Voorouers van Malan,Daniel Francois [22284]

Voorouers van Malan,Daniel Francois [22284]

0.1 Malan,Daniel Francois *22.05.1874 =Riebeeck-Wes 28.06.1874 †07.02.1959 :­Eerste Minister van die Republiek van Suid-Afrika 1948-1954 [22284]

1.1 Malan,Daniel Francois *12.06.1844 =Wellington 14.07.1844 †Riebeek-Wes 22.09.1907 :­ boer van Allesverloren [22276] × 24.04.1865 Wellington
1.2 Du Toit,Anna(Annie) Magdalena *Bovlei, Wellington 05.05.1847 =Wellington 30.05.1847 †00. 06.1893 [22283]

2.1 Malan,Daniel Francois *21.02.1817 =Paarl 20.03.1817 †24.06.1853 [22270] × 04.05.1841 Paarl
2.2 Marais,Francina Susanna Aletta *12.04.1823 =Paarl 08.05.1823 :­ xx Pieter Rossouw [22275]
2.3 Du Toit,Stephanus Francois *Groenenberg 24.03.1811 =Paarl 14.04.1811 †op die plaas Nabygelegen 03.10.1865 [22279] × 02.03.1834 Paarl
2.4 Malan,Maria Susanna *24.02.1817 =Paarl 23.03.1817 †Wellington, Welvanpas 20.02.1869 [22282]

3.1 Malan,Francois Stephanus *04.09.1789 =Paarl 20.09.1789 †20.08.1862 [22266] × 02.08.1812 Stellenbosch
3.2 Retief,Maria Magdalena *26.12.1790 =Paarl 09.01.1791 [22269]
3.3 Marais,Francois Paulus =Paarl 20.01.1788 [22271] × 08.11.1807
3.4 Minnaar,Susanna Johanna =Paarl 19.10.1788 [22274]
3.5 Du Toit,Stephanus =06.01.1773 †op sy plaas Klipvallei, Wellington 13.11.1835 [22277] × 08.04.1798
3.6 Retief,Anna =Paarl 12.04.1772 †Wellington 01.12.1842 [22278]
3.7 Malan,Jacobus Francois *16.06.1783 =Paarl 20.07.1783 †Wellington 17.05.1863 [22280] × 31.10.1802 Kaapstad
3.8 Rossouw,Maria Susanna *26.06.1785 =Paarl 17.07.1785 †06.10.1840 [22281]

4.1 Malan,Daniel *Paarl 22.10.1741 †Stellenbosch 10.03.1828 [13127] × 09.05.1784
4.2 Naude,Debora *Paarl 19.09.1747 =08.10.1747 †03.01.1831 [13129]
4.3 Retief,Johannes Hendrik =Paarl 28.11.1756 †25.04.1834 :­hy was in sekere opsigte 'n merkwaardige man! Nie alleen het hy 16 kinders by sy drie vrouens gehad nie, maar tydens die geboorte van sy jongste kind was hy reeds 77 jaar oud en sy vrou 25 [22267] × 06.07.1780
4.4 Rossouw,Margaretha =Paarl 06.01.1760 [22268]
4.5 Marais,Francois *06.12.1749 =Paarl 21.12.1749 †04.12.1794 :­sy sterfdatum word ook as 17801008 aangegee [13149] × 08.10.1780 Paarl
4.6 Du Toit,Martha Maria *23.09.1763 =Paarl 09.10.1763 †25.11.1845 [13150]
4.7 Minnaar,Johannes(Jan) =18.05.1759 :­burger Drakenstein [22272] × 18.12.1786
4.8 De Villiers,Debora Elisabeth =Paarl 23.09.1764 [22273]
4.9 Du Toit,Francois =Paarl 23.08.1744 :­burger Drakenstein [14460] × 31.05.1767 Paarl
4.10 Retief,Maria =19.05.1748 †Paarl 16.04.1813 [14107]
4.11 Retief,Daniel =05.06.1746 [13146] × 17.04.1768
4.12 Marais,Hester *20.03.1746 =09.04.1746 †22.01.1798 [13145]
4.13 Malan,Jacobus Johannes *10.04.1739 =03.05.1739 †19.08.1806 [11747] × 05.09.1762
4.14 Retief,Anna Aletta *18.07.1744 =23.08.1744 †18.04.1795 [11748]
4.15 Rossouw,Gabriel Daniël =21.12.1749 :­burger Drakenstein; boer te `Hexen Berg' [124] × 23.02.1777
