Kruger

Geslagsregister van Ray Peter Kruger

Opdateer: 07.01.2009

               

  Frantz Krφger (Stam Vader) * abt 1664 in Oberkaufungen, Hesse-Nassau, Duitsland, hy was waarskynlik ‘n klein boer in die ongewing van Sadenbeck, † abt 1710 in Duitsland, x Elizabeth Hartwig (Stam Moeder) * 1670, † 24.12.1747 in Duitsland. Uit hierdie huwelik is 8 kinders gebore.
   
a1 Ann Maria Krφger ≈ 09.08.1686
a2 Margareta Krφger ≈ 26.02.1688
a3 Jacob Kruger (Cruger/Crόgel/Krijger/Crijger) * 28.07.1690 Sadenbeck, in der Prignitz, Brandenburgland, Duitsland, ≈ 01.08.1690, Vertrek 14.10.1713 van Wielingen na Batavia na Kaap de Goede Hoop, arriver 29.01.1714 aan boord die Middelwoudt. Van 1714-1717 boukneg vir Willem ten Damme. Werk vanaf 26.04.1717 vir Ernst Mostert, verloor sy hand in ‘n ongeluk. Word burger 11.01.1718. Word lidmaat van N.G. Kerk, Kaapstad 13.02.1716. Later gaan boer hy in die Sandveld. Op 11.05.1729 koop hy ‘n slaaf van Amos Lambrecht. Slaaf naam: Augustus en geslag manlik. Hy betaal Rds 180.00. Volgens sy testament, opgestel in 1720, was sy moeder se van Hartwig. † 29.10.1749 Stellenbosch Drostdy (Piquetberg–Tulbagh– Roggeveld area), Kaapstad, x 01.05.1718 Kaapstad, Jannetje (Johanna) Kemp * abt 1696, † 27.10.1778, in die Roggeveld, d.v. Nicolaas Kemp * abt 1670, en Cecilia Swerisse * abt 1675. Uit hierdie huwelik is 9 kinders gebore.
   
a3b1 Jacob Kruger * abt 1717 Kaap de Goede Hoop, ≈ 17.07.1718 NG Kerk Kaapstad, † 10.11.1778, x Christina Strang, ≈ 14.09.1721, d.v. Carel Strang en Anna Maria Swart
a3b2   Frans Kruger * abt 1719 Kaap de Goede Hoop, ≈ 20.08.1719 NG Kerk Kaapstad, † 27.08.1781, x NG Kerk Kaapstad 01.03.1744, Judith Coetzee, d.v. Cornelius Coetzee en Geertruy Gerrits, xx NG Kerk Tulbagh 29.10.1752, Maria Putter, ≈15.10.1730, † Mei 1773, d.v. Johannes Lodewyk Putter en Anna van der Swaan, xxx NG Kerk Tulbagh 10.04.1774, Magdalena Christina Erasmus, d.v. Joseph Erasmus en Sara de Klerk 
a3b3 Cecilia Kruger * abt 1720 Kaap de Goede Hoop, ≈ 26.01.1721 NG Kerk Kaapstad, x NG Kerk Kaapstad 21.08.1738, Hendrik Pieter Hesse
a3b4 Johannes Kruger * abt 1722 Kaap de Goede Hoop, ≈ 13.12.1722 NG Kerk Kaapstad, † abt 1779, x NG Kerk Tulbagh 09.11.1746, Petronella Smit, ≈ 23.11.1727, d.v. Alewyn Smit en Hester Bekker 
a3b5 Elizabeth Kruger * abt 1722 Kaap de Goede Hoop, ≈ 19.02.1723 NG Kerk Kaapstad, † 1779, x NG Kerk Kaapstad 13.05.1742, Michiel Bester
a3b6 Hendrik Kruger (Crugel) * 04.04.1725 ≈ 08.04.1725, NG Kerk Kaapstad, † 1793, Graaff-Reinet, woon vanaf 1748-1762 op Olifantsberg, nou Olifantskop (op Kaapstad-Malmesbury pad), neem deel aan Kaptein Hendrik Hop-ekspedisie van 1761 na Groot Namakwaland, van 1763-1778 op “De Plaat” in Laer Roggeveld, ongeveer 1778 na Graaff-Reinet., x Kaapstad, 05.05.1748 Francina Cloete * 29.07.1732,  ≈ 07.09.1732, Kaapstad, † 1811, Vischgat, Rhenosterberg, Graaff-Reinet, d.v. Gerrit Cloete ≈ 02.03.1710 en Huibrecht Slabbert * 1714 † 1747. Na Hendrik se afsterwe gaan woon sy vrou by haar seun, Gerrit op die plaas; Brandkraal, en daar is sy oorlede. Uit hierdie huwelik is 18 kinders gebore.
   
