Voorouers van Smuts,Jan Christiaan [22138]

Voorouers van Smuts,Jan Christiaan [22138]

0.1 Smuts,Jan Christiaan *24.05.1870 =26.06.1870 †Irene 11.09.1950 :­ generaal(Veldmaarskalk), premier van Suid-Afrika 1939-1948 [22138]

1.1 Smuts,Jacobus Abraham *20.03.1845 =04.05.1845 †25.08.1914 :­boer Bovenplaats [22136] × 06.03.1866
1.2 De Vries,Catharina Petronella Philippina Gerhardina =06.07.1845 †13.02.1901 [22137]

2.1 Smuts,Michiel *22.04.1813 =27.06.1813 †1868 :­ xx Alida Lambrechts(wed. J.J.Louw en O.T.Mostert) [22134] × 13.05.1838
2.2 Van Aarde,Adriana Martha =12.12.1819 †02.10.1853 [22135]
2.3 De Vries,Jan Christiaan *25.07.1815 =13.08.1815 †19.06.1879 [22199] × 22.02.1835 Paarl
2.4 Niehaus,Maria Magdalena Philippina *01.02.1819 =21.02.1819 †29.09.1873 [22200]

3.1 Smuts,Michiel Nicolaas *Zoutfontein 07.06.1788 =06.07.1788 †18.10.1848 :­boer op die plaas Ongegund(later bekend as Boplaas), Riebeeck-Wes [22132] × 19.07.1812 Zwartland
3.2 Van der Byl,Maria Magdalena *17.06.1794 =13.07.1794 †06.09.1850 [22133]
3.3 Van Aarde,Jacobus Abraham =24.10.1790 [2636] × 07.08.1813 Stellenbosch
3.4 De Vlaming,Maria Jacoba =20.01.1799 [2637]
3.5 De Vries,Boudewyn Homberg :­van Amsterdam, aankoms voor 1812 [19698] × 06.12.1812 Stellenbosch
3.6 Davel,Maria Johanna =01.12.1793 [19693]
3.7 Niehaus,Christoffel Hendrik =17.11.1793 [22197] × 05.06.1814
3.8 Hartog,Maria Magdalena =24.07.1799 [22198]

4.1 Smuts,Michiel *17.06.1752 =09.07.1752 †1797 [1222] × 08.03.1778
4.2 De Kock,Geertruida Anna *Kaap die Goeie Hoop =26.08.1759 †Riebeek Kasteel, by huis van Michiel Nic. Smuts; 85j 9m 25d 25.04.1845 [1221]
