Voorouers van De Klerk,Frederik Willem [97588]

Voorouers van De Klerk,Frederik Willem [97588]

0.1 De Klerk,Frederik Willem *18.03.1936 :­prokureur, Minister van Nasionale Opvoeding, Voorsitter van Ministersraad, Leier van NP in Transvaal, Hoofleier van NP, 1989 gekies as Uitvoerende Staatspresident [97588]

1.1 De Klerk,Johannes(Jan) *22.07.1903 †Krugersdorp 24.01.1979 :­Minister van Onderwys, Arbeid, ens. [97587] × 11.04.1927 Reddersburg
1.2 Coetzer,Hendrina Cornelia *Reddersburg 03.06.1904 [97582]

2.1 De Klerk,Willem Johannes *Burgersdorp 22.10.1875 =Burgersdorp 05.12.1875 †Primrose-Oos 20.09.1943 :­predikant [97569] × 29.09.1902 Burgersdorp
2.2 Van Rooy,Aletta Johanna *Bethulie 09.01.1883 †Potchefstroom 21.08.1919 [97586]
2.3 Coetzer,Frederik Willem *distrik Bloemfontein 21.09.1860 =Reddersburg 16.12.1860 † Reddersburg 11.08.1938 [97576] × Aliwal-Noord
2.4 Fouche,Anna Cecilia *distrik Rouxville 1883 †Reddersburg 11.01.1931 [97581]

3.1 De Klerk,Barend Jacobus *25.03.1826 =Cradock 02.05.1826 †distrik Albert(Modderfontein, Burgersdorp) 22.12.1888 [97565] × 17.03.1873 Burgersdorp
3.2 Grobler,Maria Jacoba *1856 [97568]
3.3 Van Rooy,Johannes Cornelis *Weltevreden, Colesberg 23.07.1859 †Bethulie 09.07.1944 : ­oud-senator [97572] × 14.06.1880 Burgersdorp
3.4 Smit,Aletta Johanna *Wonderboom, distrik Albert 08.04.1859 †Bethulie 25.12.1921 [97585]
3.5 Coetzer,Jacobus Erasmus *distrik Cradock 17.06.1831 =Cradock 03.10.1831 †Reddersburg 12. 08.1914 [97573] × Reddersburg
3.6 Buitendag,Elizabeth Catharina Jacoba Johanna *Cradock 05.12.1838 =Cradock 03.02.1839 † Springfontein konsentrasiekamp 27.01.1902 [97575]
3.7 Fouche,Jacobus Paulus *distrik Rouxville 1843 †Grootvlei, Rouxville 17.07.1903 [97577] ×
3.8 Strydom,Hendrina Cornelia *distrik Rouxville 1849 †Grootvlei, Rouxville 24.08.1900 [97580]

4.1 De Klerk,Johannes Cornelis =Tulbagh 06.11.1791 †Spioenkop, distrik Albert 03.11.1878 [45741] × 1825 Graaff-Reinet
4.2 Schoeman,Martha Margaretha *Cradock distrik =03.07.1809 †plaas Modderfontein van haar seun Barend de Klerk; 65j 1m 17d 13.02.1869 [81997]
4.3 Grobler,Jacobus Johannes *13.01.1817 =Cradock 20.07.1817 †Aliwal-Noord 18.08.1908 [97566] × 2000
4.4 Coetzee,Johanna Susanna Lasya *Cradock 01.04.1821 =Cradock 08.10.1821 †Aliwal-Noord 13. 05.1873 [97567]
4.5 Van Rooy,Johannes Cornelis *s'Hertentogbosch 02.09.1824 †Steynsburg 24.01.1889 :­s. v. Hendrik van Rooy en Clara Kuipers, aankoms 1858, onderwyser «HO [97570] × 21.03.1855 Brussels
4.6 Holsters,Anna Francina Francoise *Brussels 31.10.1834 †Steynsburg 28.08.1904 :­d.v. Charles Holsters en Petronella de Gieter «BE [97571]
4.7 Smit,Jacobus Albertus *Brakrivier,distrik Cradock 27.11.1832 =Cradock 05.05.1833 † distrik Sterkstroom 07.09.1904 [97583] × 16 kinders waarvan 6 volwassenheid bereik
4.8 Smit,Aletta Johanna *distrik Albert 1838 †Wonderboom, distrik Albert 25.09.1893 [97584]
4.9 Coetzer,Jacob =16.09.1798 [33803] × 06.08.1820 Cradock
4.10 Erasmus,Anna Sophia *18.12.1804 =20.05.1805 †Bloemfontein 21.06.1888 [38723]
4.11 Buitendag,Frederik Willem =Graaff-Reinet 23.09.1810 †distrik Ladybrand 11.10.1888 [32096] × 07.04.1834 Cradock
4.12 Du Plooy,Jeanetta Wilhelmina Elizabeth Catharina *Cradock distrik 1820 †Luipers Kop, distrik Albert 27.08.1856 [97574]
4.13 Fouche,Gustavus Wilhelmus *Robertson 27.11.1808 =Swellendam 20.01.1809 †04.08.1889 [22165] × 06.10.1828 Graaff-Reinet
4.14 Swanepoel,Johanna *Graaff-Reinet distrik 26.08.1812 =Graaff-Reinet 05.10.1812 † Klipplaatdrif 00.04.1877 :­tweelingsuster van Elizabeth Maria Susanna [22166]
4.15 Strydom,Adriaan Stephanus *1814 †Vrystaat 09.06.1867 :­hy was 'n wewenaar ten tye van sy huwelik met Elizabeth SWANEPOEL (volgens huweliksregister) [97578] × 07.10.1844 Cradock
4.16 Swanepoel,Elizabeth Johanna Maria Charlotte *27.05.1823 =Graaff-Reinet 25.12.1823 :­sy trou met die wewenaar Adriaan STRYDOM [97579]

5.1 De Klerk,Barend =02.09.1742 :­burger Stellenbosch [12687] × 25.08.1776
5.2 Van der Heyde,Maria =05.12.1756 [12688]
5.3 Schoeman,Daniel Wilhelm *Kaapstad =01.07.1764 †Kleurfontein, Cradock distrik; 83j 06.04. 1848 :­boer; burger Graaff-Reinet [24542] × 07.12.1794
5.4 Hattingh,Anna Catharina =Tulbagh 21.06.1778 :­volgens haar man se sterfkennis is sy Anna Catharina [24543]
5.5 Grobbelaar,Douw Gerbrand *02.05.1790 =Drakenstein 17.10.1790 †Albert 15.01.1835 [42492] × 13.04.1812 Graaff-Reinet
5.6 Coetzer,Johanna Cornelia =16.03.1794 [33809]
5.7 Coetsee,Joseph Adriaan =Tulbagh 17.01.1790 †Nooitgedacht, distrik Albert 01.08.1865 : ­hy was een van die stigters van Gereformeerde Kerk op Roosterhoek 18600100 [33479] × 15.01.1809
5.8 Kruger,Francina Hendrina Barendina =Graaff-Reinet 16.12.1792 †Nooitgedacht, Albert 15. 05.1839 [33480]
5.13 Smit,Stephanus Albertus =03.04.1808 †07.03.1866 Ω"Waterval", naby Burgersdorp [78704] × 1831 ??
5.14 De Klerk,Susanna Maria [53642]
5.15 Smit,Jacobus Petrus *Brakrivier, distrik Cradock =26.01.1800 †30.11.1848 :­trek na plaas Vinkelfontein, distrik Albert [78701] × 07.04.1828 Cradock
5.16 De Klerk,Martha Gerbrecht Sophia *03.05.1810 =Graaff-Reinet 18.09.1810 [45752]
5.17 Coetzer,Wenzel Christoffel =26.04.1761 :­burger Swellendam [19277] × 16.03.1785
5.18 Jordaan,Jacoba =20.11.1768 [19278]
5.19 Erasmus,Daniel Johannes =15.09.1776 :­burger Graaff-Reinet [38702] × 23.10.1796
5.20 Pretorius,Catharina Geertruida =15.12.1782 [38709]
5.21 Buitendag,Gerrit *23.05.1782 =27.10.1782 †Naauwpoort 04.01.1859 [32093] × 1807 ??
5.22 Viljoen,Elisbeth Catharina Johanna *07.04.1791 [32094]
5.23 Du Plooy,Jacobus *23.06.1795 =Tulbagh 22.11.1795 [80997]
5.25 Fouche,Jacobus Paulus =30.11.1766 :­burger Swellendam [20522] × 28.02.1796 Kaapstad
5.26 Lamprecht,Maria Magdalena =?? 1781 [20523]
5.27 Swanepoel,Johannes Jacobus *George 03.03.1784 =Paarl 11.10.1785 †Waaipoort, Rouxville 26.08.1871 :­Jacobus Johannes gedoop, maar in ander amptelike dokumente is hy Johannes Jacobus. Doopinskrywing vermoedelik foutief. Bynaam: Blou Koos. Trek vanaf Swartruggens, Graaff-Reinet na Waaipoort en Leeusprtuit, Rouxville- distrik [90557] × 04.07.1809 Graaff-Reinet
5.28 Loots,Elisabeth Maria Susanna *Kruidfontein =24.02.1793 †Waaipoort, Rouxville (75j2m22d) :­nege kinders op haar s/k genoem [22144]
5.29 Strydom,Jacobus Stephanus =12.02.1786 [39190] ×
5.30 Nel,Hendrina Cornelia =12.11.1788 [39196]
5.31 Swanepoel,Jacobus *29.10.1786 =Kaapstad 11.03.1787 †Wolwekop, Smithfield (78j1m4d) 08. 06.1860 ΩWolwekop :­ook as Jacobus Johannes bekend. Noemnaam: Rooi Koos. Volgens 'n familiebybel inskrywing is hy 30.10.1876 te Kareefontein, Rouxville oorlede. Boedel: 1 ossewa, 11 osse. Drie kinders op sy s/k genoem [65274] × 27.12.1807 Graaff-Reinet
5.32 Van Tonder,Johanna Catharina =14.11.1790 †Wolwekop, Smithfield 08.06.1860 [65267]

6.1 De Klerk,Barend =08.11.1716 :­burger Drakenstein [7968] × 07.04.1737 Paarl
6.2 Odendaal,Engela =? 1714 [7969]
6.3 Van der Heyden,Andries =21.10.1731 [7338] × 29.02.1756
6.4 Pyl,Maria =28.10.1731 :­ook Byl genoem [7336]
6.5 Schoeman(Schumann),Daniel Joachim :­van Mecklenburg, aankoms 1750, soldaat, burger Stellenbosch 1759 «DU [12114] × 19.08.1759