a3b6c1 Johannes Jacob Kruger * 15.10.1748, ≈ 20.10.1748, x NG Kerk Tulbagh 06.11.1768, Johanna Alida Putter, ≈ 26.11.1747, † 1813, d.v. Johannes Lodewyk Putter en Anna van der Swaan
a3b6c2 Gerrit Kruger (Gert) * 01.05.1750, Olifantsberg, binne sig van Tafelberg, ≈ 21.05.1750 NG Kerk Kaapstad, (doopgetuies: Gerrit Cloete, Johanna Kemp), † 10.08.1834, Rhebokssfontein, agter-Zuurberg, Graaff-Reinet,  Hy was ‘n boer in die Graaff-Reinet omgewing, Hy is op sy plaas oorlede, en daar is hy ook begrawe, x 12.12.1769, Tulbagh NG Kerk, Susanna Lasya Buys, ≈ 22.10.1752, † 1802, d.v. Stephanus Buys en Maria Elizabeth de Vries, xx 15.05.1808, NG Kerk Graaff-Reinett,  Anna Sophia Venter, wed. v. P. Snyman. Uit hierdie huwelike is 14 kinders gebore.
   
a3b6c2d1 Maria Elizabeth Kruger * 27.02.1771, ≈ 06.10.1771 NG Kerk Paarl, x 12.08.1787, Michiel Andries van der Walt, * 22.02.1769, ≈ Tulbagh 28.05.1769, s.v. Tjaart van der Walt en Anna Marta Venter, xx 18.07.1802, Petrus Jacobus Pretorius
a3b6c2d2 Hendrik Bernardus Kruger * 22.12.1771 Kaap de Goede Hoop, ≈ 07.03.1773 NG Kerk Paarl, x NG Kerk Kaapstad 14.08.1791, Johanna Francina Venter, ≈ 01.01.1775, d.v. Petrus Stephanus Venter en Johanna Francina Kruger
a3b6c2d3 Francina Jacoba Kruger * 31.07.1774, ≈ 02.04.1775 NG Kerk Paarl, x 13.09.1789, Johannes Hendrik van der Walt, * 11.01.1771, ≈ 13.02.1772, s.v. Tjaart van der Walt en Anna Marta Venter
a3b6c2d4 Stephanus Johannes Kruger * 04.03.1777 Kaap de Goede Hoop, ≈ 15.03.1778 NG Kerk Paarl, (oupa van Stephanus Johannes Paulus Kruger 1825-1904,  laaste president van die Zuid-Afrikaanse Republiek). x Kaapstad 21.01.1798, Sophia Margaretha Steenkamp, * 17.01.1782, ≈ 30.03.1782, d.v. Casper Jan Hendrik Steenkamp en Maria Magdalena Putter
a3b6c2d5 Gerrit Petrus Kruger * 19.05.1779, ≈ 05.12.1779 NG Kerk Paarl
a3b6c2d6 Gerrit Hendrik Jacobus Kruger  * 12.11.1780 Kaapstad, ≈ 31.12.1780 NG Kerk Kaapstad, (doopgetuies: Hendrik Kruger, Lasya Christina Venter, Izak Lucas Buys, Elizabeth Buys), † 07.06.1849, agter-Suurberg. Hy was ‘n boer in die ongewing van Middelburg, Kaap Kolonie, Hy is op sy plaas oorlede, en daar ook begrawe, x NG Kerk Kaapstad 22.02.1801, Hester Jacoba van der Walt * 07.12.1785, ≈ 10.02.1787 Paarl, † 1816, d.v. Nicolaas van der Walt en Maria Jacoba Coetzee, xx NG Kerk Graaff-Reinett 17.11.1816, Anna Johanna Coetzee, † 09.06.1840, xxx Helletjie Magdalena Maria Louisa Reineke. Uit hierdie huwelike is 13 kinders gebore
   