4.3 Van der Byl,Pieter =28.02.1762 †? 1800 [19101] × 21.08.1791 Zwartland
4.4 Mostert,Anna Catharina =23.11.1766 †? 1810 [19102]
4.5 Van Aarde,Jacobus =12.03.1752 :­burger Stellenbosch [2632] × 05.02.1786
4.6 Slabbert,Adriana =07.04.1756 [2633]
4.7 De Vlamingh,Izaak =17.09.1758 [20013] × 12.08.1781
4.8 Dreyer,Susanna Martha =27.06.1756 [20012]
4.11 Davel,Rudolphus(Roedolf) =09.08.1767 [19676] × 1790 ??
4.12 Pas,Sophia Margaretha =13.12.1767 [19677]
4.13 Niehaus,Christoffel Hendrik(Heinrich) :­van Schledehausen, aankoms 1777, soldaat, 1781-84 boukneg, burger 1784, woon in Drakenstein [22196] × 06.10.1782
4.14 Du Plessis,Catharina Jacoba =06.10.1765 [22195]
4.15 Hartog,Philippus =29.04.1756 :­burger Stellenbosch [10981] × 08.08.1779
4.16 Sauermann,Maria =Paarl 08.11.1744 [10980]

5.1 Smuts,Marthinus =Kaapstad 21.12.1721 †25.08.1786 [11654] × 05.03.1747
5.2 Mostert,Aletta Geertruy(Geertruida) =18.07.1723 [11655]
5.3 De Kock,Josias *? 1721.04.24 =13.04.1721 †1801 :­1745 burger Stellenbosch (waarskynlik vanaf 1743); 1763 en 1769 gekies as kaptein van die Burgermag, verkies as Heemraad van Stellenbosch en Drakenstein; 1800 woon op leningsplaas ``De Bot Rivier'', toegeken in 1792; [199] × 28.04.1743 Stellenbosch
5.4 Malan,Maria Elisabeth =Stellenbosch 29.06.1725 †1759 [1207]
5.5 Van der Byl,Pieter =05.01.1714 †27.11.1789 :­boer Klavervlei, Malmesbury [7613] × 21.08.1757 Swartland
5.6 Basson,Maria Magdalena =22.05.1735 †08.04.1789 [7615]
5.7 Mostert,Johannes Jacobus =03.10.1727 [1575] ×
5.8 Loubser,Aletta Geertruida =10.03.1743 [1574]
5.9 Van Aarde,Johannes *1723 [997] × 02.05.1744
5.10 Bekker,Susanna =28.09.1727 [1064]
5.11 Slabbert,Marten =18.09.1718 [8381] × 08.04.1742
5.12 Smit,Adriana =02.07.1724 [8382]
5.13 De Vlamingh,Tobias Jan =10.08.1732 :­assistent H.O.I.K. [9184] × 18.07.1756
5.14 Van Es,Elisabeth =06.09.1733 [9183]
5.15 Dreyer,Johannes Augustus =?? 1718 [12067] × 10.02.1754
5.16 Greeff,Jacoba =24.07.1735 [12068]
5.21 Davel(Tafel),Johan(n) Christian(Christiaan) †1768 :­van Bautzen, aankoms 1734, soldaat, plaaskneg 1736-46, burger 1748, woon Stellenbosch [10319] × 24.11.1748
5.22 Nel,Johanna Catharina =28.11.1728 [10318]
5.23 Pas,Jurgen Johannes =30.08.1739 :­burger Stellenbosch [13163] × 25.07.1762
5.24 Otto,Sophia Margaretha =05.09.1734 [13162]
5.27 Du Plessis,Charl *01.02.1722 =22.12.1722 [168] × 14.02.1762
5.28 Booijens,Geertruy =Paarl 02.07.1729 †13.06.1772 [170]
5.29 Hartog,Philip =28.12.1721 :­burger Stellenbosch [7472] × 07.02.1751
5.30 Le Roux,Maria =12.08.1714 †18.07.1786 [7470]
5.31 Sauermann(Auermann),Urbanus †Wellington 04.08.1782 :­van Muhlbeck, aankoms 1726, soldaat, boukneg 1726-27, soldaat 1728-34, burger 1734, in Drakenstein, saalmaker [6096] × 08.05.1735 Paarl
5.32 Cellier,Maria =c 1708 †Distrik Drakenstein 26.02.1769 :­Maria is in ongeveer 1708 gedoop, maar haar presiese doopdatum kon nie vasgestel word nie aangesien die Paarl doopregisters vir die tydperk 1702 tot 1714 onvolledig is. Op haar pa se boedelinventaris van Desember 1722 word haar ouderdom as 14 jaar aangegee. Maria se tweede man Urbanus Sauermann koop in 1738 die kleinerige plasie Pontak (2 morg 6 vk roede) in die Paarl en dit bly sy eiendom tot 1768. Die enigste rekord van boerderyaktiwiteite op die plaas word in die opgaafrolle van 1740 tot 1744 gevind toe hulle tussen 4,000 en 6,000 wingerdstokke besit het waarvan hulle in 1744 14 lêers (8,083 liter) wyn produseer. Hulle besit ook in hierdie tydperk 50 skape, 'n paar perde en in 1743 ook 7 slawe, 1 slavin en 3 slaweseuns. [6094]

