MY UITGEBREIDE DE JAGER STAMREGISTER

 

(Interessantheidshalwe:  Hoewel die naam en geboortedatum van ene Pieter Christiaan de Jager *1640 in Nederland daarop dui dat hy moontlik die vader van ons stamvader kan wees, is daar geen bewyse hiervoor nie.  Volgens navorsing in Nederland gedoen, is daar ‘n moontlikeheid dat sy vader Andries de Jager was, maar daaroor is tans ook geen sekerheid nie.  Dit is altyd moeilik om juiste inligting aangaande ons oorsese voorouers te bekom.  Enige hulp in hierdie verband sal hoog waardeer word.  

Jan van Riebeeck het  in 1652 ‘n “hoofd chirurgijn” na die Kaap gebring.  Hy was Adriaan de Jager, terwyl die “junior chirurgijn” Cornelis Maijarp/Majarp was.  Dit moet beklemtoon word dat hierdie Adriaan nie die stamvader van die De Jagers in Suid-Afrika is nie. Bron: Pieter de Jager, Ottosdal, Suid-Afrika)

 

Die stamvader:  Pieter Christiaan de Jager ca.1671, van Zutphen, in die Provinsie Gelderland, Nederland.  Later Burger van Drakenstein.

Hy trou op 19.02.1696 met Hermina Karels(e) in Kaapstad.  Sy bring agt kinders in die lewe, maar sterf in 1713 of 1714.  Die meer waarskynlike datum is 1713, want Pieter Christiaan het reeds op 15.07.1714 met Adriaanje Janz, ook geskryf Adriana Jans(e) hertrou.  (Daar word ook van Adriana Gerritsdochter gepraat, maar dit was slegs ‘n gebruik van die Hollanders om op hierdie wyse ‘n kind met hulle vader se naam te verbind).  Pieter Christiaan sterf in 1715 en daar is geen bewyse van ‘n nageslag met Adriana nie.  Adriana hertrou met Joachim Greef, wewenaar van Johanna de Vries.

 

Kinders:          1.   Andries Pieter  ~1695 (Burger van Drakenstein)

2.      2.      Antonetta *1696.  Gedoop 30.09.1696.  Sterf 1696.  (Die naam Antonetta/Antoinetta/Antoinette is ‘n baie algemene naam onder alle latere De Jagers.  (Die latere Matthys Gottlieb – soms Godlieb gespel - gebore op 21.10.1791, trou met ‘n Antonetta Elizabeth Weber – ook Weeber gespel - wat verdere stukrag aan die naam verleen)

3.      3.      Carel de Jager *1699.  Gedoop op 24.05.1699.  Hy trou met Hester Erasmus *ca1703 op 08.04.1725.  Carel was Hester se tweede man, maar sy is waarskynlik kort na hulle troue oorlede. ‘n Mens kan maar net wonder of haar dood dalk aan haar eerste swangerskap gekoppel kan word?   Hy hertrou op 29.09.1726 met Magdalena Malherbe *1705, ~28.06.1705 (dogter van Gideon Malherbe *1663 in Frankryk en oorlede 1723 in Kaap x Maria Grillon *1667 in Frankryk) Agt kinders sou uit hierdie huwelik gebore word, waaronder Pieter Christiaan de Jager ~20.07.1727 x 16.10.1783 Margaretha Strydom ~22.02.1750, oorlede 1772/3, d.v. Johannes Strydom ~04.04.1717 en oorlede 28.09.1759 (Agter Cogmanskloof) x 13.09.1744 Maria Nortje ~28.05.1724, oorlede voor 1769.  Soos ons later sal sien, hertrou Margaretha Strydom op 25.02.1770 met Christiaan de Jager ~18.01.1742, s.v. Andries Pieter de Jager x Elizabeth Potgieter.  Carel sterf in 1765 op Swellendam.

4.      4.      Johannes *1701.  Gedoop op 23.10.1701.  Sterf ongetroud.

5.      5.      Louis *1703.  Gedoop op 13.08.1703.  Sterf ongetroud.