a3b6c2d6e1 Gerrit Kruger (Gert) * 19.09.1802 , ≈ 20.03.1803 NG Kerk Kaapstad, (doopgetuies: Gerrit Kruger, Susanna Lasya Buys, Hendrik           Bernard Kruger, Francina Venter), † 24.02.1872 Rietfontein, dist. Albert, Hy was ‘n groot boer in die omgewing van Gradock.                Sy eerste vrou is na sewe jaar van huwelik oorlede. Gerrit (Gert) is op sy plaas oorlede, en daar is hy ook begrawe, x              NG Kerk Cradock 03.09.1820, Johanna Margaretha Lessing, ≈ 20.05.1805, Graaff-Reinett, † 1827, d.v. Johannes Christiaan              Lessing en Hester Van Wyk, xx NG Kerk Graaff-Reinet, 04.05.1828, Elizabeth Johanna Catharina Henning (Bertha), * 1807, Wyk              Grootrivier, † 19.12.1850, Rietfontein, agter de Zuurberg, xxx Johanna Maria Venter (Johanna Aletta), * 03.02.1814, ≈                      01.05.1814 Graaff-Reinett, wed. v. Johannes Christiaan Kruger, xxxx Anna Alida Cecilia Kruger * 15.03.1810, ≈                      16.09.1810, NG Kerk Graaff-Reinett, wed. v. Tjaart Nicolaas van der Walt en d.v. Hendrik Bernhardus Kruger en Johanna              Francina Venter. Uit hierdie huwelike is 15 kinders gebore.
   
a3b6c2d6e1f1 Hester Kruger * 12.08.1821, ≈ 26.12.1821, NG Kerk Cradock, x Dirk Jacobus Coetzee, * Leeuwfontein 29.08.1821, ≈ Cradock                 26.12.1821, † Roodewal 09.08.1861, s.v. Johannes Jacobus Coetzee en Susanna Sophia van der Walt
a3b6c2d6e1f2 Gert Hendrik Jacobus Kruger (Gerrit Hendrik Jacobus) * 17.10.1823, Middelburg, Kaap Kolonie, ≈ 09.01.1824, NG Kerk Graaff-Reinet, † 12.03.1875,  Beschuitfontein, dist. Albert. Beroep: Landbouwer, x Colesberg 21.12.1839 Hester Johanna Margaretha Buys, * Cradock 30.08.1823, ≈ Cradock 05.01.1824, † Beschuitfontein, distrik Albert 14.11.1898, d.v. Stephanus Buys en Christina Maria Theresia Lessing
a3b6c2d6e1f3 Johanna Margaretha Kruger * 02.10.1827, Winnaarsbaken, ≈ 21.10.1827 NG Kerk Colesberg, † 05.04.1858, Waschbank, Venterstad, x Colesberg 04.10.1841 Nicolaas Tjaart Coetzee, * Colesberg 02.10.1823, ≈ Cradock 05.01.1824, † Kraaifontein, distrik Albert, s.v. Johannes Jacobus Coetzee (1796-1841) en Susanna Sophia van der Walt (1801-1840)
a3b6c2d6e1f4 Cornelia Johanna Kruger * 26.06.1829, ≈ 11.10.1829, NG Kerk Colesberg, † Driefontein, Bleomfontein 16.01.1898. Beroep: Huisvrou, x Johannes Jacobus Lodewicus Coetzee, * Colesberg 27.04.1827, ≈ Colesberg 08.07.1827, † Konsentrasiekamp te Bloemfontein 02.06.1901, Hy was ‘n boer te Driefontein, Bloemfontein
a3b6c2d6e1f5 Jacobus Cornelis Kruger * 25.06.1831, ≈ 23.10.1831, NG Kerk Colesberg, † 21.05.1897, Slingerfontein, Dist. Bethulie, x Anna Elizabeth Lessing, * 23.01.1833, ≈ Colesberg 28.04.1833, † Johannesburg 04.01.1902, d.v. Izak Jacobus Lessing (1809-1886) en Elizabeth Huibrecht Kruger (1807- )
a3b6c2d6e1f6 Anna Johanna Kruger * 25.07.1833, ≈ 08.09.1833, NG Kerk Colesberg
a3b6c2d6e1f7 Nicolaas Petrus Jacobus Kruger * 20.12.1836, ≈ 05.02.1837, NG Kerk Colesberg, † 24.01.1927, Beschuitfontein, dist. Bethulie. Beroep: Veeboer, x Francina Susanna Barendina Venter, * 20.06.1837, ≈ Colesberg 02.10.1837, † 06.07.1867, d.v. Hendrik Stephanus Venter (1809-1881) en Levina Catharina Kruger (1818-1886), xx G Kerk Burgersdorp 26.01.1868, Francina Susanna Lasya Lessing, * 1849, d.v. Izak Jacobus Lessing en Elizabeth Huibrecht Kruger
a3b6c2d6e1f8 Jan Andries Kruger * 18.09.1839 Burghersdorp, Kaap Kolonie, ≈ 28.10.1839, NG Kerk Colesberg, (doopgetuies: Dirk Jacobus Coetzee, Hester Kruger, Gert Hendrik Jacobus Kruger, Hester Johanna Margaretha Buys), † 14.07.1924 Middelburg, Kaap Kolonie, (hy was ‘n boer in die Cradock omgewing, sy plaas se naam was Ruigtefontein – gekoop 01.09.1883, daar is ook ander eindomme gekoop in Steynsburg en Middelburg K.P.),             x 20.06.1859, Burghersdorp, Anna Francina Hendrina Vorster (Anna Hendrina Francina) * 26.04.1843, ≈ 05.11.1843, in Cradock, † 04.12.1905, (na lang siekbed – het 20 jaar lank gely), Fordsburg, Johannesburg, d.v. Johannes Stephanus Vorster en Anna Francina Hendrina Coetzee, Uit hierdie huwelik is 12 kinders gebore. xx Wilhelmina Cecilia du Plessis † 21.12.1916, xxx Hester Johanna Maria du Plessis, Middelburg, Kaap Kolonie, (geen kinders is gebore uit die laaste twee huwelike nie).
   
