =13.04.1686 [6033] × 27.12.1711 Stellenbosch
6.30 Campher,Antoinetta(Agnita) =?? 1688 [6030]
6.31 Eykhoff,Matthys Hendrik *1690 †1721 [2137] × 22.10.1719 Paarl
6.32 Vivier,Elisabeth =12.02.1698 †1730 [2138]
6.33 Steyn,Douw(e) Gerbrand(s) †1700 :­van Leeuwarden, aankoms 1668, messelaar in diens van die H.O.I.K., opsiener van die kerkhof van Stellenbosch, opvolger van Oldeland as stadsingenieur «HO [5224] × 19.08.1685 Kaapstad
6.34 Lozee(Losee),Maria :­moontlik gedoop 16660901 «ON [2097]
6.35 Potgieter,Harmen Jansen(Jansz) *1635 †1702 :­Heese het verkeerdelik aangedui in Slagtersnek en sy Mense dat hy deur 'n Xhosa assegaai op 'n ruilekspedisie na die binneland oorlede is; van Nordhorn, in Wesfale, s.v. Hermann Potgieter en Schwenne Lodden, boukneg 1665, later smid op Stellenbosch «DU [2098] × 08.05.1672 Kaapstad
6.36 Frederiks,Isabella :­van Amsterdam, wed. van Nikolaas Vechtman, van Merano in Suid-Tirol «HO [2099]
6.37 Sien 6.35 [2098]
6.38 Sien 6.36 [2099]
6.39 Botha,Frederik(Friedrich) *Wangenheim, by Gotha 04.03.1653 :­seun van landbouer Michael Both en Susanna Saulus, sedert 1685 kom hy voor op Stellenbosch as burger en ``boer om die kwart'' vir Jan Cornelitz van Oud-Beyerland naby Rotterdam «DU [833] × 21.06.1717 Stellenbosch
6.40 Kickers,Maria :­van Amsterdam, weesmeisie «HO [834]
6.45 Van Staden,Marthinus *Haarlem 1677 †1707 «HO [4019] ×
6.46 Van der Merwe,Aletta *Kaapstad =30.03.1684 †Drakenstein 30.09.1729 ΩDrakenstein [957]
6.47 Botha,Jacobus =24.08.1692 [5150] × 22.10.1713 Stellenbosch
6.48 Snyman,Elsie =01.08.1697 [5151]
6.55 Gerrits,Caspar †00.01.1719 :­van Nymegen «HO [5328] × 03.05.1693 Stellenbosch
6.56 Pyl(Speldenberg),Elsje =Kaapstad 26.11.1679 :­d.v. Hendrik Speldenberg en Adriana Gabrielse van die Kaap «ON [5329]
6.57 Venter,Hendrik(Heinrich) Conrad *Hameln, Duitsland 21.04.1663 †02.05.1713 :­s.v. Hendrik von Dempter en Anna S. Kuhleman; a. voor 1688, burger en kleremaker op Stellenbosch, boer op en eienaar van die plaas ``Vleeschbank'', aan die Bergrivier, Drakenstein «DU [4389] × 09.12.1691 Kaapstad
6.58 Viljoen,Anna =Kaapstad 19.05.1678 †11.05.1713 [4388]
6.59 Nel,Guillaume *1663 †? 1734 :­van Rouaan, Franse vlugteling, aankoms voor 1690, met vrou en twee kinders, kleremaker van Rouen in Normandie, woon op plaas ``Blouklip'' naby Stellenbosch «FR [4917] × 03.05.1685 Amsterdam
6.60 De la Batte,Jeanne *1663 :­van Saumur «FR [4918]

7.9 Cloete,Gerrit *Europa 1651 :­aank. 1659 saam met sy moeder; burger Rondebosch en later Stellenbosch [1708] × 26.08.1674 Kaapstad
7.10 Harmans,Catharina :­van Middelburg «HO [1709]