4.16 Louw,Margaretha Magdalena =20.08.1758 [126]

5.1 Malan,David *19.07.1708 †1792 :­hy word 17461205 as ouderling in die Swartlandse gemeente gekies. Hy het mettertyd die plaas De Cuypers Kraal in die Koeberg bekom asook die plaas De Fortuin in Hottentots Holland. Volgens ou geskrifte wil dit voorkom asof hy gedurende 1776 op De Fortuin gewoon het, maar toe hy sy testament in 1777 opgestel het woon hy op De Cuypers Kraal. Hy het soos sy vader 'n baie welvarende man geword [7208] × 17.04.1735
5.2 Melius,Eleonora =28.04.1715 †1741 [6539]
5.3 Naude,Jacob =01.08.1723 :­burger Stellenbosch [1682] × 11.10.1744 Paarl
5.4 Du Toit,Anna Susanna =12.09.1727 [1683]
5.5 Retief,Paul *27.05.1714 =07.10.1714 :­burger Drakenstein [6542] × 10.02.1743
5.6 Melius,Dorothea =22.08.1717 [6540]
5.7 Rousseau(Rossouw),Daniel =20.02.1735 [10935] × 03.12.1758 Paarl
5.8 Joubert,Elisabeth =09.10.1738 [10936]
5.9 Marais,Jacques(Jacobus) *12.07.1709 =22.09.1709 :­burger Drakenstein [7225] × 23.02.1740
5.10 Retief,Hester =02.02.1719 †15.04.1805 [7226]
5.11 Du Toit,Guillaume *08.12.1733 =26.12.1733 †29.11.1788 [9641] × 07.12.1755
5.12 Van Billion,Maria =06.09.1733 †12.12.1823 [9642]
5.13 Mesnard(Minnaar),Philippe =14.05.1713 :­burger Drakenstein [8064] × 06.09.1739
5.14 Roux,Susanna =24.11.1720 †Paarl 12.07.1815 [8065]
5.15 De Villiers,Jacob =12.11.1741 :­boer Lemietrivier Drakenstein [9652] × 01.04.1763
5.16 Du Toit,Debora =Paarl 05.02.1736 †1792 [9650]
5.17 Du Toit,Etienne Stephanus *1693 :­boer op plaas Limietrivier, Dal Josafat [2536] × 17.02.1726 Stellenbosch
5.18 Marais,Debora =04.10.1705 †1756 [2537]
5.19 Retief,Francois *07.04.1708 =25.07.1708 †1789 :­boer Wamakersvallei [7341] × 03.12.1741
5.20 Marais,Anne =31.05.1722 †24.05.1774 [7342]
5.21 Sien 5.19 [7341]
5.22 Sien 5.20 [7342]
5.23 Sien 5.9 [7225]
5.24 Sien 5.10 [7226]
5.25 Sien 5.1 [7208]
5.26 Sien 5.2 [6539]
5.27 Sien 5.19 [7341]
5.28 Sien 5.20 [7342]
5.29 Rossouw,Gabriel =Paarl 20.02.1724 †voor 1790 :­burger Drakenstein [208] × 22.12.1748
5.30 Malherbe,Maria Elizabeth =Drakenstein 02.07.1730 †Paarl 17.11.1796 [210]
5.31 Louw,Petrus(Pieter) =Stellenbosch 28.07.1726 [204] ×
5.32 Olivier,Beatrix Maria =19.10.1732 [206]

6.1 Malan,Jacques *1672 †? 1742 :­van Saint-Martin de la Brasque, Provence, aankoms waarskynlik in 1688 met die ``Berg China'', 16941018 eienaar van ``La Motte'', Franschhoek, 1709 koop hy ``Morgenster'' naby Somerset-Wes, een van die vier gedeeltes van ``Welgelegen'', die landgoed van Adriaan van der Stel, in 1719 verkoop hy ``La Motte'' «FR [2047] × 1699
6.2 Le Long(Longue),Isabeau *1668 †1736 :­van La Motte d'Aigues «FR [2048]
6.3 Melius(Mylius),Jan Hendrik(Johann Heinrich) †1724 :­van Grozheringen, soldaat 1710 burger 1711, chirurgyn en barbier te Drakenstein «DU [5027] × 20.12.1711 Stellenbosch
6.4 Roux,Hester =?? 1693 †kort voor 22.07.1754 [5026]