a3b6c2d6e1f8g1 Anna Francina Hendrina Kruger * 21.06.1860, ≈ 23.09.1860, Burgersdorp NG Kerk (getroude van is Joubert)
a3b6c2d6e1f8g2 Elizabeth Johanna Catharina Kruger * 22.08.1862, ≈ 22.02.1863 Burgersdorp G. Kerk, x Jacobus Cornelius Kruger, * 31.08.1864, ≈ NG Kerk Bethulie 31.08.1864, s.v. Jacobus Cornelis Kruger en Anna Elizabeth Lessing
a3b6c2d6e1f8g3 Gerrit Kruger (Gert) * 09.07.1864, Bethulie, ≈ 09.07.1864, G Kerk Bethulie, (doopgetuies: Gerrit Kruger, Anna Alida Kruger – oupa en ouma was doopgetuies), † 19.05.1929 Hillbrow, Johannesburg , (Sy beroep was “Tanksman” vir Crown Mines in Johannesburg ). x Steynsburg, Helena Catharina Pretorius * 06.12.1871, d.v. Abraham Pretorius en Martha Maria Johanna de Klerk. Uit hierdie huwelik is 6 kinders gebore.
   
a3b6c2d6e1f8g3h1 Gert Kruger * Julie 1897, † 23.01.1963 (Het twee kinders gehad, nl: Elaine Kruger en Berenice Kruger).
a3b6c2d6e1f8g3h2 Jan Andries Kruger * abt 1902, † abt 1948, x Katharine Edith Todd, xx Phyllis Evelyn Townsend
a3b6c2d6e1f8g3h3 Dorothy Kruger * abt 1904, x 29.10.1927, Turffontein, Johannesburg , Hendrik Cornelius Pretorius
a3b6c2d6e1f8g3h4 Mabel Kruger * abt 1906, † abt 1932, x 29.03.1929, Mayfair, Johannesburg , Wilhelm Ernest Arthur Howe
a3b6c2d6e1f8g3h5 Maurice Kruger * 05.03.1910 (jonk oorlede)
a3b6c2d6e1f8g3h6 Francis Kruger * 20.11.1915, Johannesburg ,  soldaat tydens WW II (1939-1945) in Oos-Afrika (Rang: WO II), hy ontvang 2 medaljes, nl: Africa Star en Africa Service medalje, † 13.05.1970, Welkom, Vrystaat, x Jean Swan, * 11.02.1922. Uit hierdie huwelik is 2 kinders gebore.
   
a3b6c2d6e1f8g3h6i1 Brian Douglas Kruger * 24.01.1943, Springs, Transvaal, x 09.06.1973, Welkom, Vrystaat, Pietie de Lange * 13.11.1945, Boksburg, Transvaal , d.v. Pieter Johannes de Lange en Isabella Catharina De Beer, † Mei 1986. Uit hierdie huwelik is 2 kinders gebore.
   