7.11 Villion(Viljoen),Francois *1651 †1689 :­van Clermont, aankoms 1671, sy van is oorspronklik Villion, en ook Signon gespel, later verander dit na Viljon en uiteindelik na die hedendaagse Viljoen. In 1682 ontvang die egpaar die plaas Idasvallei,distrik Stellenbosch, van Goew. Simon van der Stel. Die stamvader het tot sy afsterwe hier as vryburger geboer. Francois was die eerste Franssprekende wat hom aan die Kaap van Goeie Hoop kom vestig het [2077] × 17.05.1676 Kaapstad
7.12 Campenaar,Cornelia :­van Middelburg, Zeeland «HO [2078]
7.13 Slabbert,Floris =Agtekerke,(Zeeland) 07.10.1656 :­aankoms 1699, s.v. Maerten Adriaansen Slabbert en Janneken Lormye «HO [2073] × 15.04.1684 te Aagtekerke(Zeeland)
7.14 Jasperse,Huibrecht «HO [2074]
7.15 Myburgh,Jan Lambrechts :­van Buiksloot naby Amsterdam, burger Kaapstad «HO [2079] × 09.11.1687 Kaapstad
7.16 Van Laar,Anna Maria †1697 :­van Amsterdam, ook bekend as Maria Hendriks «HO [2080]
7.27 Zaaiman,Daniel *1650 †1714 :­van Vlissingen; dienaar van die VOC, word ongeveer 1666 na Mauritius gestuur as kuiper. Word daar vryburger na 1672; gaan soek beter bestaan aan die Kaap 1676 maar keer in 1677 na Mauritius terug op dieselfde skip as Pieternella van Meerhoff. Kry in 1683 kontrak van opperhoof Lamotius van Mauritius om arak te vervaardig. In 1696 verleen opperhoof Diodati die reg aan hom om patats en boontjies aan die garnisoen te lewer; hierdie kontrak hernu in 1699. Aankoms 17090126 met vrou en kinders aan Kaap omdat die VOC afstand van Mauritius gedoen het en die ingesetenes onttrek het teen 1708. Koop twee erwe en 'n huis in Kaapstad; boer op plaas Patrijse Valley, Stellenbosch, wat hy van Rudolf Fredrik Steenbok gekoop het, maar sake het swak verloop en teen 1712/13 het hy die plaas teruggegee. In sy boedel het hy slegs die huis en erwe in Kaapstad oor «HO1709 [5397] × 13.10.1677 Mauritius
7.28 Van Meerhoff,Petronella *?? 1664 †aan die Kaap, voor 1714 :­Pieternella was moontlik 'n voorkind en dus 'n jaar of wat ouer. Petronella is 'n latere verandering van haar naam. Daniel noem nie sy vrou as een van sy erfgename nie, wat waarskynlik aandui dat sy reeds oorlede was. Sy verskyn net tot 1712 in die monsterrolle [5398]
7.31 De Villiers,Abraham *1659 †Lekkerwyn 31.03.1720 :­aankoms 1689 op die "Zion" waarskynlik van Boergandie,broer van Pierre, boer op La Rochelle(gemeenskaplik met sy broers), Champange(verkoop aan A. Nortier),Bosch-en Dal (Verkoop aan sy broer), Meerlust, en Lekkerwyn «FR [2446] × 05.10.1689
7.32 Gardiol,Suzanne *La Coste 1668 †1729 :­aankoms 1688 met ouers «FR1688 [2447]
7.51 Visser,Jan Coenraad :­van Ommen, Nederland, aankoms 1657, burger 16590930 «HO1657 [2555] × Holland
7.52 Gerrits,Margaretha :­van Hardenberg, aankoms 1662 «HO1662 [2556]
7.55 Campher(Campfer/Kamfer),Lourens(Lorenz) :­van Morrouw, burger Stellenbosch, eienaar van die plaas Murasie by Koelenhof, besit plaas Driesprong 1693 «DU [5837] × 1685