6.6 Esterhuyzen,Martha Margaretha =25.12.1742 [12113]
6.7 Hattingh,Johannes Hendrik =Tulbagh 25.06.1750 :­burger Drakenstein [9428] × 14.08.1776
6.8 Botha,Maria Johanna =06.02.1757 †Samsonkloof, Swaershoek 18.03.1827 [9429]
6.9 Grobler,Nicolaas Johannes =Drakenstein 20.06.1756 :­burger Swellendam [20807] × 28.03.1784 Tulbagh
6.10 Steyn,Cecilia Johanna =22.04.1770 [20808]
6.11 Coetzer,Jacobus Johannes =16.02.1766 :­burger Graaff-Reinet [19282] × 22.02.1789
6.12 Jordaan,Magdalena Elisabeth =19.04.1772 [19283]
6.13 Coetsee,Floris Petrus =30.09.1764 [19241] × 22.04.1787
6.14 De Klerk,Catharina Cornelia =13.12.1772 [19242]
6.15 Kruger,Hendrik Bernardus =07.03.1773 [30369] × 14.08.1791
6.16 Venter,Johanna Francina =01.01.1775 [30370]
6.25 Smit,Erasmus Jacobus =28.02.1768 :­burger Stellenbosch [24732] × 11.05.1788 Swartland
6.26 Smit,Martha Christina =25.12.1771 [24733]
6.29 Sien 6.25 [24732]
6.30 Sien 6.26 [24733]
6.31 De Klerk,Willem Abraham =21.12.1783 †Vinkelfontein, Colesberg 17.12.1846 [45738] × 1808 ??
6.32 Venter,Gerbrecht Sophia =06.01.1793 [45751]
6.33 Coetser,Johannes Jacobus =24.05.1716 :­burger Drakenstein [7711] × 27.11.1746
6.34 Nel,Johanna =24.12.1730 [7713]
6.35 Jourdan,Pieter =19.07.1733 [10882] × 28.08.1763
6.36 Van der Merwe,Elsie =11.12.1746 [10883]
6.37 Erasmus,Jacob =07.11.1745 [9839] × 1770 ??
6.38 Bockelenberg,Esther =17.09.1747 [9840]
6.39 Pretorius,Hendrik Stephanus =08.01.1759 :­burger Stellenbosch [20819] × 26.08.1781 Stellenbosch
6.40 Grobbelaar,Geertruy(Geertruida) *24.10.1760 =Tulbagh 29.03.1761 [20818]
6.41 Buitendag,Frederik Willem =08.04.1735 [9982] × 08.06.1766 Paarl
6.42 Knoetzen,Johanna Wilhelmina *?? 1747 [9983]
6.43 Viljoen,Johannes Hercules =29.04.1753 :­burger Stellenbosch. Erf die plaas De Koele Fonteyn, in die nuweveld, (huidige distrik Tulbacgh) van sy vader. Hy verhuis later na distrik van Graaff- Reinet [25105] × 30.05.1779 xPaarl
6.44 Peltzer,Barbara Jacomina =Swartland 25.07.1762 [25104]
6.45 Du Plooy,Roelof =18.09.1763 :­burger Stellenbosch [25267] × 28.09.1794
6.46 Van den Berg,Susanna =13.11.1772 [25268]
6.49 Fouché,Stephanus =25.09.1729 :­burger Stellenbosch [8829] × 12.09.1762
6.50 Bekker,Josina Elisabeth =15.01.1747 [8828]
6.51 Lamprecht,Johan Christiaan =?? 1755 †George 28.11.1829 :­burger Swellendam [15265] × 02.07.1780
6.52 Uwens(Uwes),Aletta =26.10.1766 [15266]
6.53 Swanepoel,Jan =15.03.1761 :­burger Swellendam 1783 ten tye van sy huwelik met Johanna DU PREEZ. Burger van Graaff-Reinet 1802, ten tye van sy tweede huwelik met Johanna VAN DER NEST. Hy gaan vermoedelik 'n derde huwelik met Johanna ZEELIE aan. Volgens die sterfkennis van sy seun Johannes Christoffel was sy moeder Anna ZEELIE, ook sy seun Johannes Godlieb word sy moeder se naam aangedui as Anna Elizabeth ZEELIE. Volgens sy seun Pieter Frederik Reinier, was sy moeder Johanna Magdalena ZEELIE. Sy was vermoedelik hul stiefmoeder. Kinders d1-d6 eerste huwelik, kinders d7-d11 tweede huwelik, vermoedelik geen kinders uit sy derde huwelik nie [13901] × 28.12.1783 Kaapstad
6.54 Du Preez,Johanna Elizabeth =1757 :­van die Kaap [13404]
6.55 Loots,Philip Cornelis =12.04.1764 :­burger Graaff-Reinet [22141] × 19.02.1792
6.56 Meyer,Anna Maria =22.09.1771 [22142]
6.57 Strydom,Johannes =22.04.1753 :­burger Stellenbosch [24499] × 10.04.1774
6.58 Scheepers,Susanna =20.03.1757 [24498]
6.59 Nel,Adriaan =18.12.1763 :­burger Swellendam [15500] × 06.03.1785
6.60 Van Rensburg,Maria Aletta =25.12.1768 [15501]
6.61 Swanepoel,Christiaan *Murraysburg distrik 15.10.1757 =Paarl 26.03.1758 †Winterberg : ­burger Swellendam. Christiaan gedoop, maar sy name vermoedelik Christiaan Hendrik - so genoem op sy seun Pieter Johannes se s/k. Een van Christiaan se seuns, word ook Christiaan Hendrik gedoop. Trou met sy niggie, Maria SWANEPOEL [24972] × 25.04.1784 Tulbach
6.62 Swanepoel,Maria Sibella =25.12.1764 :­trou met haar neef Christiaan SWANEPOEL [24973]
6.63 Van Tonder,Willem =01.05.1768 :­burger Graaff-Reinet [28140] × 31.05.1788
6.64 Pelier,Elisabeth Johanna [28141]

7.1 De Klerk,Abraham =11.10.1671 †1745 :­van Serooskerke op die eiland Walcheren; boer Stellenbosch, lid van die burgerdragonders 1715 «HO1688 [6563] × 12.05.1709 Stellenbosch
7.2 Mouton,Madeleine(Magdalena) *Nederland 1692 «BF [6562]
7.3 Odendaal,Willem †19.01.1732 :­van Keulen, aankoms as soldaat, boukneg 1706, later burger, kleremaker «DU [5297] × 13.09.1711
7.4 Biebow,Susanna =23.02.1687 [7247]
7.5 Van der Heyde,Andries =?? 1693 [6008] × 11.01.1728 Paarl
7.6 Odendaal,Maria =? 1712 [6011]
7.7 Pyl,Johannes =08.01.1696 [5138] ×
7.8 Van Eck,Maria =25.03.1703 [5141]
7.11 Esterhuyzen,Willem(Wilhelm) *1701 =Stellenbosch tussen 17030528 en 05.08.1703 [6429] × 26.10.1727 Stellenbosch
7.12 Van den Burg(h),Johanna Carelse *?? 1710 [6430]
7.13 Hattingh,Christiaan =Stellenbosch 05.06.1718 †Angelierbosch :­hy verkry op 17440205 die plaas Eensaamheid, geleë aan die Soutrivier. 'n Jaar later op 17450301 gee hy kennis dat hy die plaas verlaat. Op 17501030 rig hy 'n verdere versoek om sy vee op die plaas Misgunt te laat wei. Hierdie plaas was geleë aan die Wagenboomrivier over Roodesant en het vroeër aan Pieter du Plessis behoort. Op 17610428 gee hy kennis dat hy hierdie plaas verlaat en op 17610504 rig hy nog 'n versoek om die plaas Finkelfontein geleë aan die groot Roggeveld, te mag bewoon. Hy verlaat hierdie plaas op 17660412 en trek weg uit die Kaap na die Swartberg. Hy rig op 17801214 'n versoek om die plaas Angelierbosch, aan die Swartberg over de Leeurivier te mag besit [6416] × 08.10.1747
7.14 Basson,Anna Catharina =20.04.1732 †1814 of 1815 [6423]
7.15 Botha,Johannes Frederik =07.01.1731 :­burger Swellendam [6714] × 20.05.1753
7.16 Du Plooy,Maria =11.08.1720 [6712]
7.17 Grobler,Nicolaas *Kaapkolonie =Stellenbosch 25.12.1723 :­burger Drakenstein. Let wel dat die oorgrote meerderheid van sy nageslag hul van GROBLER spel en nie Grobbelaar nie [9076] × 15.04.1753 Paarl
7.18 Combrinck,Johanna Hendrina =Kaapstad 08.11.1733 [9075]
7.19 Steyn,Douw Gerbrand =Tulbagh 01.04.1747 †Tulbagh 1790 [13851] × 05.10.1765
7.20 Potgieter,Cornelia =05.11.1747 [13850]
7.21 Sien 6.33 [7711]
7.22 Sien 6.34 [7713]
7.23 Sien 6.35 [10882]
7.24 Sien 6.36 [10883]
7.25 Coetsee,Dirk =20.04.1721 :­burger Stellenbosch [7709] × 27.09.1748
7.26 Visser,Johanna =28.11.1723 [7710]
7.27 De Klerk,Abraham =09.10.1746 [12608] × 24.04.1768
7.28 Jooste,Maria Dorothea =15.03.1750 [12607]
7.29 Kruger,Gerrit =21.05.1750 †Rheboksfontein, Agter Zuurberg 10.08.1836 [12860] × 12.11.1769 Tulbagh
7.30 Buys,Susanna Lasya =22.10.1752 †1802 [12861]
7.31 Venter,Petrus Stephanus =06.12.1745 [14503] × 06.11.1768
7.32 Kruger,Johanna Francina =03.10.1751 †07.12.1825 [14505]
7.49 Smit,Erasmus =14.10.1742 [14246] × 25.08.1765
7.50 Wiese,Aletta Margaretha =30.03.1749 †Tulbagh 09.07.1782 [14247]
7.51 Smit,Johannes Erasmus =05.07.1733 [928] × 01.03.1767
7.52 Loubser,Johanna Theresia =25.12.1748 [927]
7.61 Sien 5.1 [12687]
7.62 Sien 5.2 [12688]
7.63 Venter,Jacob =28.02.1768 :­burger Stellenbosch [28185] × 14.12.1785
7.64 Venter,Martha(Anna) Brechje =17.04.1768 [28186]
7.65 Coetzer,Jacob :­van Setry by Weenen,s.v. Wenzeleshaus Kutzer, aankoms 1709, as soldaat per "Noordhoek" van Wielengen, boerkneg 1713, burger1714 «OR [5087] × 15.09.1717 Stellenbosch
7.66 Helmes,Cornelia =Kaapstad 17.09.1673 [983]
7.67 Nel,Pieter Willem *1704 :­naam word bevraagteken [5082] × 08.04.1725
7.68 Van Deventer(Gerritsz),Aletta(Altyn/Altijn) =27.06.1700 [5081]
7.69 Jordaan,Jan =?? 1693 [4987] × 19.03.1724
7.70 Jordaan,Susanna =? 1703 [4988]
7.71 Van der Merwe,Gerrit *De Hoop 22.10.1716 =Drakenstein 22.11.1716 †Tulbagh 09.02.1770 : ­Gerrit erf die plaas Zachtevallei in 't Land van Waveren (Tulbagh), asook 2 slawe, ossewa met 10 osse. Hy is diaken in die eerste Kerkraad van 8.10.1743 van Roodezandskerk, Tulbagh [9315] × 28.05.1741
7.72 Van Heerden,Jacoba(Jabje) *19.05.1720 [9308]
7.73 Erasmus,Lourens =22.06.1704 :­burger Drakenstein [6147] × 09.12.1731 Drakenstein
7.74 Pienaar,Martha =Paarl 21.03.1717 [6148]
7.75 Bockelenberg,Daniel =17.07.1707 [5816] × 25.05.1732
7.76 Loret,Elisabeth(Isabeau) =30.09.1713 [5817]
7.77 Pretorius,Johannes Lodewicus =22.08.1717 ΩPretoriuskloof, Graaff-Reinet :­burger Drakenstein [9490] × 18.09.1740
7.78 Botha,Anna Sophia =10.10.1723 [9491]
7.79 Grobbelaar,Coert(Coenraad) =Drakenstein 26.11.1730 :­burger Drakenstein; hierdie tak spel hul van oorwegend GROBBELAAR en het hulle in die omgewing van Graaff-Reinet en Middelburg, Kaap bevind. Sommige van hulle het na Cradock getrek en daar gevestig. Vandag woon van die lede tussen Cradock en Queenstown [12305] × 29.02.1754 Tulbagh
7.80 Klopper,Maria Catharina =03.04.1733 †1767 [12306]
7.81 Buitendag(Boetendag/Butendach),Carl Dietrich †1739 :­van Berlyn,s.v. Nikolaus Butendach, Sekretaris aan die Pruisiese Hof, aankoms 1720, soldaat 1720-21, burger 1722, herhaaldelik houer van wyn-en brandewynlisensie «DU [8508] × 15.11.1722 Kaapstad
7.82 Valk,Catharina :­van Amsterdam «HO [6427]
7.83 Knoetze,Gerrit *? 1717 [2151] ×
7.84 Minnie,Anna Maria =23.08.1722 [2152]
7.85 Viljoen,Henning =16.08.1713 :­burger Drakenstein. Hy laat sy testament onderteken op 22 April 1772, 'n plaas na elkeen van sy vier getroude seuns [4396] × 06.11.1732
7.86 Durand,Susanna =06.09.1716 [4392]
7.87 Peltzer(Polser),Abraham =Kaapstad 20.07.1721 [8175] × 16.07.1741 Stellenbosch
7.88 Zaaiman(Zayman),Engela(Catharina) =11.05.1721 [8176]
7.89 Du Plooy,Michiel =31.03.1717 :­burger Stellenbosch [6710] × 25.05.1755
7.90 Van Wyk,Aletta =09.08.1733 [6711]
7.91 Van den Berg,Jacobus =04.10.1727 :­burger Swellendam [8856] × 19.12.1762
7.92 Diederikse,Martha =27.05.1742 [8859]
7.97 Fouché,Estienne (Hermanus) *1691 :­hy het op 'Knolvlei' by Wolseley geboer [6275] × 1722
7.98 Olivier,Maria =?? 1704 †1738 [6433]
7.99 Bekker,Stephanus =Stellenbosch 16.08.1705 :­burger Drakenstein [5758] × 19.06.1729
7.100 Olivier,Sara =15.07.1711 [5759]
7.101 Lamprecht(Lambrecht),Johan Christiaan(Johann Christian) †14.06.1762 :­van Zerrethin in die Uckermark,s.v. Ds. Georg Lamprecht, aankoms 1726, soldaat, later adjudant, korporaal 1728, sersant 1731, adjudant 1733-35, burger 1735, boukneg 1754-56 «DU [7823] × 11.09.1735 Kaapstad
7.102 Frappe,Johanna Cornelia =?? 1713 [6689]
7.103 Uwens(Iwens),Dirk †voor 11.03.1814 :­van Xanten(Zanten), soldaat 1752--56, boukneg vanaf 1757 en van 17600306 vir Claas Claasen van Delve, burger 1766, skut 1793 «HO [11804] × 07.04.1760
7.104 Claasen,Maria Magdalena =27.09.1744 †07.08.1831 [11803]
7.105 Swanepoel,Jacobus =Stellenbosch 25.11.1725 :­burger Stellenbosch. Uit sy eerste huwelik met Susanna RABIE word ses kinders gebore. Hertrou met Francina VOSLOO, tweede huwelik kinderloos [10912] × 13.10.1748 Tulbach
7.106 Rabie,Susanna Catharina =12.12.1728 [10913]
7.108 Stols,Maria :­van die Kaap, Hottentottin «KP [14973]
7.109 Loots,Jan =29.01.1730 †Paarl 17.01.1782 :­burger Graaff-Reinet [9094] × 09.10.1757
7.110 Cordier,Elisabeth =15.01.1741 [9093]
7.111 Meyer,Johan(n) Georg(Jan Jurgen) *?? 11.10.1726 †1791 :­van Bablenheim in die Elsas, s.v.Christian Meyer en Anne Catharine Schaller, aankoms 1762 as matroos, boukneg 1764, burger 1768, 1785 verban en vyf jaar harde arbeid as gevolg van besit van gesteelde goedere «DU [16717] × 09.09.1770