a3b6c2d6e1f8g3h6i1j1 Ray Peter Kruger * 20.07.1974, Welkom, Vrystaat, x 26.04.2003, Welkom, Vrystaat, Nadia van Aardt (a?b2c7d3e15f10g4h8i2) * 28.02.1980, Pietersburg, Transvaal, ≈ 04.05.1980, Fochville, Transvaal ,  d.v. Gilium Johannes van Aardt * Heilbron 06.01.1948 en Alida Maria Hefer * Bothaville 20.01.1951. Uit hierdie huwelik is 2 kinders gebore.
   
a3b6c2d6e1f8g3h6i1j1k1 Kaitlyn Kruger * 07.11.2006 Middelburg , Mpumalanga , ≈ 18.02.2007 Riebeeckstad NG Kerk, Vrystaat, (doopgetuies: Ray Peter Kruger, Nadia Kruger, Brian Douglas Kruger, Pietie Kruger, Gilium Johannes van Aardt en Alida Maria van Aardt).
a3b6c2d6e1f8g3h6i1j1k2 Megan Kruger * 08.07.2008 Middelburg , Mpumalanga , ≈  19.10.2008 Riebeeckstad NG Kerk, Vrystaat, (doopgetuies:  Ray Peter Kruger, Nadia Kruger, Brian Douglas Kruger, Pietie Kruger, Gilium Johannes van Aardt en Alida Maria van Aardt).
   
a3b6c2d6e1f8g3h6i1j2 Carmen Kruger * 08.05.1977, Welkom, Vrystaat, x 02.12.2000, Ernst Lodewikus Kleinhans, Welkom, Vrystaat
   
a3b6c2d6e1f8g3h6i2 Denise Kruger * 30.01.1944, Springs, Transvaal , x Boyd Cooper
   
a3b6c2d6e1f8g4 Johanna Alida Cecilia Kruger * 25.09.1866, ≈ 25.09.1866, Bethulie (getroude van is du Plessis) 
a3b6c2d6e1f8g5 Anna Alida Kruger * 20.11.1868, ≈ 27.12.1868, Burgersdorp G. Kerk
a3b6c2d6e1f8g6 Johannes Stephanus Kruger * 25.02.1871, ≈ 02.04.1871, Burgersdorp G. Kerk
a3b6c2d6e1f8g7 Jan Andries Kruger * 16.08.1875, ≈ 10.10.1875, Burgersdorp NG. Kerk
a3b6c2d6e1f8g8 Jan Andries Kruger * 02.05.1877, ≈ 08.07.1877, Steynsburg NG. Kerk.
a3b6c2d6e1f8g9 Barend Johannes Kruger * 24.01.1880, ≈ 14.03.1880, Steynsburg NG. Kerk
a3b6c2d6e1f8g10 Albertus Johannes Kruger * 16.12.1882, ≈ 14.01.1883, Steynsburg NG. Kerk
a3b6c2d6e1f8g11 Engela Jacoba Kruger (getroude van is Gous)
a3b6c2d6e1f8g12 Dirk Jacobus Kruger * abt 1888 Venterstad, Kaap Kolonie, † 02.04.1918 the Great War or WW 1, ( Battle of the Somme – France , in the Spring of 1918. There were 1348 casualties in this battle. This soldier is buried in the Warloy-Baillon Communal cemetery, France . He was part of the Manchester Regiment, 3rd and 23rd Battalions. Site of grave - Amiens : VIII. E. 21 – Rank: Temp. 2nd Lieutenant, hy ontvang 2  Medaljes; nl: British en Victory Medaljes).
   