6.5 Naude,Jacob *Berlyn 29.08.1696 †Stellenbosch 17.12.1774 :­van Berlyn, van Franse afkoms, aankoms 1718 aan boord die Abbekerk, adelbors, lid van kerk van Drakenstein 1718.01.13, vanaf 1718 skoolmeester en vanaf 1720.05.03 as onderwyser uitverhuur aan sy toekomstige vrou, koster (1739 -- 45) en bode van Drakenstein, koop plaas in Wagenmakersvallei in 1745 en woon daar «FR1718 [1680] × 1722
6.6 Taillefer,Susanna *?? 1685 =Middelburg 14.10.1687 †13.02.1724 [1681]
6.7 Sien 5.17 [2536]
6.8 Sien 5.18 [2537]
6.9 Retief,Francois *02.02.1663 †24.09.1721 :­oorspronklik gespel Rétif; van Mer langs die Loirerivier, naby Blois in Orleans, Frankryk; daar het 'n bloedige vervolging van die Protestante in Frankryk plaasgevind na die herroeping van die Edik van Nantes op 18 Oktober 1685. Dit was in hierdie tyd dat Francois en sy suster Anna vir hulle lewe gevlug het na Holland. Die Hollanders het destyds immigrante vir die Kaap gesoek, en Francois en sy suster besluit on na die Kaap te kom; aankoms 1688, landbouer op die plase ``La Paris'' in Wemmershoek en ``Patatskloof'', in die Wamakersvallei, wat onderskeidelik in 1694 en 1712 aan hom toegeken is, burger Drakenstein. Francois en sy vrou is een nag in hulle huis aangeval deur 'n rondloper, 'n sekere Daniel, waartydens hulle verskeie meswonde opgedoen het. Hiervan het hulle gelukkig volkome herstel «FR1688 [4692] × 02.05.1700
6.10 Mouij,Maria *Frankryk 15.05.1685 †21.09.1758 :­het saam met haar vader Pierre Mouij as veertienjarige dogter op die `Donkervliet' in 1699 aan die Kaap aangekom «FR1699 [4693]
6.11 Sien 6.3 [5027]
6.12 Sien 6.4 [5026]
6.13 Rousseau,Pierre(Pieter) =02.09.1703 :­burger Drakenstein [4376] × 10.04.1729
6.14 Retief,Marie *16.05.1702 =10.09.1702 †1738 [4691]
6.15 Joubert,Gideon *1704 †1738 :­boer op 'Vondeling' in Wamakersvallei [5006] × 25.02.1725 Stellenbosch
6.16 De Villiers,Margaretha =09.08.1705 †Drakenstein 02.12.1776 [5011]
6.17 Marais,Charles *1668 †1711 :­woon te Le Plessis Merle, Simondium, later De Fortuin in Wamakersvallei; Anne des Ruelles is sy stiefsuster «FR1688 [1789] × 1692
6.18 Des Ruelles,Anne *10.10.1673 =Guines naby Calais, Frankryk :­arriveer in 1688 saam met haar ouers in die Kaap «FR1688 [1790]
6.19 Sien 6.9 [4692]
6.20 Sien 6.10 [4693]
6.21 Du Toit,Andries(André) *?? =1691 :­heemraad van Drakenstein [1795] × 07.03.1717 Paarl
6.22 Rossouw,Martha =28.07.1698 [1796]
6.23 Van Billion,Bernardus :­van Overijse in Brabant «FR [1797] × 10.08.1732
6.24 Fick,Anna Geertruida =24.11.1715 [1798]
6.25 Mesnard,Philippe *1681 :­van Provence «FR1688 [5951] × 07.05.1712 Stellenbosch
6.26 Mouy(Mony),Jeanne *St. Amand, Flandres, Frankryk 1686 «FR1699 [5952]
6.27 Roux,Pieter *1692 =? †1771 :­koop La Brie 17351022 uit boedel van sy skoonvader en Bourgogne na dood van stamvader Pierre [2495] × 09.01.1718
6.28 De Villiers,Suzanne *1693 †Drakenstein 14.09.1770 [2496]