6.1 Smuts,Hermanus *Sluis, Zeeuws-Vlaandere †1763 [8288] × 08.11.1716 Kaapstad
6.2 Best,Johanna *Kaapstad 1701 [8289]
6.3 Mostert,Johannes =23.03.1693 †1729 [4939] × 12.02.1719
6.4 Olivier,Hilletje =? 1687 [964]
6.5 De Kock,Servaas *Middelburg, Zeeland †1734 :­aankoms vanaf Middelburg, Zeeland in 1707 [191] × 30.03.1713 Kaapstad
6.6 Van Boven,Susanna *Middelburg, Zeeland 06.10.1697 =Kaapstad †17.04.1754 :­ook Susanna Bouvée [1194]
6.7 Malan,Daniel *11.09.1703 †25.01.1770 :­lid van die kerkraad, Heemraad van Stellenbosch 1737,hy het op 'Morgenster' voortgeboer na sy vader se dood [7205] × 08.08.1724
6.8 Verdeau,Marie *1705 †1744 [4881]
6.9 Van der Byl,Pieter =Overschie 01.01.1661 †Stellenbosch 09.10.1723 :­boer Babylons Toren, Drakenstein en Vredenburg, Stellenbosch [4729] × 1702
6.10 Terwinkel,Hester *Zutphen 1673 †01.12.1743 [7599]
6.11 Basson,Jan =Kaapstad 24.10.1706 :­burger Drakenstein [5587] × 02.05.1734 Paarl
6.12 Van Jaarsveld,Johanna Catharina =12.07.1716 [5588]
6.13 Mostert,Tobias =?? 1695 †1764 [4942] × 02.04.1724
6.14 Olivier,Geertruyd =09.11.1698 †1777 [4943]
6.15 Loubser,Nicolaas =01.06.1710 [1564] × 14.01.1731
6.16 Feyt,Anna Catharina =05.08.1714 [1565]
6.17 Van Aarde,Hendrik :­van Antwerpen, onderwyser [2625] × 1721
6.18 Mouton,Susanna =? 1704 [2626]
6.19 Bekker,Carl Christiaan †1736 :­van Maagdeburg, aankoms 1720, soldaat later korporaal en in 1725 sersant, burger 1734 [8832] × 17.12.1724 Kaapstad
6.20 Le Grange,Margaretha *1708 [8833]
6.21 Slabbert,Jasper *?? 1689 [2075] × 26.06.1712 Kaapstad
6.22 Myburgh,Johanna =?? 1693 [2076]
6.23 Smit,Jacobus =16.10.1689 [5308] × 03.03.1709 Kaapstad
6.24 Slabbert,Elisabeth *1690 =Meliskerke 15.04.1691 [5309]
6.25 De Vlamingh,Dignus :­van Delft, opperstuurman H.O.I.K. [8514] × 21.10.1731 Kaapstad
6.26 Verbeek,Martha =15.06.1710 [8513]
6.27 Van Es,Isaac :­van Utrecht [6086] × 10.08.1721 Kaapstad
6.28 Myburgh,Barbara =24.01.1700 †18.06.1766 [6085]
6.29 Dreyer,Johannes Augustus *01.01.1668 †06.04.1759 :­van Grube in Solstein,s.v. die predikant Johannes Dreyer en Anna Catharina Jensen, aankoms 1713, adelborst, onder naam van Isaac Dalgue, bode van Stellenbosch en Drakenstein 1715, burger 1724, bode van die weeskamer [5854] × 31.01.1716 Stellenbosch
6.30 Van Wyk,Sara =29.11.1699 [5853]
6.31 Greeff,Hendrik =Paarl 21.10.1696 [4896] × 08.10.1719
6.32 Van der Hoeven,Susanna =21.10.1696 †15.07.1772 [4897]
6.43 Nel,Esaias =27.05.1691 †1745 [5284] × 11.02.1725 Stellenbosch
6.44 Beyers,Margaretha =26.02.1690 †1766 :­van die Kaap [5280]
6.45 Pas,Christiaan :­van Kopenhagen [8243] × 09.05.1734
6.46 Radyn,Maria =30.07.1716 [8242]
6.47 Otto,Michiel(Michael) *Stettin,Pomerania,Prussia 27.08.1688 †Somerset-West,s/o Johan Heinrich Otto and Dorothea Mauersberger.Arrived 1714.04.01 on the ``Rijksdorp'' from Norway.First of 23 Otto patriarch's (of whom 20 came from the same area in Germany) to arrive in South Africa.Through his second marriage he acquired one quarter of the farm ``Vergelegen'', later owing ``Kleine Zwarte River'' till 1727.In 1730 he lived on the farm ``Krom River'',near Elgin. Sailor in 1714,lumberjack 1716, farmer 1719. Obtained citizenship in 1719 1743 [1745] × 01.03.1723 Stellenbosch