6.      6.      Anna Margaretha *1706.  Gedoop op 21.03.1706.  Sterf ongetroud. (Die latere Petrus Jacobus de Jager, gebore 28.02.1839 sou toevallig met ‘n Anna Margaretha Aspeling trou.  Latere familiename word dus soms van vader- sowel as moederskant versterk)

7.      7.      Christiaan *1709.  Gedoop op 04.08.1709.  Hy trou op 29.12.1743 met Elizabeth du Preez.  (Die algemene naam Elizabeth, gekombineer met ander name, sou  later dikwels onder die families De Jager voorkom ~ ook onder die aangetroudenes).  Christiaan en Elizabeth du Preez het slegs een dogter.  Christiaan sterf op 12.02.1746 in Stellenbosch.

8.      8.      Lourens *1711, gedoop op ~21.11.1717. ‘n Mens wonder hoekom hy eers ses jaar later gedoop is?  Hy trou op 16.11.1738 met Maria Elizabeth Strydom ~25.01.1722 (oorlede 1778).  Hulle het tussen 1740 en 1765 agt seuns en een dogter.  Maria Elizabeth Strydom was die dogter van Matthys Strydom ~04.06.1690 (Kaap) en oorlede 1737 x 14.06.1711 Elizabeth (Isabeau) Nortje *1690 en oorlede 1772, d.v. Daniel Nortier en Maria Vitout, van Calais.  Interessant dat die naam Matthys later, soos ons sal sien, algemeen onder die De Jagers voorgekom het. 

 

Andries Pieter de Jager, ~1695  (Burger van Drakenstein)  x  29.09.1726 Elizabeth Potgieter ~31.12.1709.

 

(Elizabeth Potgieter se voorouers: 

(a)  Louis van Bengale (Indië)  x  Swart slavin uit Guinië, Noord-Afrika.

      Nageslag:  Elizabeth van die Kaap.

(b)    (b)    Elizabeth van die Kaap (Ook Lijsbeth Sanders genoem)  x  Johann Herbst van Bremen, Duitsland.

Nageslag: Clara Herbst.  (Om deur die Kaapse samelewing opgeneem te word, het Johann Herbst volgens verordering van die VOC vir Clara, wat ‘n vrygeborene was, in die kerk laat doop).

(c)     (c)     Clara Herbst, ~ca 1695  x  24.07.1712  Johannes Potgieter *1674. (Clara was Potgieter se eerste vrou)

Nageslag:  Elizabeth Potgieter, ~1709).   

 

Kinders:           1.  Hermina.  Gedoop 10.08.1727

2.  Clara .  Gedoop 23.01.1729  x  Johannes Adrianus de Nicker [Necker]  Hulle seun, Adriaan, word op dieselfde dag (23.01.1729) gedoop.

3.      3.      Pieter ~02.06.1731.  Burger van Swellendam x 12.05.1771 Elsie Potgieter ~07.09.1749. 

Kinders:    (a)  Elsie ~15.08.1773  x  C.J. Brits

                        (b)  Martha Susanna ~19.03.1775

(c) Elizabeth Hermina de Jager (~19.03.1775 – 1800)  x  16.10.1796 Simon August Frederich Streicher *1764.  Hulle het drie kinders:

      (i)    Pieter Diederik Emilius ~04.08.1797

            (ii)   Frederica Elizabeth ~ 07.10.1798

            (iii) Elizabeth Hermina ~06.04.1800.

           (Hoewel die Streichers deur die land versprei het, is daar vandag nog verskeie families Streicher in die omgewing van Swellendam woonagtig)         

 (d)    Andries ~06.10.1776

(e)    (e)      Hermanus Hendrik ~25.12.1778, burger van Swellendam  x  22.11.1801  Elizabeth Catharina Potgieter

Kinders:   (i)       Anna Christina ~02.10.1803

                 (ii)      Pieter Christiaan ~27.09.1807

                 (iii)     Elsie Frederica ~24.12.1810

(iv)     Johannes ~16.05.1813

(v)    (v)         Hermanus Hendrik ~21.04.1815

(vi)     Hester Magdalena ~06.09.1818

(vii)    Elsie Catharina ~12.08.1821

(f)     (f)      Pieter Christiaan ~25.03.1781

(g)    (g)     Johannes Evert ~08.12.1782  x April 1810 Helena     Dorothea Bester