6.29 De Villiers,Jean(Jan) =28.06.1699 †1743 :­boer La Brie [5028] × 07.08.1735
6.30 Melius,Hester =29.01.1713 [5029]
6.31 Sien 5.17 [2536]
6.32 Sien 5.18 [2537]
6.33 Du Toit,Francois *1664 =Lille 15.09.1664 †22.10.1731 :­van Ryssel(Lille) in Frans Vlaandere, aankoms 1686 met skip Vrijheit saam met sy broer Guillaume, boer op sy plaas Kleinbosch in Dal Josafat, later ook Soetendal in Wamakersvallei; Heemraad en ouderling van Drakenstein gemeente, burger Drakenstein «FR [1793] × 12.02.1690 Kaapstad
6.34 Seugnet,Susanna :­Van Saintonge «FR [1794]
6.35 Sien 6.17 [1789]
6.36 Sien 6.18 [1790]
6.37 Sien 6.9 [4692]
6.38 Sien 6.10 [4693]
6.39 Marais,Daniel =08.06.1698 :­burger Drakenstein [4697] × 25.02.1720
6.40 Rousseau,Aletta *1702 [4696]
6.57 Rossouw,Gabriel =Paarl 14.08.1701 †02.01.1727 :­volgens Hugenotebloed in ons Are het hy slegs drie kinders gehad;Gegewens in sy opgaafrolle bevestig dat hy slegs 3 kinders gehad het [1773] × 1723
6.58 Marais,Anna =? 1707 †distrik Drakenstein 11.01.1765 [1786]
6.59 Malherbe,Pierre(Pieter) *06.09.1695 =Drakenstein 25.09.1695 †c1756 [1799] × 1724
6.60 Cellier,Elisabeth(Isabeau) =Paarl 26.07.1705 †c1778 [2000]
6.61 Louw,Johannes(Jan) =Stellenbosch 10.10.1694 †Stellenbosch 18.03.1770 [1753] × 20.10.1725 Stellenbosch
6.62 Gildenhuyzen,Margaretha =Kaapstad 10.12.1702 [1754]
6.63 Olivier,Gerrit =31.05.1693 [1757] × 30.04.1730
6.64 Van der Westhuyzen,Maria Magdalena =16.11.1710 [1758]

7.7 Roux,Paul *1665 †07.02.1723 ΩDrakenstein :­van Orange, Frankryk, aankoms 1688 met "Berg China", 16881108 as onderwyser aangestel, voorleser en sieketrooster vir Franse gemeente, Drakenstein «FR [2493] × 1689
7.8 Seugnet,Claudine *1671 †1721 :­van Saintogne «FR [2494]
7.9 Naude,Philippe *28.12.1654 †00.03.1729 [435721] ×
7.10 Isnard,Anne [435722]
7.11 Taillefer,Isaac †? 1699 :­van Chateaux Thierry, Brie, Frankryk, s.v. Jean Taillefer(t) (apteker en ouderling van die kerk op Monneaux) en Ester Jordin, eers hoedemaker in Chateaux Thierry, daarna wynbouer in Monneaux, aankoms 1688 op die Oosterlandt, die aangrensde plase La Brie en Picardie is in 1691 aan hom en sy seun Jean toegeken «FR [2534] × 1671
7.12 Briet,Susanna :­uit die vallei van Essomes «FR [2535]
7.19 Mouy,Pierre †1725 :­van St Amant, aankoms 1699 as wewenaar met twee dogters aan boord van die ``Donkervliet''; vestig hulle op die plaas Krakeelhoek in die Wamakersvallei «FR1699 [52560]
7.20 ?,? «FR [163145]
7.25 Rousseau(Rossouw),Pierre *? 1666 †1719 :­van Mer of Memars-la-ville, omtrent vier uur te perd noordoos van Blois in Frankryk, aankoms 1688, waarskynlik aan boord ``Borssenburg'', lê plaas L'Arc d'Orleans in Wemmershoek aan wat in 1694 aan hom toegeken is; in 1704 ontvang hy ook die plaas ``Vleesbank'' ten suide van huidige spoorwegstasie Hermon «FR [1771] × 1689
7.26 Retief,Anne *1667 †1710 :­van Mer, in Orleans, Frankryk; aankoms 1688 saam met haar broer Francois Retief «FR1688 [1772]