6.48 Siek,Anna Margaretha =Kaapstad 13.03.1685 [1746]
6.53 Du Plessis,Jan(Jean) Low(Louis) *13.02.1691 =Stellenbosch 25.02.1691 †Waveren(Tulbagh) [286] × 05.05.1714
6.54 Rossouw,Magdalena(Madeleine) *26.02.1695 †02.10.1780 ΩWaveren(Tulbagh) [288]
6.55 Booyens,Pieter *10.09.1695 †18.05.1777 :­van Blokzijl, Nederland [296] × 30.05.1717 Paarl
6.56 Blom,Geertruida =? 1701 †1730 [2094]
6.57 Hartog(h),Paulus *1686 [7436] × 30.04.1719 Kaapstad
6.58 Philips,Petronella †1726 :­d.v. Philippus van Bouton en Susanna van Boegies [7473]
6.59 Le Roux,Jean †1752 :­van Normandie; hy het tussen Oktober 1688 en Mei 1689 aan die Kaap geland; in 1692 word die plaas Vlakkeland in Daljosafat aan hom toegesê en in 1694 kry hy oordrag van die grond [4876] × 1700
6.60 De Haas,Marie *? 1684 †1751 :­van Ryssel(Lille), Frans-Vlaandere [4877]
6.63 Cellier,Josué *1667 †De Orléans; 54 jarige leeftyd 00.10.1721 :­van Orleans in Frankryk, landbouer, Wynbouer en timmerman, het Frankryk waarskynlik na die Vrede van Rijswijk in 1697 verlaat en van 1685 tot 1699 tydelik na Delft in Nederland gegaan, aankoms 1700 met die skip Reygerdaal, saam met sy vrou, vestig aanvanklik op Het Kruyspad naby Brackenfell, in 1713 besit hy die plaas De Orleans in Dal Josafat, sy afstammeling spel die van Sellier, Sillier, Silje, Celliers, Cillie, Cilliers ens. Volgens Boucher is Josue moontlik die seun van Josue Celliers en sy vrou Judith Rouilly. Hierdie egpaar het 'n seun Nicolaas in die kerk te Bazoches-en-Dunois laat doop. Volgens Boucher kom die berugte Etienne Barbier ook van Bazoches-en-Dunois. Toe Etienne Barbier in 1739 voor die gereg moes vlug, het hy by die weduwee van Josue Celliers tydelike skuiling gevind. Hy het die plaas De Orleans naby die Palmietrivier in Daljosphat, Klein Drakenstein ontvang en in besit geneem. Op 15 Maart 1712 is die plaas Het Kruys Pad by Stellenbosch ook aan hom toegeken. Volgens die beskikbare dokumente het Josue op De Orleans geboer en nooit die plaas naby Stellenbosch effektiewelik beset nie. Hy was 'n fluks boer en in 1714 het hy reeds vier perde, ses osse, 200 skape en 8 000 wingerdstokke besit en dit nadat hy in 1700 sonder enige besittings daar aangekom het [1783] × Frankryk
6.64 Couvret,Elisabeth *Orleans 1676 †c1743 :­aankoms 1700 saam met haar man; saam met haar het haar broer Paul en sy vrou Anne Vallette en hulle dogtertjie gekom [1784]

7.1 Smuts,Michiel Cornelis †1711 :­aankoms Kaap ongeveer 1696, van Middelburg in Zeeland [6394] × 1690
7.2 Eenmaal,Cornelia †1744 [6395]
7.3 Best,Martin :­van Utrecht [8306] × 25.09.1700
7.4 Andriesen,Neeltje :­van Middelburg [8307]
7.5 Mostert,Jan :­van Utrecht,kry weireg ten ooste van Tierberg 1679 [4613] × 25.05.1687 Kaapstad
7.6 Niemeyer(Numers),Elisabeth :­van Deventer [4657]
7.7 Olivier,Ockert Corneliszoon *? 1652 †1705 :­van Ouwerkerk in Nederland, burger [1761] × 07.02.1679 Kaapstad