a3b6c2d6e1f9 Dirk Jacobus Kruger * 22.12.1840, Venterstad, ≈ 05.07.1841, Colesberg NG Kerk, † 30.01.1913, Vaalbank, Bethulie. Beroep: Veeboer te Rietfontein, x G Kerk Burgersdorp 21.02.1863, Sophia Wilhelmina Frederika Buys, * 1848
a3b6c2d6e1f10 Barend Johannes Kruger (Berend Johannes) * 06.12.1842, ≈ 29.01.1843, NG Kerk Colesberg, † 03.09.1918, Colesberg. Beroep: Veeboer te Rietfontein (1863), Blaaukrans (1870) en Roodepoort (1900), x G Kerk Burgersdorp 25.11.1836, Hester Sophia Coetzee, * 1845, † 1869, d.v. Hendrik Bernardus Coetzee (*01.11.1819) en Johanna Alida Coetzee (*1824), xx G Kerk Colesberg 08.01.1870, Francina Susanna Lasya Steyn, * 1846, † 1900, xxx G Kerk Middelburg, Kaap 17.12.1900, Hester Cornelia Kruger, * 1860
a3b6c2d6e1f11 Gert Stephanus Kruger * 19.05.1845, ≈ 06.10.1845, NG Kerk Colesberg. Beroep: Veeboer te Slingerfontein, x G Kerk Reddersburg 04.04.1864, Susanna Lasya van der Walt, * 14.05.1846, d.v. Tjaart Stephanus van der Walt en Martha Maria Duvenhage
a3b6c2d6e1f12 Elizabeth Johanna Catharina Kruger * 12.05.1847, ≈ 01.08.1847, NG Kerk Colesberg, x G Kerk Burgersdorp, x G Kerk Burgersdorp 25.11.1863, Jan Adriaan Venter, * Brakrivier , distrik Cradock 01.03.1842, ≈ NG Kerk Cradock 24.07.1842, s.v. Hendrik Stephanus Venter (1809-1881) en Levina Catharina Kruger (1818-1886)
a3b6c2d6e1f13 Johannes Jacobus Lodewyk Kruger * 28.08.1849, ≈ 03.02.1850, NG Kerk Burgersdorp
a3b6c2d6e1f14 Hester Jacoba Kruger * 18.12.1850, ≈ 07.04.1851, NG Kerk Burgersdorp
a3b6c2d6e1f15 Johanna Maria Kruger * 16.01.1852, Colesberg dist, ≈ 02.02.1853, NG Kerk Burgersdorp, † 17.11.1881, Barkley-Oos dist, x G Kerk Burgersdorp 04.04.1870, Petrus Jacobus van der Walt, * Burgersdorp distrik 1851, † Kraalkop, distrik Potchefstroom 12.06.1908, s.v. Hendrik Bernardus Jacobus van der Walt (*02.05.1833) en Anna Martha Sophia van Wyk
   
a3b6c2d6e2 Nicolaas Kruger * 16.12.1803, ≈ 04.11.1804, GK Graaff-Reinet, † 17.12.1889 Tweefontein, x NG Kerk Graaff-Reinet 13.02.1824, Maria Elizabeth Kruger, * 18.09.1806, ≈ NG Kerk Graaff-Reinet 08.02.1807, d.v. Hendrik Bernardus Kruger en Johanna Francina Venter
a3b6c2d6e3 Stephanus Jacobus Kruger * 16.08.1805, ≈ 10.11.1805, GK Graaff-Reinet, x Graaff-Reinet 04.07.1825, Elizabeth Johanna Hendrina Pretorius, * 24.07.1811, ≈ Graaff-Reinet 20.11.1811, d.v. Johannes Lodewyk Pretorius en Anna Martha Catharina van der Walt
a3b6c2d6e4 Andries Johannes Kruger * 15.06.1807, ≈ 03.01.1808, NG Kerk Graaff-Reinet, † Februarie 1818, Driefontein, Renosterberg
a3b6c2d6e5 Petrus Jacobus Kruger * 08.07.1809, ≈ 04.03.1810, NG Kerk Graaff-Reinet, † Jonk dood
a3b6c2d6e6 Maria Jacoba Kruger * 12.06.1811, ≈ 01.03.1812, NG Kerk Graaff-Reinet
a3b6c2d6e7 Petrus Jacobus Kruger * 13.04.1813, ≈ 20.02.1814, NG Kerk Graaff-Reinet, x Maria Martina Magdalena Kruger, * 21.06.1824, ≈ NG Kerk Cradock, † 01.04.1845, d.v. Andries Jacob Kruger en Hester Anna Kruger
a3b6c2d6e8 Susanna Lasya Kruger * 16.08.1814, ≈ 26.12.1814, NG Kerk Graaff-Reinet, † 23.04.1850, Zevenfontein, dist. Albert, x Willem Jacobus Snyman, xx Graaff-Reinet 05.06.1831, Michiel Andries Pretorius, * 26.02.1813, ≈ Graaff-Reinet 05.07.1813, † Caledonsfontein, distrik Albert 26.12.1864, s.v. Johannes Lodewyk Pretorius en Anna Martha Catharina van der Walt
a3b6c2d6e9 Jacobus Johannes Kruger * 17.05.1816, ≈ 04.08.1816, NG Kerk Graaff-Reinet, † Julie 1817
a3b6c2d6e10 Hester Cornelia Kruger * 10.04.1818, ≈ 27.09.1818, NG Kerk Cradock, † 1849, x NG Kerk Graaff-Reinet 01.01.1831, Jacob Petrus Kruger, * 08.09.1797, ≈ NG Kerk Graaff-Reinet 03.12.1797, s.v. Jacob Kruger en Anna Elizabeth Coetzee
a3b6c2d6e11 Catharina Frederika Kruger * 23.05.1843, ≈ 17.09.1843, NG Kerk Colesberg
a3b6c2d6e12 Gert Hendrik Jacobus Kruger * 04.11.1845, ≈ 03.02.1846, NG Kerk Colesberg, x Susanna Jacoba Viljoen
a3b6c2d6e13 Michiel Frederik Kruger * 02.11.1848, ≈ 12.02.1849, NG Kerk Burgersdorp
   