7.56 ?,Ansela :­van die Kaap «KP [5838]
7.57 Van Wyk,Willem :­van Engen in Nederland, aankoms 1676-78 «HO [6031] × 05.08.1685 Kaapstad
7.58 Hillebrandt,Catharina «HO [6032]
7.59 Sien 7.55 [5837]
7.60 Sien 7.56 [5838]
7.61 Eykhoff(Eckhoff),Heinrich †1691 :­van Essen, Duitsland, aankoms 1684 as soldaat in diens van Kompanjie, word vryburger in 1687 en gaan woon op Stellenboch «DU [2136] × 29.08.1688
7.62 Le Febre,Marie *1651 †1701 :­van Marcq by Calais, d.v. David le Febre en Elisabeth le Bleu «FR [944]
7.63 Vivier,Abraham †1713 :­Franse vlugteling, aankoms 1688 vanaf Zieriksee in Zeeland aan boord die "Zuid-Bevelandt" saam met sy twee broers, hulle kom van Normandie af en boer in Drakenstein «FR [2120] × 1695
7.64 Du Preez(Des Pres),Jaquemine *1679 †1715 «BF1688 [2121]
7.89 Van Staden,Maarten *Nederland :­van Haarlem, aankoms voor 1686 met sy vrou Margaretha Ernst van Amerongen en ses kinders, familie aan die Elbe, Duitsland «HO [4020] ×
7.90 Ernst,Margaretha :­aankoms voor 1686 met 6 kinders «HO [4299]
7.91 Van der Merwe,Willem Schalk *Holland †12.07.1716 :­volgens Resolusie van die Politieke Raad, van Broek, volgens register Kaapse gemeente, van Oud-Beyerland naby Rotterdam. Hy was 'n seun van Schalk van der Merwe boer in Oud-Beyerland en 'n kleinseun van Willem van der Merwe van wie die bestaande Van der Merwes in Nederland afstam. Vertrek na die Kaap as haakbusskutter, teen agt gulde per maand op die skip ``Dordrecht'' wat 26 April 1661 in Tafelbaai arriveer. Hy was aanvanklik in diens van die Companje se baas-tuinier Hendrik Boom. Burger 5.5.1661, en hy was blykbaar 'n goeie boer want hy is geloof ``voor bequaemheyt als landbouwer''. In die Resoluties van de Politieke Raad was vermeld dat hy boulandt heeft gearbeijt. In 1663 tree hy weer in diens van die H.O.I.K. as adelborst belas met landbou. Drie weke voor sy huwelik met Elsje Cloete is hy weens smokkel met die Hottentotte aangekla deur die Bewindhebbers. Hy en sy skoonvader Jacob Cloete het blykbaar aangehou smokkel want hy is drie jaar lank gevangene op Robbeneiland weens smokkel en gepaardgaande geweldpleging. In Januarie 1673 het sy huis asook sy hele graanoes afgebrand. Hy kry op 23 Maart 1677 toestemming van die Kompanje om weer grond te bewerk saam met Pieter Van der Westhuizen, hierdie keer in Houtbaai, d.i. die plaas Kronendal waarvan die Kaaps-Hollandse opstal nog bestaan. Hierdie ooreenkoms is in 1681 gekanselleer en die plaas is as vrye eiendom aan hom toegeken. In 1677 oes hy 60 mud graan. Op 7 September 1692 word 'n erfbrief aan hom uitgereik vir die plaas Kunnenberg, in die erfbrief beskryf as ``de Kinnenborgh''. Die plaas is opgemeet