7.8 Verwey(Vermoly),Aletta(Alitie/Alida) *Woerden in Nederland :­boer voorspoedig na man se dood, besit die plase Hoogebergsvalleij, Kleine Stinkrivier en 'n opstal Vrolijkheid, Roodezand [1762]
7.11 Van Boven(Van Booven),Josias(Jesaias) Michiel †1715-17 :­van Ter Goes, Zeeland [2697] × 27.09.1692
7.12 Lyvens,Levina :­van Middelburg, Zeeland [2698]
7.13 Malan,Jacques *1672 †? 1742 :­van Saint-Martin de la Brasque, Provence, aankoms waarskynlik in 1688 met die ``Berg China'', 16941018 eienaar van ``La Motte'', Franschhoek, 1709 koop hy ``Morgenster'' naby Somerset-Wes, een van die vier gedeeltes van ``Welgelegen'', die landgoed van Adriaan van der Stel, in 1719 verkoop hy ``La Motte'' [2047] × 1699
7.14 Le Long(Longue),Isabeau *1668 †1736 :­van La Motte d'Aigues [2048]
7.15 Verdeau,Hercule *1672 †Drakenstein 1722 :­van La Roque d'Antheron, Provence, aankoms 1688 op die skip "Berg China"saam met sy broer Jacques wat kort daarna oorlede is; le die plaas "Champagne" in Wamakersvallei aan [5410] × 1702
7.16 Wibaut(Huibeaux/Wibeaux),Marie-Catherine *1675 †? 1752 :­van Champagne, Frankryk, aankoms 1702 [5411]
7.17 Van der Byl,Gerhard Pieterszoon *Overschie, naby Rotterdam in Nederland ?? 1640 † Stellenbosch 1698 :­voor Maart 1668, vra hy die Kaapse owerhede dat sy vrou en kind ook na die Kaap mag kom, boer, Vredenburg, Stellenbosch [4730] × 1660 Holland ?
7.18 Van den Tempel,Sophia †18.08.1701 [4731]
7.19 Terwinkel,Lambert [7600] ×
7.20 Rietmoly,Anna [7601]
7.21 Basson,Michiel =29.06.1679 [5426] ×
7.22 Daasdons,Maria :­ook bekend as Dansdons, Daalsons, Daaldons en Baagdens [5427]
7.23 Van Jaarsveld,Adriaan †1750 :­aank. voor 1702; volgens opgaafrol van 1702 'n ongetroude vryburger met 'n veestapel van 50 skape. Toe hy einde 1750 sterf, het hy 'n redelike sterk boedel nagelaat en twee plase gehad t.w. die eindomsplaas Bootmansdrift, Onder-Riebeekasteel aan die Bergrivier en 'n leningsplaas De Platten Heuvel, geleë aan Jonkershoek [5090] × 22.11.1711 Stellenbosch
7.24 Nel,Cornelia *1694 [5091]
7.25 Sien 7.5 [4613]
7.26 Sien 7.6 [4657]
7.27 Sien 7.7 [1761]
7.28 Sien 7.8 [1762]
7.29 Loubser,Eduard =13.06.1688 †1717 [962] × 19.09.1707
7.30 Sien 6.4 [964]
7.31 Feyt(Viedt),Coenraad Hendrik(Heinrich) *1683 †? 1727 :­van Alverdissen, aankoms 1708, soldaat, burger 1712, silwersmid vir Andries Bruyns 1708-1709, soldaat 1709-11, burger 1712, silwersmid in Kaapstad, koop in 1714 'n huis, 1719 koop hy die plaas "Oude Wynberg", pagter van bier-lisensie 1724, besit plaas en brouery Papenboom aan die Liesbeek [5811] × 04.09.1712
7.32 Bockelenberg,Petronella(Pieternella) *Mauritius 1698 [5810]
7.35 Mouton,Jacques :­van Steenwerk, naby Armentieres in Frans-Vlaandere, as vryburger uitgekom met die Donkervliet 1699, later landbouer in Drakenstein op die plaas Steenwerk [4867] × 08.10.1700 Kaapstad
7.36 De Bevernage,Francina :­aankoms teen 1700 van Neerbrakel by Oudenaarde in Vlaandere [4868]
7.39 La Grange,Pierre *? 1664 :­van Cabriere d'Aigues in Provence, aankoms 1688 met die skip "Berg China", besit erf in Kaapstad op die hoek van Lange en Waalstraat [6111] × 16.11.1704 Stellenbosch
7.40 Kool,Margaretha *? 1690 :­van Amsterdam [6112]
7.41 Slabbert,Floris =Agtekerke,(Zeeland) 07.10.1656 :­aankoms 1699, s.v. Maerten Adriaansen Slabbert en Janneken Lormye [2073] × 15.04.1684 te Aagtekerke(Zeeland)