7.27 Sien 6.9 [4692]
7.28 Sien 6.10 [4693]
7.29 Joubert,Pierre *1665 †Drakenstein, Kaap 30.06.1732 :­van La Motte d'Aigues, in Provence, Frankryk, aankoms 1688 op die skip Berg China wat Rotterdam op 16880320 verlaat en op 16880804 Tafelbaai bereik, met sy vrou. In 1694 is die plaas `La Provence' naby Franschhoek aan hom toegeken. Hy het verskeie plase in Drakenstein besit, o.a. Lamotte (vernoem na sy geboorteplek) en Provence (vernoem na die provinsie vanwaar hy kom). Hy besit ook een van die eerste plase in die Tulbagh-kom nl. De Plaisa «FR1688 [2071] × 1689 waarskynlik aan boord van die skip ``Berg China''
7.30 Richard,Isabeau *Provence 1667 †Drakenstein 1748 :­aankoms 1688 op die skip Berg China saam met haar man Pierre Joubert. Haar naam en dié van haar eggenoot, Pierre Malan, verskyn op die skeepslys van die Berg China, opgestel 16871223; die waarskynlikheid is dus dat Susanne Reyne en Pierre Malan oorlede is voordat die Berg China in Tafelbaai aangekom het «FR [2072]
7.31 De Villiers,Jacques(Jacob) *Frankryk 1661 †Bosch en Dal 17.05.1735 :­aankoms 1689 op die Zion, waarskynlik van Bourgondie, boer op La Rochelle saam met sy twee broers, koop 17170714 die plaas Bosch en Dal, in 1730 die plaas Lekkerwyn, hy is ook die eienaar van La Brie «FR [2015] ×
7.32 Gardiol,Marguerite *La Coste 02.10.1670 =10.10.1670 †Bakoven 1749 :­aankoms 1688 met ouers «FR1688 [2016]
7.33 Marais,Charles †op sy plaas Le Plessis Marle, vermoor deur 'n Hottentot 03.04.1689 : ­van Le Plessis Marle naby die dorpie Longvilliers sowat 45km ten suidweste van Parys, (omgewing bekend as Hurepoix) aankoms 1688 met die skip Voorschoten saam met sy vrou en vier kinders; verlaat Delftshaven 31.12.1687 en land 13.4.1688 in Saldanhabaai, kom na Kaapstad met die Jupiter. Hy ontvang 'n plaas naby Simondium wat hy die naam Le Plessis Merle gee. Op 29 Maart 1689 is hy sodanig deur 'n Hottentot aangerand dat hy op 3 April oorlede is. Sy weduwee trou met Daniel des Ruelles, 'n medevlugteling uit die omgewing van Calais. Hy was 'n wewenaar «FR1688 [1787] ×
7.34 Taboureax,Catharine †1729 :­aankoms 1688 saam met haar eerste man en vier kinders «FR1688 [1788]
7.35 Des Ruelles,Daniel †1726 :­van Guines in Frankryk, aankoms 1688 met Zuid-Bevelandt saam met 2 dogters; sy eggenote en 'n dogter tydens seereis oorlede. Hy het 'n leidende rol in kerklike aangeleenthede gespeel «FR [5871] × 12.07.1671
7.36 Goudalle,Anne †seereis na Kaap 1688 :­van Friesland, d.v. Jean Goudalle en Marie Vitu «FR [5872]
7.41 Sien 6.33 [1793]
7.42 Sien 6.34 [1794]
7.43 Sien 7.25 [1771]
7.44 Sien 7.26 [1772]
7.47 Fick,Anton(Antonie) :­van Lichtenberg by Paderborn, burger «DU [2013] × 04.11.1708 Kaapstad
7.48 Van der Schelde,Maria :­van Arnemuiden, Zeeland «HO [2014]