deur landmeter Heinrich Bernhard Oldenland met 'n grens 60 roede aan die Bergrivier en 600 roede in die rigting van Babilonstoring. Sy bure was Jacobus van der Heiden op Overveen en Maarten van Staden op Bloemendal. Volgens die erfbrief is die grond alreeds in 1687 aan hom toegewys. Hierdie stelling klink verdag, want die 1687-toewysings is deur landdros Johannes Mulder van Stellenbosch persoonlik opgemeet en Oldenland se opmetings begin by die 1689-toewysings. Die plaas De Hoop in die Klein Drakenstein is in 1692 aan Willem se seun Schalk Willem van der Merwe toegeken. Dit was die tweede plaas en nie die eerste nie wat in Suid-Afrika aan 'n Van der Merwe toegeken is. Hy is die vader van 13 kinders en ook die vader van 'n buite-egtelike dogter, Maria Schalks, wat trou met die Stamvader Paulus Heyns, van Leipsig. Maria se moeder was 'n slavin van Goewerneur Simon van der Stel [909] × 09.09.1668 Kaapstad
7.92 Cloete,Elsje Jacoba *Europa 1649 :­aank. saam met haar moeder en broer in 1659 [920]
7.93 Sien 6.39 [833]
7.94 Sien 6.40 [834]
7.95 Snyman,Christoffel *aan die Kaap =Kaap 09.03.1669 †1706 :­boer op `Sandvliet' in Groot Drakenstein; Koop die plaas Sandvliet in Groot Drakenstein in 1692. Dit bly in besit van sy weduwee, Marguerite de Savoye en haar tweede man Henning Viljoen, totdat dit in 1735 uit haar boedel verkoop word [2122] × 1689
7.96 De Savoye,Marguerite-Therese *1671 :­arriveer as 17-jarige in 1688 met haar ouers, broer en suster as Hugenote-vlugtellinge uit Aeth, Vlaandere, met die Skippie "Oosterlandt' aan die Kaap van Goeie Hoop [2123]
7.115 Sien 7.11 [2077]
7.116 Sien 7.12 [2078]

8.17 Cloete,Jacob †Hy is tussen 8 en 9 uur die aand `bij't vleesch-huis' naby die Kasteel op verraderlike en koelbloedige wyse vermoor, gevind 23.05.1693 :­van Keulen, aankoms waarskynlik 1652 saam met Jan van Riebeeck; burger 16570810, Kry 16571010 'n plaas aan die Liesbeekrivier in die `kolonie' wat as Groeneveldt bekend gestaan het en waar Marist Brothers College in Rondebosch nou staan. Hy het dit Ekelenburg of Ecklenburg genoem. In 1660 het hy Burgerraadslid geword. Gedurende Augustus 1668 word hy saam met sy skoonseun Willem Schalkzoon van der Merwe en Jan Verhagen van smokkelhandel aangekla. Hulle sou na bewering 'n aantal beeste van die Hottentotte gekoop het teen 'n prys vyfkeer meer as wat die Kompanje betaal, en strydig met die verbod op handel met die inboorlinge. Hulle is aldrie skuldig bevind en tot lyfstraf gevonnis. Gelukkig vir hulle is daardie vonnis deur bemiddeling van goeie vriende opgeskort en vervang met 'n boete van vyftig riksdaalders. In 1671 repatrieer hy na Europa, maar keer weer na die Kaap terug as korporaal in diens van die Kompanje «DU [923] ×