7.42 Jasperse,Huibrecht [2074]
7.43 Myburgh,Jan Lambrechts :­van Buiksloot naby Amsterdam, burger Kaapstad [2079] × 09.11.1687 Kaapstad
7.44 Van Laar,Anna Maria †1697 :­van Amsterdam, ook bekend as Maria Hendriks [2080]
7.45 Smit,Jan :­van Maastricht in Nederland, burger Stellenbosch [4796] × Holland
7.46 Tol,Adriana :­van Delft [4797]
7.47 Sien 7.41 [2073]
7.48 Sien 7.42 [2074]
7.51 Verbeek,Jan :­van Rotterdam [5414] ×
7.52 Meyn(Jacobs),Catharina =18.03.1691 †1743 :­verskil in van [5417]
7.55 Sien 7.43 [2079]
7.56 Sank,Sophia :­van Keulen [5907]
7.59 Van Wyk,Arie :­van Amsterdam, aankoms 1676-78, burger Stellenbosch [982] × 1693
7.60 Helmes,Cornelia =Kaapstad 17.09.1673 [983]
7.61 Greeff,Matthias †1712 :­van Maagdeburg, smid, woon op Stellenbosch, burger 1680, eienaar van die plaas Nooitgedacht, heemraad, kruiedokter [4714] × 12.11.1684 Kaapstad
7.62 Claasen,Susanna :­van die Kaap [4715]
7.85 Nel,Guillaume *1663 †? 1734 :­van Rouaan, Franse vlugteling, aankoms voor 1690, met vrou en twee kinders, kleremaker van Rouen in Normandie, woon op plaas ``Blouklip'' naby Stellenbosch [4917] × 03.05.1685 Amsterdam
7.86 De la Batte,Jeanne *1663 :­van Saumur [4918]
7.87 Beyers(Baeik),Andries :­Wamaker H.O.I.K., woon op 'n plaas agter die Bottelary by Stellenbosch [5268] × 21.03.1683 Kaapstad
7.88 Vryman,Catharina †1700 :­van die Kaap [5269]
7.91 Radyn,Jurgen *1681 †18.02.1737 :­van Hamburg, aankoms 1707, stalkneg 1708, soldaat 1709, boukneg 1709-14, burger 1714, op 1719/05/28 huur hy vir 5 jaar grond van Daniel du Buisson, huurkoop later die plaas "Gustrow" in die Hottentots Holland Kloof, verkry in 1734 die plaas "Normandie" in Groot-Drakenstein van Maria Grillon, sy skoonmoeder [5172] × 1715
7.92 Malherbe,Maria =? 1693 †Stellenbosch 29.10.1769 [5171]
7.95 Siek,Johann †1715 :­van Bremen, pottebakker [1747] × 27.09.1693
7.96 Helm(s),Geertruyd =29.10.1678 [1748]
7.105 Du Plessis,Jean Prieur *Poitiers, in Poitou, Frankryk 1638 †Stellenbosch 00.12.1708 : ­chirurgyn, hy word 1687.09.20 in die Waalse Kerk van Amsterdam opgeneem en kom dan van die eiland, St. Thomas, Wes- Indie, aankoms 1688 op die Oosterland na die Kaap met sy vrou, maar is 1693 terug na Europa op die skip St. Jansland, kom met sy tweede vrou, Marie Buisset, weer terug na die Kaap [2049] × Europa
7.106 Menantenau,Marie(Madeleine) †voor 1700 ΩKaap :­kom 1688 op die "Oosterland" saam met haar man in die Kaap aan [2050]
7.107 Rousseau(Rossouw),Pierre *? 1666 †1719 :­van Mer of Memars-la-ville, omtrent vier uur te perd noordoos van Blois in Frankryk, aankoms 1688, waarskynlik aan boord ``Borssenburg'', lê plaas L'Arc d'Orleans in Wemmershoek aan wat in 1694 aan hom toegeken is; in 1704 ontvang hy ook die plaas ``Vleesbank'' ten suide van huidige spoorwegstasie Hermon [1771] × 1689
7.108 Retief,Anne *1667 †1710 :­van Mer, in Orleans, Frankryk; aankoms 1688 saam met haar broer Francois Retief [1772]
7.111 Blom,Barend Pieterz :­van Wegeringhausen(ook bekend as Germinghausen), aankoms 1688, boer op ``Groenkloof'' in die Wamakersvallei(nou Wellington) [2095] × 1691
7.112 De Bero,Catharina *? 1676 =Kaapstad 05.11.1684 [2096]