a3b6c2d7 Petrus Kruger  * 19.01.1785, ≈ 25.08.1785, NG Kerk Paarl
a3b6c2d8 Gerrit Kruger * abt 1787, ≈ abt 1787
a3b6c2d9 Susanna Lasya Kruger * 19.04.1789, ≈ 06.09.1789, NG Kerk Kaapstad, † 11.05.1863 Twyfelfontein, distrik Smithfield, x Graaff-Reinet 05.01.1806, Petrus van der Walt, * 26.02.1787, ≈ 04.05.1788, † Misgundfontein, distrik Bloemfontein 02.02.1864, s.v. Tjaart van der Walt en Maria Elizabeth Venter
a3b6c2d10 Maarten Kruger  (Martin) * 20.10.1791, ≈ 16.09.1792, NG Kerk Paarl, † 17.09.1846, x NG Kerk Graaff-Reinet 05.02.1809, Maria Magdalena Kruger, * 06.05.1791, ≈ NG Kerk Paarl 19.02.1792, † 03.09.1841, d.v. Pieter Kruger en Maria Magdalena Putter, xx Anna Catharina Jacoba van Aswegen, * 29.05.1816, ≈ Graaff-Reinet 09.06.1816, † 1852
a3b6c2d11 Alida Hendrina Kruger * 23.03.1794, ≈ 30.03.1794, NG Kerk Graaff-Reinet, † 1817, x NG Kerk Graaff-Reinet 21.02.1813, Johannes Cornelis de Klerk, * 06.11.1791, ≈ 06.11.1791, † Spioenkop, distrik Burghersdorp
a3b6c2d12 Andries Jacob Kruger * 11.06.1797, ≈ 19.11.1797, NG Kerk Graaff-Reinet, † 15.12.1868, x NG Kerk Graaff-Reinet 19.02.1815, Hester Anna Kruger, * 27.01.1799, ≈ NG Kerk Graaff-Reinet 07.07.1799, † 25.01.1846, d.v. Jacobus Stephanus Kruger en Hester Cornelia Coetzee
a3b6c2d13 Lasya Hendrina Kruger * 10.06.1809, ≈ 04.08.1809, NG Kerk Graaff-Reinet, † 22.04.1841, Colesberg, x Cradock 05.06.1825, Casper Jan Hendrik van Wyk, * 08.04.1806, ≈ Graaff-Reinet 11.05.1806, † Caledon 22.09.1878, s.v. Louis Johannes van Wyk en Anna Sophia Venter
a3b6c2d14 Maria Petronella Kruger * 16.01.1810, ≈ 10.02.1811, NG Kerk Graaff-Reinet
   