7.49 Minnaar(Meinard/Mesnard),Jean *1656 †1692 :­van Saint-Martin de la Brasque, Provence, s.v. Georges Meinard en Jeanne Ascotte, Franse vlugteling, aankoms 1688.08.04 op die ``Berg China'' met sy vrou en 6 kinders, in 1690 was hy wewenaar met 4 kinders, net een seun Philippe trou en laat kinders na «FR1688 [5949] ×
7.50 Courbonne,Louise †1689 :­d.v. Marie Anthouarde wat aan boord van ``Berg China'' oorlede is «FR1688 [5950]
7.51 Sien 7.19 [52560]
7.52 Sien 7.20 [163145]
7.53 Sien 7.7 [2493]
7.54 Sien 7.8 [2494]
7.55 Sien 7.31 [2015]
7.56 Sien 7.32 [2016]
7.57 De Villiers,Pierre *1657 †Picardie-La Brie, Paarl 22.01.1720 Ωbegraafplaas van die Rietdakkerk, Paarl :­boer La Rochelle(gemeenskaplik met sy broers, Bourgogne, Picardie-La Brie) aankoms 1689 op die Zion, waarskynlik van Bourgondie «FR [5019] × 1692
7.58 Taillefer,Elizabeth(Isabeau) *Picardie ? 1673 †1735 Ωbegraafplaas van die Rietdakkerk, Paarl «FR [5018]
7.59 Sien 6.3 [5027]
7.60 Sien 6.4 [5026]
7.77 Sien 6.17 [1789]
7.78 Sien 6.18 [1790]
7.79 Sien 7.25 [1771]
7.80 Sien 7.26 [1772]
7.113 Sien 7.25 [1771]
7.114 Sien 7.26 [1772]
7.115 Sien 6.17 [1789]
7.116 Sien 6.18 [1790]
7.117 Malherbe,Gideon *1663 †1713 :­van Laons, Normandie, aankoms 1688 met die skip "Voorschoten", toe ongetroud, in 1690 word hy vermeld "met vrou", landbouer en woon aanvanklik op "Normandie" in Groot Drakenstein en later in die Wamakersvallei waar hy die plase "De Groene Fontein" en "Hexenberg" besit «FR [976] × 1690
7.118 Grillion,Marie *1670 †1735 :­aankoms 1688 waarskynblik met `Borssenburg' «FR [977]
7.119 Cellier,Josue *1667 †De Orléans; 54 jarige leeftyd 00.10.1721 :­van Orleans in Frankryk, landbouer, Wynbouer en timmerman, het Frankryk waarskynlik na die Vrede van Rijswijk in 1697 verlaat en van 1685 tot 1699 tydelik na Delft in Nederland gegaan, aankoms 1700 met die skip Reygerdaal, saam met sy vrou, vestig aanvanklik op Het Kruyspad naby Brackenfell, in 1713 besit hy die plaas De Orleans in Dal Josafat, sy afstammeling spel die van Sellier, Sillier, Silje, Celliers, Cillie, Cilliers ens. Volgens Boucher is Josue moontlik die seun van Josue Celliers en sy vrou Judith Rouilly. Hierdie egpaar het 'n seun Nicolaas in die kerk te Bazoches-en-Dunois laat doop. Volgens Boucher kom die berugte Etienne Barbier ook van Bazoches-en-Dunois. Toe Etienne Barbier in 1739 voor die gereg moes vlug, het hy by die weduwee van Josue Celliers tydelike skuiling gevind. Hy het die plaas De Orleans naby die Palmietrivier in Daljosphat, Klein Drakenstein ontvang en in besit geneem. Op 15 Maart 1712 is die plaas Het Kruys Pad by Stellenbosch ook aan hom toegeken. Volgens die beskikbare dokumente het Josue op De Orleans geboer en nooit die plaas naby Stellenbosch effektiewelik beset nie. Hy was 'n fluks boer en in 1714 het hy reeds vier perde, ses osse, 200 skape en 8 000 wingerdstokke besit en dit nadat hy in 1700 sonder enige besittings daar aangekom het «FR [1783] × Frankryk