(h)    (h)    Hester Magdalena ~10.02.1786 x Jan Hermanus Cronjé

4.  Jan Hermanus ~19.04.1733

5.  Maria Catharina ~02.10.1734  x   08.04.1762 Roelof van Wyk   

                        6.  Andries Christoffel   ~05.08.1736

                        7.  Hester Frederika ~19.10.1738

8.  Frederik ~31.01.1740.  Burger van Swellendam  x  14.02.1768 Maria Strydom ~16.07.1752

9.  Christiaan ~18.01.1742, seun van Andries Pieter de Jager en Elizabeth Potgieter  x  25.02.1770 Margaretha Strydom  ~22.02.1750 (weduwee van Pieter Christiaan de Jager ~20.07.1727, seun van Carel de Jager x Magdalena Malherbe)   xx   14.02.1773 met Jacoba Elizabeth du Preez ~28.03.1751 (weduwee van Tobias van Schalkwyk ~30.09.1742).

(Interessantheidshalwe: Christiaan, burger van Stellenbosch xx Jacoba Elizabeth du Preez.  Hulle het 8 kinders:  1.  Andreas Johannes, ~08.10.1774, burger van Swellendam x Jacoba Catharina Oosthuysen op 01.11.1801.  2.  Christiaan Jacobus, ~19.11.1775, burger van Swellendam  x  Maria Elizabeth Botha, ~29.09.1782.  3.  Frederik Josephus, ~24.05.1778 (Sterf 1848), burger van Swellendam  x  Hermina de Jager *20.11.1803.  4.  Jacobus Hercules, ~23.04.1780, burger van Swellendam  x  Maria Elizabeth Fourie *11.11.1804.  5.  Lodewyk Theodorus, ~05.10.1783  x  Maria Catharina Rog.  6.  Jacoba Elizabeth, ~09.04.1786  x  S. Odendaal.  7.  Isabella Hermina, ~12.04.1789  x  Casparus Bresler  8.  Pieter Benjamin, ~06.05.1792 en sterf 1826, burger van Swellendam  x  Cecelia Maria le Roux op 05.05.1816).

 

10.  Elizabeth, ~10.11.1743  x  J. van Wyk

11. Lodewyk, ~16.10.1745, burger van Swellendam  x  Susanna Maria Cronje op 19.07.1772.          

12.  12.  Andries, ~13.05.1748

13.  13.  Petrus, ~01.02.1750

14.  14.  Johannes, ~26.11.1752

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Frederik de Jager, ~31.01.1740 (Burger van Swellendam)  x  14.02.1768 Maria Strydom ~16.07.1752, ‘n suster van Margaretha Strydom ~22.02.1750, oorlede 1772/3.  Weer eens interessant dat die susters Margaretha en Maria ‘n broer met die naam van Matthys gehad het. ‘n Naam wat later telkens by die latere De Jagers in my stamlyn opgeduik het. (Hulle broer, Matthys Strydom ~30.09.1747 het op 20.12.1767 met Johanna Susanna Cordier ~14.02.1751, d.v. Gideon Cordier en Maria Nortje, getrou) 

 

Kinders:           1.  Elizabeth ~01.10.1769  x  Adriaan van Wyk ~14.09.1766

                        2.  Andries ~09.02.1772

                        3.  Johannes Petrus ~12.02.1775  (Moontlik as kind oorlede)                                                                                                             

4.      4.      Frederik Johannes ~26.01.1777  x  26.09.1802 Christina Johanna              Potgieter ~23.06.1787

Kinders:  (i)  Frederik Johannes *03.05.1804 en ~10.06.1804.  (Hy trek van De Hoop, Bredasdorp, na die plaas Loskop in die distrik Harrismith.  Loskop is steeds in besit van Willem de Jager, afstammeling van Jacobus Johannes de Jager)  x  Johanna Sophia Maria van Rensburg.