8.18 Raderootjes(Raderotjes/Raedegortz),Sophia Fytje †28.05.1665 :­van Uts in't Land van Keulen «DU [926]
8.29 Myburgh,Lambert Lambertz †1673 :­van Leydendorp(tans Leiderdorp) «HO [100392] × 1664 ??
8.30 Alberts,Aletta :­van Purmerend naby Amsterdam «HO [100393]
8.55 Van Meerhoff,Pieter *? 1635 †27.02.1668 :­van Kopenhagen, in 1660 saam op ontdekkingsreis na Rio Infante en Vigita Magna, maak ses ontdekkingstogte na die Noorde mee en speel prominente rol as chirurgyn, joernaalhouer, sekunde en leier; gaan in 1667 op handelsending na Madagaskar, Mauritius en Ooskus van Afrika, word onverwags deur inboorlinge oorval en vermoor in Antongilbaai, Madagaskar «DE1660 [50345] × 02.06.1664
8.56 Goringhaicona,Eva *1653 :­van die Kaap, ook genoem Krotoa, 'n Khoivrou, wat vroeër soos 'n kind by Van Riebeeck in die Fort ingewoon het; eintlik die Kompanjie se amptelike en nie-amptelike handelsattache, tolk en geslepe diplomaat «KP [50346]
8.63 Gardiol,Antoine :­van La Coste, vlug na Geneve met vrou en drie kinders, sterf 1688 op pad na Kaap «FR [52497] ×
8.64 Perrotette,Marguerite †1691 «FR1688 [52498]
8.127 De Pres(De Pre),Hercules *1645 †22.11.1696 :­van Kortryk, Franse vlugteling, aankoms 1688 op die skip `Schelde' met sy vrou en ses kinders, in 1692 is die plaas `De Zoete Inval' aan hom toegeken «BF1688 [2113] ×
8.128 D'Atis,Cecilia *1650 †1720 :­Franse vlugteling, a 1688 op die skip ``Schelde'' saam met haar man en ses kinders «FR1688 [2116]
8.183 Sien 8.17 [923]
8.184 Sien 8.18 [926]
8.189 ?,Antony †1683 :­van Bengale, vryswarte «BG [50500] × 20.12.1671 Cape of Good Hope
8.190 ?,Catharina *? 1631 †? 1683 :­a slave woman from Paliacatta (i.e. Chief VOC settlement in Bengal - now known as Pulicat situated on the shores of Lake Pulicat on the Coromandel Coast of the Indian Sub-contient) born by 1631 and belonging (already by 1656) to the free woman Maria Magdalena (no surname) in Batavia (ie present-day Jakarta in Indonesia). On 8 October 1656 she was sexually assualted and grounded by her lover, the slave Claes van Malabar, in a stable at the Fort Rijswijck. Defending herself, she hit Claes with a ladder across his pelvis. His bladder burst and he died 4 days later. Convicted for murder and sentenced to death, she was pardoned, however, and her sentence to be garrotted was commutted and she was banished as a slave to the Cape of Good Hope for the rest of her natuarl life. She arrived in the Cape on 21 February 1657 on board the Prins Willem which was part of the return fleet that left Batavia on 4 December 1656. She has the important distinction of being the first recorded female slave convict at the Cape. She had 2 voorkinders, one by the ensign and chief of the garrison, Pieter Everaerts from Bruijsaert and one by the soldier Hans Christoffel Snijder (Netherlandised version of Schneider) alias Snijman, from Heidelberg in the Palatinate. She was also known as Groote Catrijn amd Catharina van Bengale. Hans Christoffel Snijman (also found as Christoffel Snijman) was a solder in the garrison convicted and banished to Robben Island on 30th July 1667 for not standing guard - instead he had been sleeping on a regular basis with Groote Catrijn - washerwoman at the Fort to successive commanders. Thereafter, Snijders disappears from the records at the Cape. On instructions from the Council of India, Groote Catrijn was again pardoned and permitted to marry a free black (mardijker) Antjonij (Jansz) (de Later) van Bengale on 20th December 1671. Groote Catrijn, her husband, her daughter and granddaughter - with the exception of Christoffel Snijman Jnr appear to have all died in some family tragedy sometime between December 1682 and February 1683. Antjonij Jansz van Bengale's sizeable estate provided for the boy's education and a substantial inheritance «IN [50501]
8.191 De Savoye,Jacques *Ath, provinsie Henegouwe in Spaanse Nederlande 1636 †1717 :­s. v. Jacques de Savoye en Jeanne van der Zee. Vlug 1667 na Franse verowering van Ath na Gent in Vlaandere; uitgesproke Calvinis; verhuis 1686 as wewenaar na Sas van Gent in Zeeland. In 1687 gaan hy en gesin na Middelburg, Zeeland, en in 1688 op die skip Oosterland na die Kaap «BF1688 [52499] × 1657
8.192 La Clercq,Marie-Madeleine †1721 :­d.v. Philippe le Clercq en Antoinette Carnoy, oorspronklik van Doornik in Vlaandere «BF1688 [52501]