7.113 Hartog,Abraham *1644 =Kaapstad 23.12.1678 :­van Frankfurt aan die Main, oorspronklik Joods, word met doop ook lidmaat te Kaapstad, was eers "Geweldiger"(balju) van die H.O.I.K., burger 1685 op Stellenbosch [5501] × 20.06.1683 Kaapstad
7.114 Bellardy,Maria †1703 :­van Middelburg, dogter van Jacob Bellardy, ouderling van die engelse gemeente te Middelburg [5502]
7.119 De Haas(Le Lievre),Guillaume †1713 :­van Ryssel(Lille) in Frans-Vlaandere, aankoms omstreeks 1700 met vrou en vier kinders, vestig hom aanvanklik in distrik Stellenbosch, maar in 1705 neem hy "Vlakkeland" in Dal Josaphat van sy skoonseun Jean le Roux oor [10438] ×
7.120 Durier,Marie-Catherine †1725 [10439]

8.15 Verwey,Gysbert *Nederland :­van Milligen, aankoms voor 1668 met sy vrou en drie kindrs [1763] ×
8.16 Ganzevanger,Catharina :­aankoms voor 1668 met haar man en drie kinders [1764]
8.41 Basson,Arnoldus Willemsz =Willihrordkirche 31.03.1647 †1698 :­van Wesel,s.v. Hollandse soldaat Weillem Baesson, aankoms voor 1665,word vermeld in die lidmaatregister van die Kaapse Kerk 1665 en in die lys van vryburgers 1666-67 [5424] × 15.12.1669 Kaapstad
8.42 ?,Angela(Anna) :­the third person to be freed at the Cape was a very remarkable woman, Angela, who also came from Bengal. She had been brought to the Cape together with her husband and three children by Pieter Kemp, a Free Burgher from Batavia, who had been a skipper and also a landdrost in Batavia. Kemp had sold the little family to Van Riebeeck and his wife. On the 19th of April 1662 van Riebeeck sold Angela from Bengal to Abraham Gabbema. In this document no mention is made of her husband and three children, but as Gabbema later liberated her children, they must have been included in the deal. Angela's age is nowhere mentioned and the price has also been omitted in this document. When Gabbema, who was second in command at the Cape was promoted to Batavia, he signed a document on the 13th of April 1666 liberating Angela and her three children `uit puijre genegentheijt'. Before he left he asked Thomas Christoffel Muller to look after her during the first six months after his departure. Soon after Angela became free, she asked for and was given a plot of land in the Heerestraat, 57 by 50 feet in area. The deed was signed by Cornelis van Quaelbergen. When she died her estate of f6 494 (estate of Arnoldus Basson) which she had inherited from her husband had more than doubled by her skilful management and now amounted to f14 808.3. This was besides her property in Table Valley, now included the small farm Hondswijck, which the estate sold to Daniel Marais for f820 [5425]
8.47 Sien 7.85 [4917]
8.48 Sien 7.86 [4918]
8.57 Loubser,Nikolaas *1645 †tussen 1719-20 :­aankoms vanaf Switserland 1676-77, burger te Stellenbosch [800] × 16.12.1685 Kaapstad
8.58 Quint,Engeltje :­vanaf Leersum by Utrecht [802]
8.63 Bockelenberg(Bockelberg),Johannes *1668 †1709 :­van Kolberg, aankoms 1693 as soldaat in Batavia, gaan 1695 met skip Selfstandigheid as junior chirurg, opvolger van junior chirurgyn Van Heel, na Mauritius ; vestig suikerbedryf deur kennis van suikerraffinering; Raadslid van Mauritius; terug na Batavia waar vryburger Februarie 1704; 1705 met sy vier kinders na Kaap as Chirurg te Stellenbosch; heemraad vanaf 1706 [4976] × 1697 Mauritius ??