(ii)      Johannes Jurgen ~24.07.1807 (Trek na George)

(iii)               (iii)               Anna Christina ~14.03.1809

(iv)              (iv)              Matthysina Germina Clasina ~26.04.1811 (Wat ‘n “straf” het die naam Matthys nie geword nie!)

(v)                (v)                Gerrit Andries ~07.07.1813

(vi)              (vi)              Marthinus Jacobus ~19.09.1819

5.  Maria Margaretha ~21.02.1779  x  20.10.1793 Mattheus van Tonder ~16.02.1772

6.  Johannes Petrus ~23.12.1781.  Sterf 17.04.1856  x  Swellendam 07.04.1805 Martha Helena Cronjé ~21.04.1856 (Stephanus –dg)

7.  Hermina ~09.05.1784  x  Francois Johannes Cronjé ~24.09.1780  (broer van Martha Helena Cronjé.  Sien 6 hierbo).

8.  Clara Johanna ~06.05.1787  x  Huwelikshof, Kaapstad 13.01.1805 Johannes [Hans] Jurgens Potgieter ~26.09.1784, wewenaar van Anna Susanna Scheepers.

                        9.  Christiaan Jacobs [Jacobus] ~01.10.1789

10. Matthys Gottlieb *21.10.1791 op Swellendam, Durbanville ~15.04.1792. Hy was in 1838 tydens die Groot Trek ‘n wamaker op Beaufort-Wes, en sterf op Beaufort-Wes op 21.05.1882.  Hy boer ook op Kuilspoort en Avondale buite Beaufort-Wes  x  Antoinette [Annetta] Elizabeth Weber ~24.06.1798  

 

                        -------------------------------------------------------------------------------------

 

Matthys Gottlieb.  Gebore Swellendam 21.10.1791.  Sterf Beaufort-Wes 21.05.1882  x  Antoinetta Elizabeth Weber ~24.06.1798.

 (Sy is die dogter van Johan Valentijn Weber, ~1774 en oorlede 01.07.1804  x  Johanna Magdalena Catharina Bredenkamp, gedoop 06.12.1778.  Johan Valentijn Weber en Johanna MC Bredenkamp trou op 01.06.1794 in Kaapstad.  Johan Valentijn Weber is die seun van Wihan Weber, van Duitsland).

 

Kinders:           1.   Johanna Catharina Magdalena, *25.01.1818, ~ Paarl 27.04.1818  x   

                                       Beaufort-Wes, Marthinus Johannes Weber.

2.      2.      Maria Elizabeth, *04.09.1819  x  John Henry Elliot, *Engeland 26.12.1815.

3.      3.      Anthoinette Elizabeth, *07.04.1821, ~ Kaapstad op 10.08.1821.

4.      4.      Frederick Johannes Wilhelm, *09.02.1823, ~ Kaapstad 15.08.1823.

5.      5.      Johan Hendrik Valentijn, *30.06.1824, ~ Paarl 22.08.1824.  Sterf in Kimberley op 10.11.1902  x  Maria Johanna du Plessis, sterf in Carnarvon 11.12.1875 (Dogter van Pieter Willem du Plessis)  xx Paarl 1877 met Francina Jeanette de Villiers, dogter van Daniel Johannes de Villiers.

6.      6.      Carl Pieter Erasmus *18.04.1826, ~ Paarl op 17.09.1826.

7.      7.      Hendrik Johannes *13.11.1827, ~ Durbanville op 02.12.1827.  Oorlede 21.04.1894.  Boer op Kuilspoort, Beaufort-Wes  x  Johanna Gustava Aspeling *18.08.1836, ~23.10.1836.  Trou op George 07.11.1864.  Haar vader was Johan Gustav Aspeling, vandaar haar naam.  Kinders: (i) Matthys Gustav *ca1865, oorlede ca 1964 (ii) Maria Carolina, ongetroud oorlede Kaapstad (iii) Johan Louis (iv) Antoinette Elizabeth (Nettie), ongetroud oorlede Kaapstad (v) Hendrik Jacobus (Henry), oorlede SWA in 1953 (vi) George Aspeling (vii) Clarens *20.12.1877, oorlede 22.10.1971, prokureur op Colesberg x Ella Justina Scholtz, *Calvinia 02.02.1883, oorlede 25.12.1905. Een kind: Gustaf *11.08.1905, oorlede 19.12.1905 xx Elizabeth (Bettie) Wessels op 29.04.1908.  Sy is oorlede op 24.03.1943. Een kind: Clarence *30.10.1912, oorlede 11.12.1964 x Daphné Mansard Wienand *28.04.1911.  Twee kinders:  Clarence George *27.07.1938 x Nanette Patricia Eaton, en Julian *17.08.1948 x 17.04.1949 Elizabeth Jean Mitchell *13.10.1949.