7.112 Van der Nest,Johanna Catharina =29.07.1753 [16718]
7.113 Strydom,Hendrik Josephus =17.06.1725 :­burger Stellenbosch [9115] × 31.05.1750
7.114 Delport,Sara =09.01.1729 [9114]
7.115 Scheepers,Jacobus =21.01.1725 :­Burger Stellenbosch [152] × 23.05.1755
7.116 Van Wyk,Maria Elizabeth =26.07.1733 [154]
7.117 Nel,Pieter W =31.08.1732 :­burger Swellendam [8821] × 18.03.1753
7.118 Bekker,Johanna Catharina =28.06.1733 [8820]
7.119 Van Rensburg,Johannes =06.10.1748 [11590] × 24.08.1766
7.120 Bouwer,Hendrina Maria =20.03.1750 [11589]
7.121 Sien 7.105 [10912]
7.122 Sien 7.106 [10913]
7.123 Swanepoel,Hendrik =Kaapstad 16.12.1731 †Tulbach 31.05.1770 :­burger Swellendam [9814] × 23.03.1755 Tulbagh
7.124 Van Eeden,Judith =16.01.1735 [9813]
7.125 Van Tonderen,Cornelis =24.06.1715 :­burger Stellenbosch [6768] × 24.11.1765
7.126 Botha,Anna Cornelia =10.10.1751 :­weduwee van Van Tonderen,Cornelis.Dogter van Botha, Willem en Van Emmenes,Catharina [8491]

8.1 De Klerk,Pieter *04.10.1634 †in Nederland of op see 00.06.1678 :­van Serooskerke, in Zeeland, s.v. Pieter de Clercq en Clasyna Cordie, een van tweeling «HO [4748] ×
8.2 Cochet,Sara †00.04.1714 :­a 1688, van Oost-Souburgh op die eiland Walcheren, Nederland «HO1688 [4339]
8.3 Mouton,Jacques :­van Steenwerk, naby Armentieres in Frans-Vlaandere, as vryburger uitgekom met die Donkervliet 1699, later landbouer in Drakenstein op die plaas Steenwerk «BF [4867] × 1688 ?? Belgie
8.4 De Villiers,Maria *La Rochelle of Guines, Frankryk †moontlik aan boord van die skip ? 1699 :­aankoms 1699.07.20 op ``Donkervliet'', moontlik suster van stamvaders; gebore 9.11.1673 en op 12.11.1673 gedoop te Guines, Frankryk as dogter van Jean de Villiers en Francoise Joing «FR1699 [4870]
8.7 Biebow,Detlef :­van Mecklenburg, Duitsland; burger-geneesheer te Stellenbosch «DU [5002] ×
8.8 ?,Diana :­slavin van die Kaap «KP [16153]
8.9 Van der Heyde(n),Jacobus :­van Haarlem,s.v. Andries van der Heyde en Hester Kuyper « HO [5988] ×
8.10 Gildenhuysen,Elsie(Elsje) =Kaapstad 11.05.1674 [5987]
8.11 Sien 7.3 [5297]
8.12 Sien 7.4 [7247]
8.13 Pyl,Abraham Bastiaansz †29.09.1703 :­van Zonnemaire, aankoms 1670, word vermeld onder die burgers van Stellenbosch 1691 «HO [5124] ×
8.14 Claasen,Cornelia =18.11.1674 :­ook bekend onder die van Cornelisse [5125]
8.15 Van Eck,Adriaan :­van Amsterdam, burger Drakenstein «HO [5139] × Holland
8.16 Haster,Johanna :­van Leiden «HO [5140]
8.21 Esterhuyzen,Christoffel †op die plaas ``Weltevreden'', Bottelary by Stellenbosch 1724 : ­a. 1692, voorsien wa vir Wynand Bezuidenhout se ruilhandeltog 1702, boer «HO1692 [5271] ×
8.22 Beyers,Elisabeth =10.10.1683 [5270]
8.23 Van den Burgh,Hans Carelse [8977] ×
8.24 Van den Bosch,Engeltje [8978]
8.25 Hattingh,Hans Hendrik(Heinrich) *?? 1662 :­van Speyer, aankoms Kaap voor 1693, burger en boer, eienaar van die plase "Speyer" by Stellenbosch en "La Motte" in Franschoek «DU [5699] × 06.11.1716 &vanaf tenminste 1709 het hulle saamgewoon
8.26 Visser,Susanna *?? †00.05.1779 :­saam met haar moeder deur Jan Coenraad Visser vrygestel uit slawerny 1696 [5698]
8.27 Basson,Arnoldus Johannes =26.02.1702 †1742 :­woon op Vrolikheid, Roodezand en besit Misgund aan de Waagenboomsrivier, en ``Uijtnood aan de Kijsersrivier'' [5612] ×
8.28 Olivier,Catharina =30.12.1708 [5617]
8.29 Botha,Johannes =01.05.1695 †Waveren 19.05.1779 :­burger Drakenstein [2088] × 18.05.1721
8.30 Van der Merwe,Anna *21.05.1704 [2089]
8.31 Du Plooy,Simon †1733 :­van Krommenie in Noord-Holland, arriveer ongeveer 1714, burger, oorspronklike naam Ploijer of Ployer «HO [6703] × 22.09.1715 Stellenbosch
8.32 Koopman,Catharina «KP [6705]
8.33 Grobler(Grobbelaar),Johan(n) *10.10.1678 :­van Tangermünde, aankoms 1708 in Kaapstad, in diens van die H.O.I.K. 1708--12 as houtkapper en as wadrywer. In 1713 tree hy in diens van Christiaan Maasdorp as boerekneg tot 1715. In 1715 word hy Vryburger. Sy geboortedatum en plek kon tot dusver nog nie met sekerheid vasgestel word nie, maar uit inligting wat onlangs bekom is blyk dit dat hy wel afkomstig is van die hawestad Tangermünde in die noorde van Duitsland aan die Oossee. Hy het sy naam Grobler geteken; die naam kom wel voor in Duitsland, maar is nie van Duitse oorsprong nie - dit kan moontlik Nordies wees «DU [6058] × 1715
8.34 Knoetzen,Geertruy =Paarl 11.07.1706 †1726 [6057]
8.35 Combrinck,Herman(n) *? 1690 †16.06.1744 :­s.v. Heinrich COMBRINCK en Christina ALLEMAN. Van Bieleveld, aankoms 1717, soldaat, sersant van die burgerwag 1717, burger 1719, korporaal 1725, sersant 1727, haarsnyer, brandweermeester 1732. Koop op 15.1.1743 'n stuk grond, genaamd Veritas - 13 morg, 295 vk roede. Op 22.10. 1744 verkoop Herman die grond aan Willem Ackerman. Spelvariasies van die van: CONBRINK, COMBRINCK, KOMBRINK, COMMERING, COMRING. Met die navorsing oor hierdie familie het die volgende aan die lig gekom: Die vroegste Combrincks was meestal besigheidsmense en ambagsmanne, in teenstelling met ander families wat boere was. Kinderloosheid was baie hoog by die Kaapse Combrincks. In die 1700-vroeg 1900, het veral die Kaapse Combrincks selde meer as tien kinders gegad, in teenstelling met die 'normale' vyftien en meer kinders by ander families. In baie gevalle was die Combrinck vroue ouer as hul mans en het alle Combrincks op 'n baie later ouderdom (laat 20's of 30jr) eers in die huwelik getree, teenoor ander families wat op 20jr reeds getroud was en kinders gehad het. Die insidensie van ongetroudenes ook besonder hoog, in veral die Kaapse Combrincks. Die families wat inbeweeg het na die Vrystaat en Transvaal, het die 'normale' hoeveelheid kinders vir daardie jare gehad. Baie opvallend, was die feit, dat deurgaans meer dogters as seuns gebore was. Die tendens het voorgekom in die hele land se Combrincks. Baie van die Combrinck families het weggebreek van die tradisionele NG Kerk en hul by die Gereformeerde en Herformde Kerke aangesluit. Met die Anglo Boere Oorlog, blyk dit duidelik dat die Combrincks in groot getalle aan die oorlog deelgeneem het, want talle huisgesinne word totaal in die Konsentrasiekampe uitgewis, wat hierdie rééds klein familie, verder verklein «DU [7716] × 14.04.1720 Kaapstad
8.36 Ley,Magdalena(Machteld) =Kaapstad 26.08.1697 †15.06.1744 [7717]
8.37 Steyn,Hermanus =Kaapstad 12.07.1711 †1795 :­1743.02.03 word eienaar van die leenplaas ``de Bruintjies Rivier over de Berg'', later Bruintjiesrivier. Die naam is ontleen aan een van hul ou perde met die naam ``Bruintjie'' [164] × 26.04.1738 Paarl
8.38 Potgieter,Martha =13.09.1722 [166]
8.39 Potgieter,Hermanus =15.07.1721 :­burger Drakenstein [9223] × 1745
8.40 Botha,Elsie =06.10.1726 [9224]
8.49 Coetsee,Johannes =01.02.1688 [2061] × 15.10.1713 Stellenbosch
8.50 Paal,Anna Elisabeth *1693 [2062]
8.51 Visser,Johannes =20.09.1682 [5340] × 14.03.1717 Kaapstad
8.52 Slabbert,Maria *Meliskerke, in Nederland ?? 1692 «HO [5339]
8.53 De Klerk,Joseph =25.08.1726 †1791 :­burger Drakenstein [12514] × 10.10.1745
8.54 Van Jaarsveld,Catharina =11.04.1723 [12513]
8.55 Jooste,Jacob =09.03.1710 :­burger Drakenstein [7941] × 11.10.1739
8.56 Raats,Magdalena =30.03.1721 [7942]
8.57 Kruger,Hendrik =Kaapstad 08.04.1725 †Graaff-Reinet ? 1793 :­woon van 1748 tot 1762 op Olifantsberg, nou Olifantskop, op Kaapstad-Malmesbury-pad, neeem deel aan Hop-ekspedisie van 1761 na Groot Namakwaland, van 1763 tot 1778 op ``De Plaat'' in Laer Roggeveld, ongeveer 1778 na Graaff-Reinet [306] × 05.05.1748 Kaapstad
8.58 Cloete,Francina =Kaapstad 07.09.1732 †Vischgat, Graaff-Reinet 1811 [308]
8.59 Buys,Stephanus =Kaapstad 13.07.1727 [10800] × 02.01.1752 Kaapstad
8.60 De Vries,Maria Elisabeth =Stellenbosch 17.05.1733 [10801]
8.61 Venter,Jan Hendrik =Kaapstad 26.12.1723 †1793 [10796] × 07.02.1745 Paarl
8.62 Buys,Johanna Maria =Paarl 23.09.1725 [10795]
8.63 Sien 8.57 [306]
8.64 Sien 8.58 [308]
8.97 Smit(Schmidt),Erasmus †Stellenbosch 06.05.1787 :­van Holstein, aankoms 1717 as soldaat, stalkneg 1717-18, 1718-21 boukneg, soldaat 1722, burger Drakenstein 1727 «DU [2086] × 06.05.1731 Kaapstad
8.98 Van Emmenes,Cornelia =05.12.1707 [2087]
8.99 Wiese,Pieter =06.03.1718 :­van Wiesdrif,Bredasdorp [5591] × 23.10.1740
8.100 Swart,Margaretha *10.12.1723 [5594]
8.101 Sien 8.97 [2086]
8.102 Sien 8.98 [2087]
8.103 Loubser,Nicolaas =09.12.1715 †09.11.1772 Ωgrond waar die Groote Kerk vandag staan :­burger Stellenbosch, na 1746 Swartland [806] × 09.11.1742
8.104 Lombard,Elizabeth =05.12.1723 [808]
8.125 Sien 8.61 [10796]
8.126 Sien 8.62 [10795]
8.127 Venter,Petrus(Pieter) =19.05.1726 :­burger Stellenbosch [6657] × 14.10.1753
8.128 Du Plessis,Martha =07.05.1730 [6656]
8.131 Helm,Hans :­aankoms van Nederland 1671 «HO [984] × Holland
8.132 Willemse,Geertruy «HO [985]
8.133 Nel,Guillaume *1663 †? 1734 :­van Rouaan, Franse vlugteling, aankoms voor 1690, met vrou en twee kinders, kleremaker van Rouen in Normandie, woon op plaas ``Blouklip'' naby Stellenbosch «FR [4917] × 03.05.1685 Amsterdam
8.134 De la Batte,Jeanne *1663 :­van Saumur «FR [4918]
8.135 Van Deventer,Gerrit Janse *1653 †19.04.1728 :­van Veldcamp, Deventer, Nederland; s.v. Jan Pieters van Deventer, afkomstig van die stad Deveneter, provinsie Overijssel in Nederland. Vertrek as soldaat 16831219 met die skip `de Juffrouw Anna', vanuit Texel na die Kaap; land 16840410 aan die Kaap. Bring waarskynlik die eerste jare van sy verblyf aan die Kaap in die Kasteel; word vryburger aan die Kaap 16860531; burger Stellenbosch « HO1684 [5075] × 29.10.1688 Kaapstad
8.136 Jacobz,Adriana(Ariaantje) =Rotterdam 25.05.1673 :­opgeneem in die Gereformeerde Burgerweeshuis, `Goudse Wagenstraat', Rotterdam, d.i. ongeveer 200m van die Schiedanse Dyk. Aankoms op die skip Berg China 1688; weesmeisie van Rotterdam; Sy is ook bekend as Ariaentjie Ariens, ook genoem A Adriaanse by haar huwelik, ook A van den Berg. Vermeende draer van porfirie in S.A. Sy word verwar met haar suster gedoop in 1670 «HO1688 [5076]
8.137 Jordaan,Jean *Cabriere 1660 †voor 00.01.1699 :­van Saint Martin de la Brasque, Provence, aankoms 1688 op die skip Berg China, s.v. Pierre en Jeanne Marthe Jourdan later eienaar van die plaas La Motte in Franschhoek «FR [4985] × 1690 Frankryk
8.138 Le Long(Longue),Isabeau *1668 †1736 :­van La Motte d'Aigues «FR [2048]
8.139 Jourdan(Jordaan),Pierre =1664 †28.10.1723 :­van Cabrieres d'Aigues, Provence, uitgekom op die skip ``Berg China'' in 1688, later eienaar van die plaas ``Cabriere'', broer van Jean Jourdan « FR1688 [274] × 1696
8.140 Fouche,Anne =Frankryk 14.11.1681 †1713 «FR [6272]