8.64 Zaaiman,Magdalena *?? 1680 †Batavia 06.11.1704 [5396]
8.85 Myburgh,Lambert Lambertz †1673 :­van Leydendorp(tans Leiderdorp) [100392] × 1664 ??
8.86 Alberts,Aletta :­van Purmerend naby Amsterdam [100393]
8.103 Meyn,Christiaan [5415] × buite eg
8.104 Manuels,Martha [5416]
8.119 Helm,Hans :­aankoms van Nederland 1671 [984] × Holland
8.120 Willemse,Geertruy [985]
8.123 ?,? [10000] ×
8.124 ?,? [10001]
8.183 Malherbe,Gideon *1663 †1713 :­van Laons, Normandie, aankoms 1688 met die skip "Voorschoten", toe ongetroud, in 1690 word hy vermeld "met vrou", landbouer en woon aanvanklik op "Normandie" in Groot Drakenstein en later in die Wamakersvallei waar hy die plase "De Groene Fontein" en "Hexenberg" besit [976] × 1690
8.184 Grillion,Marie *1670 †1735 :­aankoms 1688 waarskynblik met `Borssenburg' [977]
8.191 Sien 8.119 [984]
8.192 Sien 8.120 [985]
8.223 Bureau,Louis(Lodewyk) Francois(Francen) *? 1649 :­van Brussels, s.v. prokureur Charles Bureau en Madeleine Lelou; a. 1674 as soldaat in diens van VOC; 1680 klerk; 1685 gedeporteer [201002] ×
8.224 ?,Catharina :­van die Kaap [5809]

9.127 Zaaiman,Daniel *1650 †1714 :­van Vlissingen; dienaar van die VOC, word ongeveer 1666 na Mauritius gestuur as kuiper. Word daar vryburger na 1672; gaan soek beter bestaan aan die Kaap 1676 maar keer in 1677 na Mauritius terug op dieselfde skip as Pieternella van Meerhoff. Kry in 1683 kontrak van opperhoof Lamotius van Mauritius om arak te vervaardig. In 1696 verleen opperhoof Diodati die reg aan hom om patats en boontjies aan die garnisoen te lewer; hierdie kontrak hernu in 1699. Aankoms 17090126 met vrou en kinders aan Kaap omdat die VOC afstand van Mauritius gedoen het en die ingesetenes onttrek het teen 1708. Koop twee erwe en 'n huis in Kaapstad; boer op plaas Patrijse Valley, Stellenbosch, wat hy van Rudolf Fredrik Steenbok gekoop het, maar sake het swak verloop en teen 1712/13 het hy die plaas teruggegee. In sy boedel het hy slegs die huis en erwe in Kaapstad oor [5397] × 13.10.1677 Mauritius
9.128 Van Meerhoff,Petronella *?? 1664 †aan die Kaap, voor 1714 :­Pieternella was moontlik 'n voorkind en dus 'n jaar of wat ouer. Petronella is 'n latere verandering van haar naam. Daniel noem nie sy vrou as een van sy erfgename nie, wat waarskynlik aandui dat sy reeds oorlede was. Sy verskyn net tot 1712 in die monsterrolle [5398]

10.255 Van Meerhoff,Pieter *? 1635 †27.02.1668 :­van Kopenhagen, in 1660 saam op ontdekkingsreis na Rio Infante en Vigita Magna, maak ses ontdekkingstogte na die Noorde mee en speel prominente rol as chirurgyn, joernaalhouer, sekunde en leier; gaan in 1667 op handelsending na Madagaskar, Mauritius en Ooskus van Afrika, word onverwags deur inboorlinge oorval en vermoor in Antongilbaai, Madagaskar [50345] × 02.06.1664
10.256 Goringhaicona,Eva *1653 :­van die Kaap, ook genoem Krotoa, 'n Khoivrou, wat vroeër soos 'n kind by Van Riebeeck in die Fort ingewoon het; eintlik die Kompanjie se amptelike en nie-amptelike handelsattache, tolk en geslepe diplomaat [50346]