8.      8.      Engela Frederika *02.12.1829, ~ Durbanville op 17.01.1830  x  A.S. Grimbeek.

9.      9.      Matthys Michael Andries *18.08.1831, ~ Durbanville 16.10.1831.

10.  10.  Hermina Catharina Hendrina *29.07.1833, ~ Durbanville 15.09.1833  x  Beaufort-Wes 16.09.1856 met Henry Jackson, s.v. Robert Jackson.

11.  11.  Carolina Johanna *15.07.1836.  Jonk oorlede.

12.  12.  Carel Pieter Johannes *05.12.1838, ~ Beaufort-Wes 06.01.1839.

13.  13.  Petrus Jacobus  (28.02.1841 – ca 09.07.1906)  x  George 25.11.1863 Anna Margaretha Aspeling *28.08.1838. Gedoop op George 30.09.1838.     

 

(Die twee broers De Jager – sien nommers 5 en 11 hierbo - het dus met die susters Aspeling getrou.  Die twee susters se vader was Johan Gustav Aspeling (1793 – 01.08.1871), landdros sedert 12.03.1847 op George.  Hy is gedoop in 1793, trou in Tulbagh op 10.01.1824 met Maria Carolina Winterbach *ca07.03.1808 en oorlede in Beaufort-Wes op 03.10.1869.  Sy is die dogter van Johan [Jan] Carel Winterbach, ~11.03.1734, oorlede 20.08.1809  x  Dorothea Elizabeth Theron.

            Johan [Jan] Carel Winterbach was die seun van Johann Dietrich Winterbach en Anna Margaretha Meulen.  Ons kan dus sien waar die naam, Anna Margaretha, van Petrus Jacobus de Jager se vrou vandaan kom.  

Johan Gustav sterf in Yorkstraat, George, maar die ligging van sy graf “op ‘n heuwel” op Mosselbaai kon in 2003 nie deur Andrew Aspeling en sy vrou, Elize, vasgestel word nie.   

Baie van hierdie inligting het ek van Andrew Robert Aspeling *07.07.1927, in George gekry.  Hy is toevallig ook ‘n afgetrede landdros en woon in in ‘n kort cul de sac, Kreefslot 8, George-Oos. 

E-pos adres: ara@worldonline.co.za  Ander waardevolle inligting oor Aspelings kan verkry word van Roger Lewis Aspeling, Titusville, www.aspeling.com of by Stella Sutherland, in Australië, by stellasutherland@hotmail.com  Ook by Roger Lewis Aspeling se suster Molly, by mollyb@intekom.co.za in Newton Park, Port Elizabeth – A.P. Smit, Oktober 2003)

 

            ----------------------------------------------------------------------------------------

 

Petrus Jacobus de Jager *28.02.1841 en gedoop 28.03.1841 in die NGK Beaufort-Wes.   Trou op 25.11.1863.  Sterf ca.09.07.1906 in Sunnyside, Pretoria. 

 

(Interessantheidshalwe: T.E. (Tom) Andrews gee in sy “God’s Acre – Church Street Cemetary” Petrus Jacobus se geboortedatum as 28.02.1839 aan, maar dit is onmoontlik, want sy ouer broer, Carl Pieter Johannes is drie maande tevore op 05.12.1838 gebore.  Die geboortedatum, 28.02.1841, is deur die NGK-argief in Kaapstad aan my verskaf en kan as korrek beskou word – so ook die doopdatum, 28.03.1841) 