8.141 Van der Merwe,Schalk *volgens inligting in Bybel 14.07.1673 =Kaapstad 13.08.1673 † 1740 :­Op 8 September 1692 is die erfbrief - slegs een dag na dit aan sy pa uitgereik is - vir De Hoop in Klein Drakenstein opgestel ten gunste van Schalk met die Goewerneur Simon van der Stel se persoonlike naamtekening onder die dokument. Hier is geen sprake van 'n vroëere toesegging nie; die gebied aan die oostekant van die Bergrivier word trouens op hierdie datum eers amptelik oopgestel. De Hoop het presies dieselfde mate en oppervlakte as Kunnenberg en is geleë in die onbewerkte strook tussen die Bergrivier en die Drakensberge en daar was geen bure in die omgewing nie. Die familie het vir 105 jaar hier gewoon; In 1715 terwyl hy op kommando teen die Boesmans was, kry Schalk teëspoed op De Hoop. Die plaas is sodanig verspoel dat hy dit moes ontruim. Daarom koop hy in 1716 Wittenberg in Noorder-Paarl van Christiaan Matzdorf (Maasdorp). Die oorspronklike oppervlakte van Wittenberg was 40 morg 560 vk roede, maar Schalk ontvang in 1717 'n bykomende 30 morg 240 vk roede sodat die vergrote Wittenberg nou 'n oppervlakte van 71 morg 200vk roede beslaan. Toe sy eggenote Anna Provost in 1740 oorlede is was hulle nog op Wittenberg woonagtig. Na sy dood word dit die eiendom van sy oudste kleinseun Willem gebore 1721. Dit is hier waar drie olifante op 'n sekere dag teen die buitegeboutjie kom skuur het en Anna, met die destydse ou logge geweer na hulle geskiet het, omdat hulle dalk haar woning kon kom omstoot; in Schalk en Anna se testament word die plase De Hoop en Wittenberg aan die 15de kind Roelof toegesê vir 'n vasgestelde prys, waarby 2 slawe en 'n ossewa met 10 osse ingesluit is. Die plaas Zachte Vallei is aan Gerrit bemaak, asook 'n slaaf en een ossewa met 10 osse. Aan Carel is kontant bemaak en 'n sekere slaaf Samson. Aan Pietronella een ``slaave meysje genaamt Eva'' [930] × 1696
8.142 Prevot(Provo),Anne *Marcq by Calais 18.02.1681 †1740 :­a 1688.05.29 met die Schelde van Calais, Frankryk; volgens die boedelinventaris in 1740 is daar nog 11 oorlewende kinders «FR1688 [936]
8.143 Van Heerden,Pieter Willem *Heerde, Gelderland? 1681 †sy plaas Weltevreden, Land van Waveren(Tulbagh) 09.06.1763 :­aankoms April 1701 op die skip Popkensburgh; een van die eerste boere in die Land van Waveren «HO [854] × 18.09.1708 Stellenbosch
8.144 Van der Merwe,Magdalena(Magteld) =1692 †11.02.1765 :­plaas Weltevreden, Tulbagh [861]
8.145 Erasmus,Pieter †1731 :­van Nederland, burger 1691, woon op plaas Groenkloof in Drakenstein, vestig hom later op Onverwacht by Hexberg «HO [5959] × 1697 Holland
8.146 Jooste,Maria Elisabeth *Nederland †00.09.1723 :­ xx Pieter Jansen «HO [5960]
8.147 Pienaar,Jacques =Franschhoek ? 1692 :­Trek Noord-Ooswaarts waar weilisensies aan hom toegeken word; De Bocke Rivier 1731; Driefontein agter die Bokkeveld 1739; Elandsfontein in die Bokkeveld 1746 [1440] × 21.01.1714 Stellenbosch
8.148 Cordier,Louisa *1685 «FR [1700]
8.149 Bockelenberg(Bockelberg),Johannes *1668 †1709 :­van Kolberg, aankoms 1693 as soldaat in Batavia, gaan 1695 met skip Selfstandigheid as junior chirurg, opvolger van junior chirurgyn Van Heel, na Mauritius ; vestig suikerbedryf deur kennis van suikerraffinering; Raadslid van Mauritius; terug na Batavia waar vryburger Februarie 1704; 1705 met sy vier kinders na Kaap as Chirurg te Stellenbosch; heemraad vanaf 1706 «DU [4976] × 12.10.1705 Stellenbosch
8.150 Van den Bosch,Johanna =11.06.1690 [1778]
8.151 Loret(Loree),Guillaume *1671 †Drakenstein 05.01.1718 :­van Nantes, aankoms 1695, dien as diaken in Drakenstein gemeente en is in 1715 as heemraad vir Stellenbosch en Drakenstein aangestel. Dit is nie duidelik of hierdie Nantes na sy plek van herkoms in Frankryk, of die plaas te Paarl, waar hy geboer het, verwys nie. Hy het die plaas Nantes in 1709 gekoop «FR [5012] × 23.01.1717 Joubert1.1
8.152 Joubert,Elisabeth(Isabeau) *1692 [5007]
8.153 Pretorius,Lodewyk =05.09.1688 [2112] × 13.12.1711
8.154 Rossouw,Maria =1693 [1792]
8.155 Sien 8.29 [2088]
8.156 Sien 8.30 [2089]
8.157 Sien 8.33 [6058]
8.158 Sien 8.34 [6057]
8.159 Klopper,Hendrik Frederik :­aankoms 1713, van Hoorn in Nederland «HO [5665] × 31.08.1717 Kaapstad
8.160 Botha,Catharina =07.05.1690 [6286]
8.163 Valk(Valck),Cornelis †1721 :­van Amsterdam, besit huis in Kaapstad "De vergulde Valck" en plaas"Valkenburg" «HO [6425] ×
8.164 Frederiks,Catharina :­van Amsterdam «HO [6426]
8.165 Knoetzen(Knoetze),Cornelis :­van Fühnen(Fyn), Denemarke «DE [2149] ×
8.166 Helm(es),Dirkje =18.01.1682 [2150]
8.167 Minnie,Hans Willem «DU [7658] × 1711
8.168 Marschalk,Susanna =02.11.1692 :­verwys H75 [7659]
8.169 Viljoen,Henning =08.03.1682 :­Henning het op 30-jarige ouderdom die plaas Watergat by Simondium in besit geneem, deel van die huidige Bien Donne [4315] × 1707
8.170 De Savoye,Marguerite-Therese *1671 :­arriveer as 17-jarige in 1688 met haar ouers, broer en suster as Hugenote-vlugtellinge uit Aeth, Vlaandere, met die Skippie "Oosterlandt' aan die Kaap van Goeie Hoop [2123]
8.171 Durand,Jean *? 1666 †00.03.1727 :­van La Motte Chanlancon in Dauphine Frankryk, aankoms 1689, waarskynlik met 'Wapen van Alkmaar", chirurgyn en boer in vennootskap met mede-vlugteling Jean Pariset op "Bergen Henegouwe" naby Simondium «FR [2029] × 29.02.1702 Kaapstad
8.172 Vermeulen,Anna =08.12.1686 †1716 [2025]
8.173 Peltzer(Pelser),Abraham :­van Hamburg, word lid van die Kaapse Kerk 17071219, soldaat 1710-12, boukneg 171-13, soldaat 1714-15, korporaal 1716-17, burger 1718 «DU [5807] × 26.06.1718 Kaapstad
8.174 Van den Berg,Elizabeth =? 1701 [5806]
8.175 Zaaiman,Pieter *Mauritius ?? 1690 †1749 :­aankoms Kaap 17090126. Sy naam verskyn in die opgaafrolle vir Stellenbosch vanaf 1719 tot 1748, maar nie in die opgaafrol vir Stellenbosch van 1749 nie [6899] × 10.01.1712 Stellenbosch
8.176 Koopman,Anna Maria *?? =20.08.1690 †?? 1742 :­haar naam word in die opgaafrolle genoem tot 1741, maar nie daarna nie [6906]
8.177 Sien 8.31 [6703]
8.178 Sien 8.32 [6705]
8.179 Van Wyk,Roelof =05.09.1694 :­burger Drakenstein [5834] × 28.09.1727
8.180 Bezuidenhout,Aletta =Stellenbosch 27.02.1713 [5835]
8.181 Van den Berg,Jacobus =06.08.1702 [5795] × 24.12.1724
8.182 Haak,Maria Magdalena =10.07.1708 [5798]
8.183 Diederiks(Diederichs),Jacob :­van "Bergen in de Heyde", d.w.s.Bergen by Calle in Luneburg, of Bergen aan die Dumme, soldaat 1727-1730, later kleremaker «DU [8857] × 09.05.1741 Paarl
8.184 Nortje,Martha =15.10.1724 [8858]
8.193 Fouche(Foucher),Philippe †voor 04.12.1708 :­s.v. Besnard Foucher(Maart 1617 - Jan 1674) en Anne Bruere, Franse vlugteling, aankoms 1688 met die skip "Voorschoten" met sy vrou en drie kinders, vestig hom in 1692 op die plaas "De Wilde Paardenjacht", naby Paarl, kry oordrag 1699 «FR1688 [6271] × 07.06.1677 Mer, Frankryk
8.194 Souchay,Anne :­d.v. Paul Souchay en Anne Paillevert van Aunay, aankoms 1688 «FR1688 [50299]
8.195 Olivier,Cornelis *?? 1674 [5613] × 22.11.1699
8.196 Richman van Wey,Anna Catharina =15.09.1686 :­besit die plaas ``Hasekraal aan de Bergrivier'' [5616]
8.197 Bekker(Becker),Pieter(Peter) *1673 †Robbeneiland tussen 1742 en 1747? :­van Koningsberge, aankoms 1695 as soldaat, burger 1697, boer in Drakenstein, avontuurlike lewe, word verban na Mauritius 1701 weens aanranding op Jan Botma, ontsnap na die binneland, word 1710 weens mishandeling van 'n slaaf tot 4 jaar dwangarbeid en daarna permanente verbanning na Europa gevonnis, tree daar opnuut in diens van die H.O.I.K., 1717 terug in die Kaap, word by aankoms na Robbeneiland verban «DU1695 [5354] × 1699 ??
8.198 De Clerq(De Klerk),Jeanne(Johanna/Jannetjie) =03.05.1676 :­van Serooskerke op Walcheren, Zeeland «HO1688 [1715]
8.199 Sien 8.195 [5613]
8.200 Sien 8.196 [5616]
8.203 Frappe,Hendrik :­van Amsterdam, aankoms 1706 as adelbors op die "Rosenberg", 1717 as boekhouer in VOC-diens, 1719 lid van huwelikshof, 1733 met familie na Holland, vryburger 1743 aan Kaap, wil weer in VOC- diens tree om vrou en kinders te onderhou «HO [4838] × 1712
8.204 Pretorius,Jeanetta(Johanna) =11.10.1682 [5099]
8.207 Claasen(Claasz),Claas(z)(Claus) †op sy plaas aan die Gouritzrivier 00.06.1767 :­ van Delve in Ditmarchen, aankoms 1720, boerkneg 1722--1734 soldaat, burger 1734 «DU [6066] × 22.05.1735 Paarl
8.208 Knoetzen,Aletta(Alida) =20.08.1713 [6065]
8.209 Swanepoel,Pieter :­waarskynlik van Nederland, aankoms voor 1700. In 1709 kry hy verlof om oorkant die Breërivier met sy vee te gaan, in 1715 word hy gewond in 'n geveg teen Boesmans. In 1716 kry hy die plaas "Nieuw Munster" «HO [7331] × 01.05.1712 Stellenbosch
8.210 Sachse(Sax),Maria Sibilla :­d.v. Joachim Sachs en Susanna Holswig van Hasseleben « DU [5797]
8.211 Rabie(Rabe),Christian(Christiaan) :­van Leipzig, aankoms 1723, soldaat, burger 1725, meulenaar, Drakenstein «DU [7330] × 20.07.1727 Paarl
8.212 Pyl,Margaretha =17.08.1710 [7329]
8.217 Loots,Jan †1746 :­van Amsterdam, matroos H.O.I.K. «HO [5010] × 15.09.1726 Drakenstein
8.218 Joubert,Maria *1710 =27.10.1710 †voor 24.04.1746 [5005]
8.219 Cordier,Philippe(Philip) =26.10.1698 :­In 1746 aangestel as heemraad vir Swellendam [5168] × 1715
8.220 Malherbe,Elisabeth =01.12.1697 †00.03.1783 [5169]
8.223 Van der Nest,Cornelis Franken =13.11.1718 :­ook bekend as Van Es [8113] × 10.11.1748
8.224 Slabbert,Catharina =17.04.1729 [8114]
8.225 Strydom,Johannes =02.11.1692 [5527] × 04.02.1720 Kaapstad
8.226 Schreuder,Judith *op Mauritius 1704 =06.02.1707 «MR [5529]
8.227 Delport,Pierre(Pieter) =04.10.1704 :­burger Drakenstein [2133] × 21.12.1727
8.228 Maree,Anna Elisabeth =04.01.1711 †1755 [2134]
8.229 Scheepers,Gerrit =05.09.1700 :­landbouer in Drakenstein, later aan oosgrens van Kolonie [258] × 1723
8.230 Bruwel,Susanna *voor ?? 1705 [260]
8.231 Van Wyk,Gerrit Arie =14.12.1704 :­burger Drakenstein [262] × 25.03.1731 Kaapstad, deur eerwaarde A. Murray
8.232 Prevot,Marie =28.01.1713 [264]
8.233 Sien 7.67 [5082]
8.234 Sien 7.68 [5081]
8.235 Sien 7.99 [5758]
8.236 Sien 7.100 [5759]
8.237 Van Rensburg,Nicolaas =03.03.1720 :­Burger Drakenstein [7243] ×
8.238 Maree,Maria =05.07.1721 [7240]
8.239 Bouwer,Jan(Johann) Lodewyk(Ludwig) †voor 02.06.1784 :­van Hesse-Kassel, aankoms 1724, matroos, slagter 1724-30, burger 1730, woon in 1736 op Swellendam «DU [8956] × 19.02.1736 Paarl
8.240 Burger,Cornelia =1719 [8957]
8.245 Sien 8.209 [7331]
8.246 Sien 8.210 [5797]
8.247 Van Eeden,Frederik Jansz(Janse) *1694 †21.07.1752 :­skaapboer Swellendam distrik op huurpaggrond [5727] × 09.08.1722 datum ook moontlik 17230214
8.248 Stevens,Hendrina =15.02.1695 [5730]
8.249 Van Tonder(en),Andreas(Andries) Cornelisz(Cornelius) :­burger 17000831, boukneg 1700- 1701 in diens van die H.O.I.K., burger 17000831 en sit sy ambag as meulenaar voort. Hy was een van die eerste paar setlaars in Stellenbosch waar eers graan gekweek is «DU [6765] × 28.06.1711 Stellenbosch
8.250 Vry(De Vrij),Cornelia :­van Amsterdam «HO [6767]
8.251 Botha,Willem =04.01.1728 [8489] ×
8.252 Van Emmenes,Catharina =28.06.1732 [8490]

9.19 Gildenhuyzen(Gildenhausen),Albert Barends †? 1693 :­van Burgsteinfurt in Wesfale, aankoms met skip "Princess Royale", burger 16610923, tussen 1662 en 1665 dien hy as boerkneg by verskeie burgers onder andere by Jacob Cloete, daarna is hy terug na Duitsland, keer in 1672 met sy gesin terug na die Kaap, in 1689 word hy diaken van die Kaapse Kerk «DU [1765] × Duitsland
9.20 Hoefnagels,Margaretha *28.03.1649 :­van Legden naby Burgsteinfurt,d.v. Arend Hoefnagels en Grietje Cornelis, kom na die Kaap saam met haar man «DU [1766]
9.27 Claasen,Cornelis :­van Utrecht, in diens van die H.O.I.K., aankoms voor 1657, burger 1657 «HO [8000] × 15.03.1676 Kaapstad
9.28 ?,Catharina(Catryn) :­van Malabar/Commandel/Bengale «IN [7999]
9.43 Beyers(Baeik),Andries :­Wamaker H.O.I.K., woon op 'n plaas agter die Bottelary by Stellenbosch «HO [5268] × 21.03.1683 Kaapstad
9.44 Vryman,Catharina †1700 :­van die Kaap «KP [5269]
9.51 Visser,Coenraad *08.04.1663 [5276] ×
9.52 ?,Maria =bejaard 08.06.1721 :­van Negapatnam, saam met haar dogter deur Jan Coenraad Visser vrygestel uit slawerny 1698 «IN [50099]