a3b6c3 Hendrina Cecilia Kruger (tweeling) * 28.03.1751, ≈ 03.10.1751, NG Kerk Kaapstad, † 03.09.1762
a3b6c4 Johanna Francina Kruger (tweeling) * 28.03.1751, ≈ 03.10.1751, NG Kerk Kaapstad, † 07.12.1825, x 16.11.1768, Petrus Stephanus Venter, * 1745, ≈ 06.12.1745, s.v. Jan Hendrik Venter en Johanna Maria Buys
a3b6c5 Hendrik Kruger * 19.02.1754, ≈ 03.03.1754, NG Kerk Kaapstad, † voor Mei 1788, x Drakenstein (Paarl) 05.11.1775, Lasya Christina Venter, * 27.05.1760, ≈ Swartland 06.09.1760, d.v. Jan Hendrik Venter en Johanna Maria Buys
a3b6c6 Pieter Kruger * 20.08.1757, ≈ 28.08.1757, NG Kerk Kaapstad, x NG Kerk Tulbagh 06.10.1785, Maria Magdalena Putter, * 1762, d.v. Gerrit Putter en Sophia van Wyk
a3b6c7 Jacob Kruger * 13.01.1760, Kaapstad, ≈ 20.01.1760, NG Kerk Kaapstad, † 13.08.1835, Die Bad, Agtersuurberg, dist. Graaff-Reinet, x NG Kerk Tulbagh 02.02.1786, Anna Elizabeth Coetzee, * 20.04.1770, ≈ 28.03.1773, d.v. Johannes Jacobus Coetzee en Johanna Cloete
a3b6c8 Frans Kruger * 18.09.1761, Koup, ≈ 27.09.1761, NG Kerk Kaapstad, † 17.10.1846  Stormfontein, x Kaapstad 23.09.1792, Martha Venter, ≈ 03.10.1773, † 02.02.1800, d.v. Jan Adriaan Venter en Cornelia Smit, xx Huwelikshof, Graaff-Reinet 01.09.1805, Anna Cornelia Venter, ≈ Tulbagh 18.02.1787, † Stormfontein 10.11.1871, d.v. Johannes Albertus Venter en Anna Maria van der Walt
a3b6c9 Huibrecht Kruger * 06.03.1763, ≈ 03.04.1763, NG Kerk Kaapstad, † Jonk dood
a3b6c10 Jasper Kruger * 10.10.1764, ≈ 04.11.1764, NG Kerk Tulbagh, † Jonk oorlede
a3b6c11 Elizabeth Petronella Kruger * 24.09.1766, ≈ 12.03.1767, NG Kerk Tulbagh, † Jonk oorlede
a3b6c12 Maarten Kruger (Martin) * 06.05.1768, ≈ 01.10.1768, NG Kerk Tulbagh
a3b6c13 Francina Johanna Susanna Kruger * 15.08.1769, ≈ 25.02.1770, NG Kerk Paarl, x NG Kerk Tulbagh 24.10.1784, Stephanus Venter, ≈ 10.02.1765
a3b6c14 Hercules Christiaan Kruger * 04.11.1770 Kaap de Goede Hoop, ≈ 27.02.1771, NG Kerk Paarl, † 02.09.1796, x NG Kerk Kaapstad 26.09.1790, Hester Maria Pienaar, d.v. Daniel Pienaar en Hilletjie Maria Steenkamp
a3b6c15 Zacharya Anna Kruger * 18.10.1773 Kaap de Goede Hoop, ≈ 31.07.1774, G Kerk Paarl
a3b6c16 Huibrecht Kruger * 01.04.1774, ≈ 21.12.1775, NG Kerk Swartland, Malmesbury, † Maart 1785, Jonk dood
a3b6c17 Huibrecht Kruger * 20.01.1775 Kaap de Goede Hoop, ≈ 18.02.1776, NG Kerk Swartland, Malmesbury, x NG Kerk Kaapstad 22.12.1799, Andries Venter, * distrik Colesberg, ≈ 12.11.1775, † Klipheuwels 12.03.1860
a3b6c18 Jacobus Stephanus Kruger * 11.07.1777, ≈ 12.04.1778, NG Kerk Tulbagh, † 01.12.1843, x NG Kerk Kaapstad 21.01.1798, Hester Cornelia Coetzee, d.v. Johannes Coetzee en Hester Viljoen
   
a3b7 Pieter Ernst Kruger ≈ 18.08.1726, NG Kerk Kaapstad, † Feb. 1783, x NG Kerk Tulbagh 27.12.1746, Zacharia Putter, ≈ 23.09.1725, † 26.10.1794 Roggeveld d.v. Johannes Lodewyk Putter en Anna van der Swaan
a3b8 Catharina Kruger  ≈ 01.08.1728, † Jonk dood
   
a4 Hinrich Krφger * 18.02.1693, ≈ 19.02.1693
a5 Jochim Krφger * 12.10.1695, ≈ 16.10.1695
a6 Lisebet Krφger ≈ 02.03.1698
a7 Peter Krφger * 22.07.1700, ≈ 23.07.1700, hy was twee keer getroude, eers in 1736 en weer in 1741. Hy het dogters en een seun (Caspar Joachim) gehad. Nog ‘n dogter is dood gebore. Die verdere lot van sy nakomelinge kon nie opgespoor word nie.
a8 Anna Catrin Krφger * 17.11.1705, ≈ 22.11.1705