7.120 Couvret,Elisabeth *Orleans 1676 †c1743 :­aankoms 1700 saam met haar man; saam met haar het haar broer Paul en sy vrou Anne Vallette en hulle dogtertjie gekom «FR [1784]
7.121 Louw,Pieter =17.07.1667 †? 00.05.1713 :­landbouer te Rondebosch, wwonagtig in Kaap [1782] × 29.11.1693 Kaapstad
7.122 Wendels,Elisabeth *1671 †? 1719 :­van Amsterdam «HO [1752]
7.123 Gildenhuyzen,Arend *Legden =1672 «DU [1767] × 28.12.1698 Kaapstad
7.124 Schmidt(Smith),Judith =25.04.1683 [1768]
7.125 Olivier,Hendrik Corneliszoon †1701 :­van Ouwerkerk in Nederland, burger, boer «HO [1755] × 30.05.1677 Kaapstad
7.126 Verwey,Beatrix Gysberta *Woerden in Nederland †1741 :­boer na dood van haar man, ontvang die plaas Clara Anna Fontein op die Tygerberg in 1702, en weiregte in die land van Waveren 1708 [1756]
7.127 Van der Westhuyzen,Nicolaas =07.05.1679 [1759] ×
7.128 Olivier,Catharina =11.07.1683 [1760]

8.63 Gardiol,Antoine :­van La Coste, vlug na Geneve met vrou en drie kinders, sterf 1688 op pad na Kaap «FR [52497] ×
8.64 Perrotette,Marguerite †1691 «FR1688 [52498]
8.115 Sien 7.11 [2534]
8.116 Sien 7.12 [2535]
8.241 Louw,Jan Pieterz *1628 †op sy plaas Louwvliet 1691 :­van Caspeltermaere of Kaspel Vermeer, burger Rondebosch en landbouer, wewenaar van Hubbeke Reyniers «HO [1780] × 23.08.1661 Holland
8.242 Weyman,Beatrice *? 1639 :­aankoms op die skip "De Jonge Prins" «HO [1781]
8.245 Gildenhuyzen(Gildenhausen),Albert Barends †? 1693 :­van Burgsteinfurt in Wesfale, aankoms met skip "Princess Royale", burger 16610923, tussen 1662 en 1665 dien hy as boerkneg by verskeie burgers onder andere by Jacob Cloete, daarna is hy terug na Duitsland, keer in 1672 met sy gesin terug na die Kaap, in 1689 word hy diaken van die Kaapse Kerk «DU [1765] × Duitsland
8.246 Hoefnagels,Margaretha *28.03.1649 :­van Legden naby Burgsteinfurt,d.v. Arend Hoefnagels en Grietje Cornelis, kom na die Kaap saam met haar man «DU [1766]
8.247 Schmidt,Hendrik(Heinrich) Evert :­van Ibbenburen, soldaat 1667, burger 1670, handelaar in bier en later in tabak «DU [1769] × 14.04.1675 Kaapstad
8.248 Sterreveld,Adriaantje :­van Nieuw Nederland, Noord Amerika «HO [1770]
8.251 Verwey,Gysbert *Nederland :­van Milligen, aankoms voor 1668 met sy vrou en drie kindrs «HO [1763] ×
8.252 Ganzevanger,Catharina :­aankoms voor 1668 met haar man en drie kinders «HO [1764]
8.253 Van der Westhuyzen,Pieter :­van Brugge, Vlaandere, soldaat by aankoms, burger 16620118 «BE [1750] × 05.11.1673 Kaapstad
8.254 Winkelhausen,Maria Hendriks :­van Burgsteinfurt, Wesfale, weduwee van Hendrik Barends «DU [1751]
8.255 Olivier,Ockert Corneliszoon *? 1652 †1705 :­van Ouwerkerk in Nederland, burger «HO [1761] × 07.02.1679 Kaapstad
8.256 Verwey(Vermoly),Aletta(Alitie/Alida) *Woerden in Nederland :­boer voorspoedig na man se dood, besit die plase Hoogebergsvalleij, Kleine Stinkrivier en 'n opstal Vrolijkheid, Roodezand «HO [1762]

9.511 Sien 8.251 [1763]
9.512 Sien 8.252 [1764]