9.53 Basson,Johannes =14.07.1675 [5435] × 1701 ??
9.54 Visser,Zacharia(s) =23.08.1665 [2550]
9.55 Sien 8.195 [5613]
9.56 Sien 8.196 [5616]
9.57 Botha,Frederik(Friedrich) *Wangenheim, by Gotha 04.03.1653 :­seun van landbouer Michael Both en Susanna Saulus, sedert 1685 kom hy voor op Stellenbosch as burger en ``boer om die kwart'' vir Jan Cornelitz van Oud-Beyerland naby Rotterdam «DU [833] × 21.06.1717 Stellenbosch
9.58 Kickers,Maria :­van Amsterdam, weesmeisie «HO [834]
9.59 Sien 8.141 [930]
9.60 Sien 8.142 [936]
9.67 Sien 8.165 [2149]
9.68 Sien 8.166 [2150]
9.71 Armosyn,? =Kaapstad, op hoë ouderdom 17.09.1679 :­van die Kaap «KP [12995] × buite eg
9.72 ?,Armozyn :­vrygegewe slavin van Simon van der Stel «KP [12996]
9.73 Steyn,Jacobus =Kaapstad, doopgetuie juffrou Coon 29.08.1683 :­sy vader is onbekend, het die van, Steyn, van sy stiefpa aanvaar [278] × 24.10.1706 Stellenbosch
9.74 Potgieter,Maria =Kaapstad 31.08.1687 [280]
9.75 Potgieter,Hans Jurgen =Kaapstad 16.07.1690 :­burger Drakenstein [282] × 31.03.1720 Stellenbosch
9.76 Botha,Cornelia =Stellenbosch 06.01.1697 †1753 [284]
9.77 Sien 9.75 [282]
9.78 Sien 9.76 [284]
9.79 Botha,Jacobus =24.08.1692 [5150] × 22.10.1713 Stellenbosch
9.80 Snyman,Elsie =01.08.1697 [5151]
9.97 Coetsee,Dirk *1655 †Papendorp 25.06.1725 :­van Kampen, s.v. Gerhard Couche en Margaretha Claasdochter, aankoms8.5.1679 per Asia, woon vier jaar in Kaapstad en daarna, tot 1729, op Stellenbosch waar hy in 1682 van Simon van der Stel die bekende plaas Coetsenberg in eiendom gekry het, het ook in Jonkershoek die grond, genoem Assagaai Bosch, gehad, in 1687 is hy Heemraad en in 1706 kaptein van die Stellenbosch infanterie «HO [2059] × Holland
9.98 Van der Schulp,Sara *1654 †00.02.1728 :­van Amsterdam, d.v. Jacobus van der Schulp en Maria Elison «HO [2060]
9.99 Pal,Helmer :­van Quakenbruck, burger, silwersmid 1692, burger Stellenbosch 1706 «DU [27432] × 1693 ??
9.100 Van Norden,Jacoba :­in 1703 met 'n dogter toegelaat om na Mauritius te vertrek, verbied om terug te keer na die Kaap as gevolg van haar immorele lewe [27433]
9.101 Visser,Gerrit Jansz :­van Ommen «HO [998] × 04.08.1675 Holland
9.102 Thielemans,Jannetje =18.07.1660 :­d.v. van Thieleman Hendriks van Utrecht en Mayken Hendriks van den Berg van Diest in Brabant «HO [999]
9.103 Slabbert,Floris =Agtekerke,(Zeeland) 07.10.1656 :­aankoms 1699, s.v. Maerten Adriaansen Slabbert en Janneken Lormye «HO [2073] × 15.04.1684 te Aagtekerke(Zeeland)
9.104 Jasperse,Huibrecht «HO [2074]
9.105 Sien 7.1 [6563]
9.106 Sien 7.2 [6562]
9.107 Van Jaarsveld,Adriaan †1750 :­aank. voor 1702; volgens opgaafrol van 1702 'n ongetroude vryburger met 'n veestapel van 50 skape. Toe hy einde 1750 sterf, het hy 'n redelike sterk boedel nagelaat en twee plase gehad t.w. die eindomsplaas Bootmansdrift, Onder-Riebeekasteel aan die Bergrivier en 'n leningsplaas De Platten Heuvel, geleë aan Jonkershoek «HO [5090] × 22.11.1711 Stellenbosch
9.108 Nel,Cornelia *1694 [5091]
9.109 Joost(Jooste),Franz *Lippstadt, Duitsland †Bartholomeus Klip; vermoor deur sy vrou en twee slawe, Titus van Bengale en Fortuin van Angola 31.01.1714 :­aankoms 1693, soldaat, skaapwagter 1693-96, later boukneg, as burger vermeld 1699 «DU [6567] × 1706
9.110 Mouton,Marie *Nederland 1690 †tereggestel saam met slaaf Titus met wie sy 'n verhouding gehad, en 'n medepligtige, weens moord op haar man 1714 :­van Middelburg «BF [6566]
9.111 Raats,Jasper *?? 1689 :­van Utrecht, skoenmaker 1707 «HO [4810] × 27.11.1718 Paarl
9.112 Bastiaans,Magdalena =Kaapstad 13.04.1704 [4809]
9.113 Kruger(Cruger),Jacob *28.07.1690 =01.08.1690 †29.10.1749 :­van Sandenbeck by Prignitz naby Berlyn, s.v. Franz Kruger oorl. 1710 en Elisabeth Pemoller of Hartwig oorl. 24.12.1747; ar. 1713 aan boord van die Middelwout, 1714 -- 17 boukneg vir W. ten Damme, 1717 vir Ernst Mostert, verloor sy hand in 'n ongeluk, burger 11. 01.1718; word lidmaat NG Kerk, Kaapstad 13.02.1716; boer in die Sandveld «DU1713 [1710] × 01.05.1718 Kaapstad
9.114 Kemp,Jannetje(Johanna) *00.08.1696 †in Roggeveld 27.10.1778 [1711]
9.115 Cloete,Gerrit =02.03.1710 [2067] × 02.09.1731
9.116 Slabbert,Huibrecht =16.12.1714 [2068]
9.117 Buys,Barend †ongeveer 00.03.1742 :­van Brunswyk in Duitsland, aankoms 1715 op die skip ``Risdam'', soldaat 1716 - 1718, stalkneg 1715, burger 1721, woon in Paarl in 1724 «DU1715 [5802] × 12.10.1721 Kaapstad
9.118 Van den Berg,Alida =Stellenbosch 18.07.1706 [5801]
9.119 De Vries,Izak *Mauritius =Kaapstad 12.03.1711 «MR [7833] × 03.08.1732 Paarl
9.120 Bosman,Susanna =Stellenbosch 17.01.1712 [7834]
9.121 Venter,Pieter =Stellenbosch 18.10.1699 †? 1765 [4916] × 30.11.1721 Kaapstad
9.122 Nel,Hester =Stellenbosch 01.08.1706 †1785 [4919]
9.123 Sien 9.117 [5802]
9.124 Sien 9.118 [5801]
9.195 Van Emmenes,Albert Gerritse :­van Leiden «HO [2092] × 23.03.1704 Stellenbosch
9.196 Van den Bosch,Catharina =29.01.1689 [2093]
9.197 Wiese,Benjamin :­van Amsterdam «HO [4938] × 18.02.1714 Kaapstad
9.198 Mostert,Hester =08.10.1690 [4936]
9.199 Swart,Pieter *Nederland =?? 1692 †voor 22.08.1756 :­woon eers op Stellenbosch, later op Uilkraal(Bredasdorp), kinders was reeds Melkbossers «HO [5592] × 15.06.1721 Stellenbosch
9.200 Du Buis,Sara =Simondium-kerk, Paarl 11.11.1701 †1766 [5593]
9.205 Loubser,Jan Albert =29.09.1686 †Nooitgedacht, Bottelary, Stellenbosch; 33jaar oud 1719 :­lid van die Heemraad van Stellenbosch. Die inventaris van sy boedel gedateer 17200316 bestaan uit o.a. die plaas Nooitgedacht, waarde 9000 gulde; en die plaas De Fontuijn aan die Hottentots Holland Kloof, waarde 1100 gulde [803] × 18.11.1714
9.206 Pasman,Sibella =Stellenbosch 09.08.1693 †Stellenbosch 31.03.1778 :­sy was die weduwee van Johannes Albertus Loubser [805]
9.207 Lombard,Anthonie *1693 [988] × 07.02.1717 Stellenbosch
9.208 Snyman,Johanna =25.10.1699 [989]
9.253 Sien 9.121 [4916]
9.254 Sien 9.122 [4919]
9.255 Du Plessis,Jan(Jean) Low(Louis) *13.02.1691 =Stellenbosch 25.02.1691 †Waveren(Tulbagh) [286] × 05.05.1714
9.256 Rossouw,Magdalena(Madeleine) *26.02.1695 †02.10.1780 ΩWaveren(Tulbagh) [288]
9.271 Abrahamse,Jacob †23.10.1672 Ω16721023 vanuit `den Sandtstraat op den hoek van den Hallevmannstraat' begrawe «HO [176295] × 13.09.1654 Hillegersberg, Nederland
9.272 Ariens,Heyltje(Marytjie) †03.09.1681 Ω16810931 :­d.v. Arie van die Schiedamse Dyk, Rotterdam; Marijtje Aberehamts genoem by man se afsterwe «HO [176292]
9.279 Sien 8.193 [6271]
9.280 Sien 8.194 [50299]
9.281 Van der Merwe,Willem Schalk *Holland †12.07.1716 :­volgens Resolusie van die Politieke Raad, van Broek, volgens register Kaapse gemeente, van Oud-Beyerland naby Rotterdam. Hy was 'n seun van Schalk van der Merwe boer in Oud-Beyerland en 'n kleinseun van Willem van der Merwe van wie die bestaande Van der Merwes in Nederland afstam. Vertrek na die Kaap as haakbusskutter, teen agt gulde per maand op die skip ``Dordrecht'' wat 26 April 1661 in Tafelbaai arriveer. Hy was aanvanklik in diens van die Companje se baas-tuinier Hendrik Boom. Burger 5.5.1661, en hy was blykbaar 'n goeie boer want hy is geloof ``voor bequaemheyt als landbouwer''. In die Resoluties van de Politieke Raad was vermeld dat hy boulandt heeft gearbeijt. In 1663 tree hy weer in diens van die H.O.I.K. as adelborst belas met landbou. Drie weke voor sy huwelik met Elsje Cloete is hy weens smokkel met die Hottentotte aangekla deur die Bewindhebbers. Hy en sy skoonvader Jacob Cloete het blykbaar aangehou smokkel want hy is drie jaar lank gevangene op Robbeneiland weens smokkel en gepaardgaande geweldpleging. In Januarie 1673 het sy huis asook sy hele graanoes afgebrand. Hy kry op 23 Maart 1677 toestemming van die Kompanje om weer grond te bewerk saam met Pieter Van der Westhuizen, hierdie keer in Houtbaai, d.i. die plaas Kronendal waarvan die Kaaps-Hollandse opstal nog bestaan. Hierdie ooreenkoms is in 1681 gekanselleer en die plaas is as vrye eiendom aan hom toegeken. In 1677 oes hy 60 mud graan. Op 7 September 1692 word 'n erfbrief aan hom uitgereik vir die plaas Kunnenberg, in die erfbrief beskryf as ``de Kinnenborgh''. Die plaas is opgemeet deur landmeter Heinrich Bernhard Oldenland met 'n grens 60 roede aan die Bergrivier en 600 roede in die rigting van Babilonstoring. Sy bure was Jacobus van der Heiden op Overveen en Maarten van Staden op Bloemendal. Volgens die erfbrief is die grond alreeds in 1687 aan hom toegewys. Hierdie stelling klink verdag, want die 1687-toewysings is deur landdros Johannes Mulder van Stellenbosch persoonlik opgemeet en Oldenland se opmetings begin by die 1689-toewysings. Die plaas De Hoop in die Klein Drakenstein is in 1692 aan Willem se seun Schalk Willem van der Merwe toegeken. Dit was die tweede plaas en nie die eerste nie wat in Suid-Afrika aan 'n Van der Merwe toegeken is. Hy is die vader van 13 kinders en ook die vader van 'n buite-egtelike dogter, Maria Schalks, wat trou met die Stamvader Paulus Heyns, van Leipsig. Maria se moeder was 'n slavin van Goewerneur Simon van der Stel [909] × 09.09.1668 Kaapstad
9.282 Cloete,Elsje Jacoba *Europa 1649 :­aank. saam met haar moeder en broer in 1659 [920]
9.283 Prevost,Charles *00.07.1650 †00.07.1688 :­van Dombroy by Calais, s.v. Henri Prevost en Jeanne de Fief; in 1673 baaswamaker by Duinkerken; aankoms 1688 van Amsterdam op die skip ``De Schelde'' met sy vrou en vier kinders «FR1688 [941] × 09.10.1673
9.284 Le Febre,Marie *1651 †1701 :­van Marcq by Calais, d.v. David le Febre en Elisabeth le Bleu «FR [944]
9.287 Sien 9.281 [909]
9.288 Sien 9.282 [920]
9.293 Pinard,Jacques *1665 †1712 :­afkomstig uit die buurt van Dreux, Franse vlugteling, in 1688 op die ``Voorschoten'' uitgekom, hy was eintlik 'n timmerman maar het die plaas `Lustig Aan' naby Paarl aangelê «FR1688 [1438] × 10.12.1687 Franse Kerk St. Aechten, Delft
9.294 Fouche,Hester *1666 †1697 :­Franse vlugteling, aankoms saam met haar man in 1688 «FR1688 [1439]
9.295 Cordier(Cortje),Louis †1702 :­s.v. Louis Cordier en Jeanne Blessebois Franse vlugteling, aankoms 1688 op ``Zuid Bevelandt'' met sy vrou en vier kinders, landbouer en een van die eerste ouderlinge van die Franse Gemeente van Drakenstein, in 1692 het hy die plaas ``Bethel'' (tans ``Nantes''), by die Paarl-berg, gekry en sy van word nou Cortje gespel «FR1688 [1725] × Frankryk
9.296 Martinet,Francoise :­Franse vlugteling, aankoms c. 1688 saam met haar man en vier kinders «FR [1749]
9.299 Van den Bosch,Jan :­van Nederland, kom na die Kaap as Kolonis «HO [1779] × 28.03.1688 Kaapstad
9.300 Sien 7.66 [983]
9.303 Joubert,Pierre *1665 †Drakenstein, Kaap 30.06.1732 :­van La Motte d'Aigues, in Provence, Frankryk, aankoms 1688 op die skip Berg China wat Rotterdam op 16880320 verlaat en op 16880804 Tafelbaai bereik, met sy vrou. In 1694 is die plaas `La Provence' naby Franschhoek aan hom toegeken. Hy het verskeie plase in Drakenstein besit, o.a. Lamotte (vernoem na sy geboorteplek) en Provence (vernoem na die provinsie vanwaar hy kom). Hy besit ook een van die eerste plase in die Tulbagh-kom nl. De Plaisa «FR1688 [2071] × 1689 waarskynlik aan boord van die skip ``Berg China''
9.304 Richard,Isabeau *Provence 1667 †Drakenstein 1748 :­aankoms 1688 op die skip Berg China saam met haar man Pierre Joubert. Haar naam en dié van haar eggenoot, Pierre Malan, verskyn op die skeepslys van die Berg China, opgestel 16871223; die waarskynlikheid is dus dat Susanne Reyne en Pierre Malan oorlede is voordat die Berg China in Tafelbaai aangekom het «FR [2072]
9.305 Pretorius,Johannes =16.10.1642 †30.04.1694 :­eers sieketrooster en Tweede Persoon op Mauritius en kom in 1666 Kaap toe, 1670 assistent, 1674 sekretaris van die Weeskamer «HO1666 [1718] × 28.02.1677 Kaapstad
9.306 Victor,Johanna :­van Amsterdam «HO [1719]
9.307 Rousseau(Rossouw),Pierre *? 1666 †1719 :­van Mer of Memars-la-ville, omtrent vier uur te perd noordoos van Blois in Frankryk, aankoms 1688, waarskynlik aan boord ``Borssenburg'', lê plaas L'Arc d'Orleans in Wemmershoek aan wat in 1694 aan hom toegeken is; in 1704 ontvang hy ook die plaas ``Vleesbank'' ten suide van huidige spoorwegstasie Hermon «FR [1771] × 1689
9.308 Retief,Anne *1667 †1710 :­van Mer, in Orleans, Frankryk; aankoms 1688 saam met haar broer Francois Retief «FR1688 [1772]
9.319 Sien 9.57 [833]
9.320 Sien 9.58 [834]
9.331 Sien 8.131 [984]
9.332 Sien 8.132 [985]
9.335 Marschalk,Jan †1696 :­van Antwerpen, burger Drakenstein «BE [5245] × 15.04.1691
9.336 Helm,Maria =24.11.1675 [5244]
9.337 Villion(Viljoen),Francois *1651 †1689 :­van Clermont, aankoms 1671, sy van is oorspronklik Villion, en ook Signon gespel, later verander dit na Viljon en uiteindelik na die hedendaagse Viljoen. In 1682 ontvang die egpaar die plaas Idasvallei,distrik Stellenbosch, van Goew. Simon van der Stel. Die stamvader het tot sy afsterwe hier as vryburger geboer. Francois was die eerste Franssprekende wat hom aan die Kaap van Goeie Hoop kom vestig het [2077] × 17.05.1676 Kaapstad
9.338 Campenaar,Cornelia :­van Middelburg, Zeeland «HO [2078]
9.339 De Savoye,Jacques *Ath, provinsie Henegouwe in Spaanse Nederlande 1636 †1717 :­s. v. Jacques de Savoye en Jeanne van der Zee. Vlug 1667 na Franse verowering van Ath na Gent in Vlaandere; uitgesproke Calvinis; verhuis 1686 as wewenaar na Sas van Gent in Zeeland. In 1687 gaan hy en gesin na Middelburg, Zeeland, en in 1688 op die skip Oosterland na die Kaap «BF1688 [52499] × 1657
9.340 La Clercq,Marie-Madeleine †1721 :­d.v. Philippe le Clercq en Antoinette Carnoy, oorspronklik van Doornik in Vlaandere «BF1688 [52501]
9.343 Vermeulen,Jan Willemsz :­van Utrecht «HO [2026] × 07.11.1694 Kaapstad
9.344 Opklim,Catharina :­van Bengale, vryswarte ook bekend as Catharina Vryman «BG [2027]
9.347 Van den Berg(Van den Bergen),Jacobus :­van Breskens in Zeeland,s.v. Claes van den Berg en Lijsebeth Lowijs «HO [5793] × 08.10.1700 Kaapstad
9.348 Carteniers,Jacomina :­van Oudenaarde in Vlaandere «HO [5794]
9.349 Zaaiman,Daniel *1650 †1714 :­van Vlissingen; dienaar van die VOC, word ongeveer 1666 na Mauritius gestuur as kuiper. Word daar vryburger na 1672; gaan soek beter bestaan aan die Kaap 1676 maar keer in 1677 na Mauritius terug op dieselfde skip as Pieternella van Meerhoff. Kry in 1683 kontrak van opperhoof Lamotius van Mauritius om arak te vervaardig. In 1696 verleen opperhoof Diodati die reg aan hom om patats en boontjies aan die garnisoen te lewer; hierdie kontrak hernu in 1699. Aankoms 17090126 met vrou en kinders aan Kaap omdat die VOC afstand van Mauritius gedoen het en die ingesetenes onttrek het teen 1708. Koop twee erwe en 'n huis in Kaapstad; boer op plaas Patrijse Valley, Stellenbosch, wat hy van Rudolf Fredrik Steenbok gekoop het, maar sake het swak verloop en teen 1712/13 het hy die plaas teruggegee. In sy boedel het hy slegs die huis en erwe in Kaapstad oor «HO1709 [5397] × 13.10.1677 Mauritius
9.350 Van Meerhoff,Petronella *?? 1664 †aan die Kaap, voor 1714 :­Pieternella was moontlik 'n voorkind en dus 'n jaar of wat ouer. Petronella is 'n latere verandering van haar naam. Daniel noem nie sy vrou as een van sy erfgename nie, wat waarskynlik aandui dat sy reeds oorlede was. Sy verskyn net tot 1712 in die monsterrolle [5398]
9.351 Koopman,Bartholomeus Jansz :­van Utrecht, wewenaar «HO [7124] × 11.10.1688 Kaapstad
9.352 Van der Bout,Engeltje Cornelisse :­weesmeisie van Amsterdam; haar naam word ook Engeltin, Ingeltijn gespel «HO1688 [7125]
9.357 Van Wyk,Arie :­van Amsterdam, aankoms 1676-78, burger Stellenbosch «HO [982] × 1693
9.358 Sien 7.66 [983]
9.359 Bezuidenhout,Wynand =01.07.1674 †voor 23.10.1724 :­leier van landtog na oosgrens in 1702 [5236] × 19.12.1717 Kaapstad
9.360 Boshouwer,Gerbrecht =15.11.1684 †Tulbagh 00.05.1772 [5239]
9.361 Sien 9.347 [5793]
9.362 Sien 9.348 [5794]
9.363 Haak(Hack),Johann Christoffel †1711 of 1712 :­burger Stellenbosch «DU [5796] × 08.03.1705 Stellenbosch
9.364 Sien 8.210 [5797]
9.367 Nortje,Antoine *1693 :­Hy word in 1721 eienaar van plaas Champagne in Franschhoek [5532] ×
9.368 Pienaar,Marie-Madeleine *1701 [5533]
9.389 Olivier,Ockert Corneliszoon *? 1652 †1705 :­van Ouwerkerk in Nederland, burger «HO [1761] × × 1672 buite eg ??
9.390 Visser,Maria Jansz *?? 1652 †1718 [6885]
9.391 Richman,Johannes †1691 :­van Wey in die Rynprovinsie, burger Stellenbosch, meester-tuinier H.O.I.K. 1687 «DU [5614] ×
9.392 Eli,Maria Matthysse †1697 «DU? [5615]
9.395 Sien 8.1 [4748]
9.396 Sien 8.2 [4339]
9.407 Sien 9.305 [1718]
9.408 Sien 9.306 [1719]
9.415 Sien 8.165 [2149]
9.416 Sien 8.166 [2150]
9.423 Pyl,Sebastiaan =05.02.1690 [5126] × 16.02.1710
9.424 Putter,Susanna =25.06.1690 [5123]
9.435 Sien 9.303 [2071]
9.436 Sien 9.304 [2072]
9.437 Sien 9.295 [1725]
9.438 Sien 9.296 [1749]
9.439 Malherbe,Gideon *1663 †1713 :­van Laons, Normandie, aankoms 1688 met die skip "Voorschoten", toe ongetroud, in 1690 word hy vermeld "met vrou", landbouer en woon aanvanklik op "Normandie" in Groot Drakenstein en later in die Wamakersvallei waar hy die plase "De Groene Fontein" en "Hexenberg" besit «FR [976] × 1690
9.440 Grillion,Marie *1670 †1735 :­aankoms 1688 waarskynblik met `Borssenburg' «FR [977]
9.445 Van der Nest,Frans :­van Dordrecht,baaskuiper «HO [6018] × 13.02.1718 Kaapstad
9.446 Van Hoeting,Hendrina *?? 1688 :­van Amsterdam «HO [5439]
9.447 Slabbert,Gideon *?? 1694 =Kaapstad 31.01.1706 [5342] × 07.03.1728
9.448 Carstens,Francina =25.02.1714 [5345]
9.449 Strydom,Joost :­van Nederland, aankoms voor 1686, skoenmaker «HO [5228] × 1686
9.450 Ras,Maria(Marina Maryna) =23.06.1669 [5227]
9.451 Schröder(Schreuder),Hendrik(Heinrich) :­van Dorsten aan die Lippe, boukneg(soldaat) 1701-03, vertrek in 1703 met sy vrou na Mauritius en kom 1706 met sy vrou en dogter weer na die Kaap terug «DU [7531] × 10.06.1703
9.452 Scabalje,Adriana :­van Middelburg «HO [7532]
9.453 De la Porte,Jacques *naby Rijswijk, Lille †09.12.1739 :­van Ryssel, Frans Vlaandere, aankoms 1699 met sy vrou op die skip "Cattendyk" vestig hom in Drakenstein as landbouer «BF [1741] × 00.10.1698 Veere, België
9.454 Vitu(Vitout),Sara †1724 :­aankoms 1699 saam met haar man op die skip "Cattendyk" «FR [1742]
9.455 Maree,Ignace :­Franse vlugteling, wewenaar van "Calabria",Italie. Vermoedelik broer van Catharina Maree. Hy kry in 1707 verlof van goewerneur van der Stel om hom in Drakenstein te vestig, in 1714 word die plaas "Langefontein" naby Elsieskraal in die Tygerberg aan hom toegeken «FR [1737] × 07.02.1706 Kaapstad
9.456 Van Vuuren,Susanna *1691 [1738]
9.457 Scheepers,Coenraad :­van Gelderland, s.v. Jacob Scheepers, aankoms 1699-1700 met sy vrou en seun Jacob, landbouer te Drakenstein op die plaas "De Liefde" langs die Breederivier «HO [820] ×
9.458 Gysberts,Teuntje :­aankoms 1699/1700 saam met haar man «HO [825]
9.459 Bruere,Etienne *1665 :­van Mer in Loirevallei, skeep in by Delftshaven, Holland 16871231, aankoms 1688met "Voorschoten", vrygesel en wamaker, die plaas "Rust en Werk", in DalJosaphat(Wellington) word in 1694 aan hom toegeken en "De Verrekyker" in t Land van Waveren, suid van Slanghoek(tans distrik Worcester) in 1712, in 1708 koop hy "Kykuit" van fiskaal Jan Blesius, verkry 1722 toestemming om op "De Hoop" te boer «FR [5870] × 19.02.1702 Stellenbosch
9.460 Du Puy(Du Puis),Suzanne :­van Amsterdam, aankoms 1693 met haar weduweemoeder d.v. Jean du Puy en Anna Martin «HO [9005]
9.461 Sien 9.357 [982]
9.462 Sien 7.66 [983]
9.463 Prevot,Abraham *Marcq by Calais 00.05.1679 «FR [980] × 12.05.1709
9.464 Van Marseveen,Anna *1690 [981]
9.473 Van Rensburg,Nicolaas(Nikolaus) Janse *? 1661 †1728 :­van Reijnsburg by Leiden in Nederland; boer Rensburg 'n leningsplaas wat hy op 17.12.1711 bekom het, die volgende eienaars noem dit Knollevalley. Huidig is daar die staatsplantasie Kleitjieskraal naby huidige Wolseley. Hulle het ook op Vrymansfontein (Agter-Paarl) gewoon. Die plaas was deur Aletta van der Merwe se vorige man Marthinus van Staden gekoop. Hy het ook die leningsplase Zeekoeigat (naby Wellington) en Claas Voogtsrivier (naby Robertson) gehad «HO [954] × 14.08.1708 Stellenbosch
9.474 Van der Merwe,Aletta *Kaapstad =30.03.1684 †Drakenstein 30.09.1729 ΩDrakenstein [957]
9.475 Sien 9.455 [1737]
9.476 Sien 9.456 [1738]
9.479 Burger,Barend =07.09.1692 [5833] × 1711 ??
9.480 Pasman(n),Margaretha =01.07.1693 †? 1758 [6614]
9.493 Van Eeden,Jan Janse *1637 †1704 :­van Oldenburg, Duitsland; bekend as Jan van Oldenburg, aankoms 1662 as ``onderscheepskorporaal''. In 1682 vestig hy hom op ``Krommerivier'' by Stellenbosch as smid en boer; Vryburger van Stellenbosch 1688; hy word amptelik eerste eienaar van Krommerivier in 1692 na die aankoms van die eerste landmeter, ene Mostert. Maak 'n gesamentlike testament as Jan Jantz; Sy boedel gedateer 26 Mei 1702 dui aan dat hy 'n suksesvolle boer was «DU1662 [972] × 13.07.1688 Kaapstad
9.494 Russaar(Rousseau),Maria *1659 †na 1711 :­van ook gespel ``Rossar'' op testament; van Blois, Frankryk, waarskynlik verwant aan stamvader Pierre Rousseau «FR [973]
9.495 Stevens(Van Druten),Joost :­van Druten in Nederland. In Lombaard en Heese word sy name Steven Joost VAN DRUTEN gegee en word hy onder die VAN DRUTEN van gelys «HO [5728] ×
9.496 Gerrits,Pietertje «HO [5729]
9.501 Botha,Willem =02.11.1687 [5136] × 14.07.1709 Stellenbosch
9.502 Pyl,Catharina =16.11.1692 :­their daughter Anna married Jan Hendrik Oosthuizen, they are grandparents of Hester Catharina Oosthuizen, who married Ockert Brits. Catharina Pyl thus is both grandmother and great- grandmother of the children of this marriage [5135]
9.503 Van Emmenes,Gerrit =04.01.1705 :­burger Drakenstein [4772] × 01.04.1731
9.504 Oosthuysen,Johanna(Anna) =Paarl 29.11.1705 [4770]

10.101 Visser,Jan Coenraad :­van Ommen, Nederland, aankoms 1657, burger 16590930 «HO1657 [2555] × Holland
10.102 Gerrits,Margaretha :­van Hardenberg, aankoms 1662 «HO1662 [2556]
10.105 Basson,Arnoldus Willemsz =Willihrordkirche 31.03.1647 †1698 :­van Wesel,s.v. Hollandse soldaat Weillem Baesson, aankoms voor 1665,word vermeld in die lidmaatregister van die Kaapse Kerk 1665 en in die lys van vryburgers 1666-67 «Du [5424] × 15.12.1669 Kaapstad
10.106 ?,Angela(Anna) :­the third person to be freed at the Cape was a very remarkable woman, Angela, who also came from Bengal. She had been brought to the Cape together with her husband and three children by Pieter Kemp, a Free Burgher from Batavia, who had been a skipper and also a landdrost in Batavia. Kemp had sold the little family to Van Riebeeck and his wife. On the 19th of April 1662 van Riebeeck sold Angela from Bengal to Abraham Gabbema. In this document no mention is made of her husband and three children, but as Gabbema later liberated her children, they must have been included in the deal. Angela's age is nowhere mentioned and the price has also been omitted in this document. When Gabbema, who was second in command at the Cape was promoted to Batavia, he signed a document on the 13th of April 1666 liberating Angela and her three children `uit puijre genegentheijt'. Before he left he asked Thomas Christoffel Muller to look after her during the first six months after his departure. Soon after Angela became free, she asked for and was given a plot of land in the Heerestraat, 57 by 50 feet in area. The deed was signed by Cornelis van Quaelbergen. When she died her estate of f6 494 (estate of Arnoldus Basson) which she had inherited from her husband had more than doubled by her skilful management and now amounted to f14 808.3. This was besides her property in Table Valley, now included the small farm Hondswijck, which the estate sold to Daniel Marais for f820 «BG [5425]
10.107 Sien 10.101 [2555]
10.108 Sien 10.102 [2556]
10.145 Steyn,Douw(e) Gerbrand(s) †1700 :­van Leeuwarden, aankoms 1668, messelaar in diens van die H.O.I.K., opsiener van die kerkhof van Stellenbosch, opvolger van Oldeland as stadsingenieur «HO [5224] × 19.08.1685 Kaapstad
10.146 Lozee(Losee),Maria :­moontlik gedoop 16660901 «ON [2097]
10.147 Potgieter,Harmen Jansen(Jansz) *1635 †1702 :­Heese het verkeerdelik aangedui in Slagtersnek en sy Mense dat hy deur 'n Xhosa assegaai op 'n ruilekspedisie na die binneland oorlede is; van Nordhorn, in Wesfale, s.v. Hermann Potgieter en Schwenne Lodden, boukneg 1665, later smid op Stellenbosch «DU [2098] × 08.05.1672 Kaapstad
10.148 Frederiks,Isabella :­van Amsterdam, wed. van Nikolaas Vechtman, van Merano in Suid- Tirol «HO [2099]
10.149 Sien 10.147 [2098]
10.150 Sien 10.148 [2099]
10.151 Sien 9.57 [833]
10.152 Sien 9.58 [834]
10.157 Sien 9.57 [833]
10.158 Sien 9.58 [834]
10.159 Snyman,Christoffel *aan die Kaap =Kaap 09.03.1669 †1706 :­boer op `Sandvliet' in Groot Drakenstein; Koop die plaas Sandvliet in Groot Drakenstein in 1692. Dit bly in besit van sy weduwee, Marguerite de Savoye en haar tweede man Henning Viljoen, totdat dit in 1735 uit haar boedel verkoop word [2122] × 1689
10.160 Sien 8.170 [2123]
10.215 Sien 8.133 [4917]
10.216 Sien 8.134 [4918]
10.219 Sien 8.3 [4867]
10.220 Sien 8.4 [4870]
10.223 Bastiaans,Frans(Francois) :­van Armentieres «FR [4702] × 19.05.1686 Kaapstad
10.224 De Leeuw,Anna Maria «HO [4703]
10.227 Kemp,Nicolaas :­blykbaar op skip oorlede met koms na die Kaap volgens 417p716, maar H4p236c sê hy was van Batavia en mandoor (opsigter) van slawe in die losie van die Kaap « [2117] ×
10.228 Swerisse,Cecilia :­volgens navorsing in Duitsland van adellike afkoms. Moontlik d.v. Lourens Sweris «DU [2118]
10.229 Cloete,Jacob =Kaapstad 03.11.1675 [2069] × 10.02.1704 Stellenbosch
10.230 Viljoen,Fransina =Kaapstad 24.04.1689 :­is waarskynlik na die afsterwe van haar vader gebore en is na hom vernoem. [2070]
10.231 Slabbert,Jasper *?? 1689 [2075] × 26.06.1712 Kaapstad
10.232 Myburgh,Johanna =?? 1693 [2076]
10.235 Sien 9.347 [5793]
10.236 Sien 9.348 [5794]
10.237 De Vries,Hendrik Abraham :­van Amsterdam, vryburger Mauritius, aankoms 1708 van Mauritius met sy vrou en 4 kinders «HO [6172] × 1700 Mauritius ??
10.238 Zaaiman,Maria *?? 1684 †?? 1713 :­in haar vader se testament was sy in 1714 reeds `zaliger' [6173]
10.239 Bosman,Hermanus *Amsterdam =19.04.1682 †Paarl 26.07.1769 :­s.v. Lambertus Bosman van Aurik, Oos-Friesland,Nederland en Maria Franz van Amsterdam (x16810906), 1705 na Batavia as krankebesoeker, 1707 met 'De Overrijp' na Kaap; voorleser, sieketrooster te Drakenstein, Paarl, Wagenmakersvallei en Franschhoek, die plasie `Oude Plantage' aan die voet van Paarlberg aangelê «HO1707 [2442] × 04.03.1708 Stellenbosch
10.240 De Villiers,Elisabeth *1690 †1765 [2443]
10.241 Venter,Hendrik(Heinrich) Conrad *Hameln, Duitsland 21.04.1663 †02.05.1713 :­s.v. Hendrik von Dempter en Anna S. Kuhleman; a. voor 1688, burger en kleremaker op Stellenbosch, boer op en eienaar van die plaas ``Vleeschbank'', aan die Bergrivier, Drakenstein «DU [4389] × 09.12.1691 Kaapstad
10.242 Viljoen,Anna =Kaapstad 19.05.1678 †11.05.1713 [4388]
10.243 Sien 8.133 [4917]
10.244 Sien 8.134 [4918]
10.391 Sien 9.299 [1779]
10.392 Sien 7.66 [983]
10.395 Mostert,Jan :­van Utrecht,kry weireg ten ooste van Tierberg 1679 «HO [4613] × 25.05.1687 Kaapstad
10.396 Niemeyer(Numers),Elisabeth :­van Deventer «HO [4657]
10.397 Swart,Johannes *Hoorn, Nederland †voor 1710 :­Jan-seun, aankoms voor 1692, sieketrooster Stellenbosch, woon h/v Andringa- en Dorpstraat, Stellenbosch «HO [4622] ×
10.398 Coen(Coenie/Coerie/Claasen),Margaretha Klaasdogter :­aankoms 1692 «HO1692 [4623]
10.399 Du Buis(De Buys),Jean *06.09.1670 =Guines, Frankryk 14.09.1670 †na 1725 :­Jean de Bus en Elizabeth de la Becque; van Mark, Calais in Frankryk, aankoms 1688 op die "Oosterlandt", Franse vlugteling, landbouer, kry plaas (vandag "Knolle Vallei") by die Palmietrivier 1712 «FR [5545] × 1700 ??
10.400 Jacob,Sara *Vieile Eglise, naby Calais 07.10.1677 =Guines 31.10.1677 «FR [2101]
10.409 Loubser,Nikolaas *1645 †tussen 1719-20 :­aankoms vanaf Switserland 1676-77, burger te Stellenbosch «SS [800] × 16.12.1685 Kaapstad
10.410 Quint,Engeltje :­vanaf Leersum by Utrecht «HO [802]
10.411 Pasman(n),Rudolph(Roelof) †1695 :­van Meurs in die Rynprovinsie. Hy is na Hoorn, in Nederland, vanwaar hy in 1741 na die Kaap gekom het. Op 1741.09.29 sluit hy amptelik by die Ned. Geref. gemeente in die Kaap aan; boer in die distrik Stellenbosch en was die eienaar van die plaas Rustenburg, langs Idas Vallei aan die voet van Simonsberg, en van Schoongezicht vlakby Stellenbosch «DU [960] × 12.11.1684 Kaapstad
10.412 Van der Merwe,Sophia Schalk =02.11.1670 :­bekend as `Fytjie Schalk'. Volgens artikel in die S.A. Mediesetydskrif blyk dit dat die siektetoestand Huntingtons Chorea wat algemeen voorkom onder sommige Afrikaanssprekende families, afkomstig is van Sophia van der Merwe. Die voorouers van meer as 200 persone wat tans aan hierdie toestand ly, is nagevors en almal kan teruggevoer word tot kinders van Sophia uit haar twee huwelike. Haar broers en susters is egter glad nie betrokke nie wat kan beteken dat die siekte deur nuwe mutasie ontstaan het of dat sy 'n onegte kind was. Feit is egter dat hierdie siektetoestand vir meer as 11 generasies aan nasate van Sohpia oorgedra is. Sophia kon nie haar testament teken nie terwyl haar broers en susters alger kon skryf. Dit kan moontlik toegeskryf word aan die feit dat sy Huntingtons Chorea gehad het ;Fam18p36; Fam17p79; PN Eksteen p163 [963]
10.413 Lombard,Pierre *1658 =Leeuwarde, België 27.05.1660 :­van Pointaix in Dauphine, Frankryk, aankoms 1688, 1690 word beskrywe as `n siek man met vrou en een kind', besit die volgende plase by Simondium Langerust (1688-1717), Zondernaam (1699-1717) en Bergen Henegouwe (1711-1717) «FR [991] × Frankryk
10.414 Couteau,Marie *La Chaudiere, Dauphine, Frankryk 1659 =Leiden 09.11.1664 †01.04.1718 : ­van Soudiere in Dauphine, Frankryk «FR [992]
10.415 Sien 10.159 [2122]
10.416 Sien 8.170 [2123]
10.509 Du Plessis,Jean Prieur *Poitiers, in Poitou, Frankryk 1638 †Stellenbosch 00.12.1708 : ­chirurgyn, hy word 1687.09.20 in die Waalse Kerk van Amsterdam opgeneem en kom dan van die eiland, St. Thomas, Wes- Indie, aankoms 1688 op die Oosterland na die Kaap met sy vrou, maar is 1693 terug na Europa op die skip St. Jansland, kom met sy tweede vrou, Marie Buisset, weer terug na die Kaap «FR [2049] × Europa
10.510 Menantenau,Marie(Madeleine) †voor 1700 ΩKaap :­kom 1688 op die "Oosterland" saam met haar man in die Kaap aan «FR [2050]
10.511 Sien 9.307 [1771]
10.512 Sien 9.308 [1772]
10.563 Cloete,Jacob †Hy is tussen 8 en 9 uur die aand `bij't vleesch-huis' naby die Kasteel op verraderlike en koelbloedige wyse vermoor, gevind 23.05.1693 :­van Keulen, aankoms waarskynlik 1652 saam met Jan van Riebeeck; burger 16570810, Kry 16571010 'n plaas aan die Liesbeekrivier in die `kolonie' wat as Groeneveldt bekend gestaan het en waar Marist Brothers College in Rondebosch nou staan. Hy het dit Ekelenburg of Ecklenburg genoem. In 1660 het hy Burgerraadslid geword. Gedurende Augustus 1668 word hy saam met sy skoonseun Willem Schalkzoon van der Merwe en Jan Verhagen van smokkelhandel aangekla. Hulle sou na bewering 'n aantal beeste van die Hottentotte gekoop het teen 'n prys vyfkeer meer as wat die Kompanje betaal, en strydig met die verbod op handel met die inboorlinge. Hulle is aldrie skuldig bevind en tot lyfstraf gevonnis. Gelukkig vir hulle is daardie vonnis deur bemiddeling van goeie vriende opgeskort en vervang met 'n boete van vyftig riksdaalders. In 1671 repatrieer hy na Europa, maar keer weer na die Kaap terug as korporaal in diens van die Kompanje «DU [923] ×
10.564 Raderootjes(Raderotjes/Raedegortz),Sophia Fytje †28.05.1665 :­van Uts in't Land van Keulen «DU [926]
10.671 Sien 8.131 [984]
10.672 Sien 8.132 [985]
10.699 Van Meerhoff,Pieter *? 1635 †27.02.1668 :­van Kopenhagen, in 1660 saam op ontdekkingsreis na Rio Infante en Vigita Magna, maak ses ontdekkingstogte na die Noorde mee en speel prominente rol as chirurgyn, joernaalhouer, sekunde en leier; gaan in 1667 op handelsending na Madagaskar, Mauritius en Ooskus van Afrika, word onverwags deur inboorlinge oorval en vermoor in Antongilbaai, Madagaskar «DE1660 [50345] × 02.06.1664
10.700 Goringhaicona,Eva *1653 :­van die Kaap, ook genoem Krotoa, 'n Khoivrou, wat vroeër soos 'n kind by Van Riebeeck in die Fort ingewoon het; eintlik die Kompanjie se amptelike en nie-amptelike handelsattache, tolk en geslepe diplomaat «KP [50346]
10.717 Bezuidenhout,Wynand Leenderts *1639 †voor 1675 :­van Nederland, baas-tuinier aan die Kaap «HO [4821] × 23.09.1668 Kaapstad
10.718 Gerrits,Jannetje *1642 :­van Amsterdam «HO [4820]
10.719 Boshouwer,Pieter(Gerrits) :­van Nederland as kolonis «HO [5237] × 09.07.1683 Kaapstad
10.720 Gabriels,Arriaanje =Kaapstad 13.11.1662 :­van Cathryn, ook bekend as Adriaantje Gabriels, "stiefdogter van Kees de Boer" «ON [5238]
10.733 Nourtier,Daniel †1711 :­uit die buurt van Calais in Frankryk, s.v. Jean Nourtier, 'n baastimmerman, en Eva du Pont, aankoms 1688 op die "Oosterland" as bediende van Jacques de Savoye, timmerman.Hy ontvang Plaas 'La Motte' «FR [5176] × 17.04.1687 Middelburg, Zeeland
10.734 Vyton(Vitout),Maria «FR [5177]
10.735 Sien 9.293 [1438]
10.736 Le Febre,Martha =30.07.1684 [1705]
10.779 Sien 10.101 [2555]
10.780 Sien 10.102 [2556]
10.845 Sien 8.13 [5124]
10.846 Sien 8.14 [5125]
10.847 Putter(Potter),Dietrich †1699 :­van Zierenberg in Hesse-Kassel, jagter, lid van Kaapse gemeenskap voor 1676 «DU [2549] × 29.10.1679 Kaapstad
10.848 Sien 9.54 [2550]
10.891 Van Hoeting,Roelof :­van Amsterdam, aankoms 1702 as wewenaar met drie kinders «HO [2482] × 1687 ??
10.892 ?,? «HO [8107]
10.893 Sien 9.103 [2073]
10.894 Sien 9.104 [2074]
10.895 Carstens,Johannes Herman(n) *1674 †1727 :­van Husum in Sleeswyk, burger Stellenbosch en Paarl «DU [5343] × 02.03.1710 Kaapstad
10.896 Van As,Catharina =31.07.1695 [5344]
10.899 Ras,Hans †? 1671 :­van Angeln, aankoms as soldaat, burger 1658/03/13, landbouer, een van die eerste vryburgers aan die liesbeek «DU [4971] × 03.09.1662 Kaapstad
10.900 Ustings(Ufftinex),Catharina †? 1708 :­van Lubeck «DU [4972]
10.911 Van Vuuren,Gerrit Janse †1700 :­waarskynlik van die dorpie Vuren in Gelderland, aankoms 1687, ontvang dieselfde jaar 'n plaas in Drakenstein wat hy "Bellinchamp"(vandag Bellingham) noem «HO [1739] × 1690
10.912 Jacob,Suzanne *Calais 09.09.1671 =Guines 27.09.1671 †? 1696 :­aankoms voor 1691 met haar man van Nederland «FR [1740]
10.925 Sien 9.283 [941]
10.926 Sien 9.284 [944]
10.927 Van Marseveen,Pieter Janz «HO [986] × 25.07.1688 Kaapstad
10.928 Du Preez,Elisabeth(Isabeau) *1670 †na 1710 :­van Kortryk «BF1688 [987]
10.947 Sien 9.281 [909]
10.948 Sien 9.282 [920]
10.957 Burger(Burcherdt),Barend(Berndt) †1705 :­van Lubeck, Duitsland; 1691 burger en smid; 1693 woon in Drakenstein, later kaptein v.d. burger-dragonders; ontvang in 1692 die plaas Leeuwenjacht, Agter-Paarl «DU [4011] × 1690
10.958 Van der Merwe,Maria(Marietje) =Kaapstad 29.12.1675 [4010]
10.959 Pasman(n),Wemmer :­van Meurs in die Rynprovinsie, burger Stellenbosch «DU [6612] × 14.04.1690 Kaapstad
10.960 Sien 9.338 [2078]
10.1001 Sien 9.57 [833]
10.1002 Sien 9.58 [834]
10.1003 Sien 8.13 [5124]
10.1004 Sien 8.14 [5125]
10.1005 Sien 9.195 [2092]
10.1006 Sien 9.196 [2093]
10.1007 Oosthuysen,Johannes :­van Weert, aankoms 1685, het hom in 1961 in die Drakenstein- vallei aan die Kaap gevestig, sy kinders het reeds sonder uitsondering die Drakenstein verlaat en hulle in die Swellendam- distrik gevestig, dog dit is veral die oudste seun, Gerhardus se nasate wat aan die voorpunt van die trek dieper die binneland in gestaan het. Van hul nasate het Graaff-Reinet reeds voor die einde van die 18de eeu bereik en sodoende deel van die Groot Trek geword «HO [4774] × 1691
10.1008 Maartens,Johanna :­van Grypskerk «HO [4775]

11.317 ?,Antony †1683 :­van Bengale, vryswarte «BG [50500] × 20.12.1671 Cape of Good Hope
11.318 ?,Catharina *? 1631 †? 1683 :­a slave woman from Paliacatta (i.e. Chief VOC settlement in Bengal - now known as Pulicat situated on the shores of Lake Pulicat on the Coromandel Coast of the Indian Sub-contient) born by 1631 and belonging (already by 1656) to the free woman Maria Magdalena (no surname) in Batavia (ie present-day Jakarta in Indonesia). On 8 October 1656 she was sexually assualted and grounded by her lover, the slave Claes van Malabar, in a stable at the Fort Rijswijck. Defending herself, she hit Claes with a ladder across his pelvis. His bladder burst and he died 4 days later. Convicted for murder and sentenced to death, she was pardoned, however, and her sentence to be garrotted was commutted and she was banished as a slave to the Cape of Good Hope for the rest of her natuarl life. She arrived in the Cape on 21 February 1657 on board the Prins Willem which was part of the return fleet that left Batavia on 4 December 1656. She has the important distinction of being the first recorded female slave convict at the Cape. She had 2 voorkinders, one by the ensign and chief of the garrison, Pieter Everaerts from Bruijsaert and one by the soldier Hans Christoffel Snijder (Netherlandised version of Schneider) alias Snijman, from Heidelberg in the Palatinate. She was also known as Groote Catrijn amd Catharina van Bengale. Hans Christoffel Snijman (also found as Christoffel Snijman) was a solder in the garrison convicted and banished to Robben Island on 30th July 1667 for not standing guard - instead he had been sleeping on a regular basis with Groote Catrijn - washerwoman at the Fort to successive commanders. Thereafter, Snijders disappears from the records at the Cape. On instructions from the Council of India, Groote Catrijn was again pardoned and permitted to marry a free black (mardijker) Antjonij (Jansz) (de Later) van Bengale on 20th December 1671. Groote Catrijn, her husband, her daughter and granddaughter - with the exception of Christoffel Snijman Jnr appear to have all died in some family tragedy sometime between December 1682 and February 1683. Antjonij Jansz van Bengale's sizeable estate provided for the boy's education and a substantial inheritance «IN [50501]
11.457 Cloete,Gerrit *Europa 1651 :­aank. 1659 saam met sy moeder; burger Rondebosch en later Stellenbosch [1708] × 26.08.1674 Kaapstad
11.458 Harmans,Catharina :­van Middelburg «HO [1709]
11.459 Sien 9.337 [2077]
11.460 Sien 9.338 [2078]
11.461 Sien 9.103 [2073]
11.462 Sien 9.104 [2074]
11.463 Myburgh,Jan Lambrechts :­van Buiksloot naby Amsterdam, burger Kaapstad «HO [2079] × 09.11.1687 Kaapstad
11.464 Van Laar,Anna Maria †1697 :­van Amsterdam, ook bekend as Maria Hendriks «HO [2080]
11.475 Sien 9.349 [5397]
11.476 Sien 9.350 [5398]
11.479 De Villiers,Abraham *1659 †Lekkerwyn 31.03.1720 :­aankoms 1689 op die "Zion" waarskynlik van Boergandie,broer van Pierre, boer op La Rochelle(gemeenskaplik met sy broers), Champange(verkoop aan A. Nortier),Bosch-en Dal (Verkoop aan sy broer), Meerlust, en Lekkerwyn «FR [2446] × 05.10.1689
11.480 Gardiol,Suzanne *La Coste 1668 †1729 :­aankoms 1688 met ouers «FR1688 [2447]
11.483 Sien 9.337 [2077]
11.484 Sien 9.338 [2078]
11.799 Jacob,Pierre †voor 1693 :­van Vieille Eglise naby Calais, Franse vlugteling aankoms voor 1688 waarskynlik aan boord van die ``Schelde'' met sy vrou en drie kinders, boer in Groot-Drakenstein op plaas aangrensend aan ``Bossendal'' van Jean le Long «FR [2102] ×
11.800 De Vos,Suzanne †1708 :­van Calais, aankoms 1688 met haar man en drie kinders «FR [2103]
11.823 Sien 9.281 [909]
11.824 Sien 9.282 [920]
11.1471 Le Febre,Pierre :­van Artois, aankoms 1683 met sy vrou, 1696 woon op die plaas ``Fleurbaai'' onder Stellenbosch «FR1683 [1706] × 1679 Frankryk
11.1472 De Grave,Maria :­aankoms 1683 saam met haar man «FR [1707]
11.1791 Van As,Louis *Harlingen «HO [4878] × 11.11.1691 Kaapstad
11.1792 Jansen,Helena :­van Leiden «HO [4879]
11.1823 Sien 11.799 [2102]
11.1824 Sien 11.800 [2103]
11.1855 De Pres(De Pre),Hercules *1645 †22.11.1696 :­van Kortryk, Franse vlugteling, aankoms 1688 op die skip `Schelde' met sy vrou en ses kinders, in 1692 is die plaas `De Zoete Inval' aan hom toegeken «BF1688 [2113] ×
11.1856 D'Atis,Cecilia *1650 †1720 :­Franse vlugteling, a 1688 op die skip ``Schelde'' saam met haar man en ses kinders «FR1688 [2116]
11.1915 Sien 9.281 [909]
11.1916 Sien 9.282 [920]

12.913 Sien 10.563 [923]
12.914 Sien 10.564 [926]
12.925 Myburgh,Lambert Lambertz †1673 :­van Leydendorp(tans Leiderdorp) «HO [100392] × 1664 ??
12.926 Alberts,Aletta :­van Purmerend naby Amsterdam «HO [100393]
12.959 Gardiol,Antoine :­van La Coste, vlug na Geneve met vrou en drie kinders, sterf 1688 op pad na Kaap «FR [52497] ×
12.960 Perrotette,Marguerite †1691 «FR1688 [52498]
12.3581 Van As,Johannes :­van Harlingen, Friesland, aankoms 1671 met sy vrou «HO [2484] × Kaapstad
12.3582 Sien 10.892 [8107]