Vroeg in Julie 2003, het ek, my vrou en ‘n familie-lid sy graf in Pretoria se Kerkstraat-kerkhof gaan soek  Ons wou net moed opgee en was om die waarheid te sê reeds op pad na die motor, toe ek heel toevallig oor my skouer na ‘n alleengraf so dertig meter van my af gekyk het.  n Stemmetjie het vir my gesê:  Gaan kyk tog net nog na daardie een graf.”  Ek het die vrouens solank motor toe gestuur en weer teruggedraai om na hierdie graf te gaan kyk.  Die grafsteen het plat op die grond gelê, maar ek kon my eie oë nie glo nie, want dit was die grafsteen wat ons vir urelank gesoek het!  Kon dit toeval wees!?  Nee, ek glo nie!

Die volgende dag het ek en helpers die grafsteen weer op die voetstuk teruggeplaas en glo ek vas dat dit weer vir baie jare sal staan.  (Die datums kom wel ooreen met die datums van T.E. Andrews, maar soos reeds gesê, kan dit nie as korrek beskou word nie).   

Verdere agtergrond:  Petrus Jacobus was ‘n Wetsagent op Beaufort-Wes en daarna op die Diamantvelde.  Hy is in Graf 13, Ry B, in die Duitse Blok D van die Kerkstraat-Wes begraafplaas, Pretoria, begrawe – nie ver van die hoek naaste aan die Krugerhuis nie.  Petrus Jacobus was ‘n Wetsagent op Beaufort-Wes, maar is na sy bankrotskap in 1881 na die Diamantvelde.  Daar sou drie van sy dogters aan die “strafheersende” kampkoors sterf. 

Petrus Jacobus het volgens oorlewering borg vir een van sy broers geteken en alles verloor.  Johan Gustav Aspeling (sy skoonpa en landdros van George) was ook op sy bankrotveiling, waar hy onder andere drie portrette en ‘n paar “boots” gekoop het.

Petrus Jacobus se vrou was Anna Margaretha Aspeling, *28.08.1838, ~30.09.1838.  Sy sterf op 20.06.1919 en word reeds die volgende dag, op 21.06.1919, in dieselfde graf as haar oorlede man begrawe.  Aangesien daar vroeër nie moderne verkoelingsgeriewe bestaan het nie, is alle begrafnisse so gou as moontlik afgehandel.  Lees meer oor hierdie Petrus Jacobus de Jager in die “Gedenkboek van M.J. de Jager….(1872-1939)…,” deur Alwyn P. Smit - kleinseun).

 

Kinders:     1.  Maria (Miemie) Carolina (13.10.1864 – 06.04.1964) – Sy kry haar ouma Winterbach se voorname  x  Jacob Coenraad Theron   (Hulle het ‘n winkel op Ermelo bedryf en is daar begrawe). 

2.      2.      Onbekend (Waarskynlik naamloos na vroeë geboorte gesterf)

3.      3.      Antoinette Elizabeth (05.01.1866 – 1881)  Sterf op Diamantvelde aan strafheersende “camp fever.”  Petrus Jacobus was ‘n wetsagent daar.

4.      4.      Margaretha Catharina (26.08.1867 – 1881)  Ook aan “camp fever” gesterf.

5.      5.      Henrietta Johanna (15.04.1869 – 1881)  Sterf aan “camp fever.”

6.      6.      Matthys Johan (23.01.1872 – 02.10.1939)  Lees die Gedenkboek van M.J. de Jager (1872 –1939); Boerekryger, Staatsartilleris en Militêr” deur Alwyn P. Smit (kleinseun).

7.      7.      Petrus Jacobus (03.04.1874 – 13.01.1898)   Sterf ongetroud.

8.      8.      Agathe [Agnes?] Georgina (13.07.1875 – 24.10.1918)

9.      9.      Johan Gustav (14.09.1877 – 12.12.1960)  x  Gerlofke de Rapper.  Dit is waarskynlik haar gesiene familie van die destydse Pretoria se graf wat ook in die Kerkstraat Begraafplaas te vind is.  Dit lyk soos ‘n gedenknaald.

10.  10.  Ellen Elizabeth *15.08.1879.  Oorlede 19.07.1966.  Sy is in Ermelo begrawe.

……………………………………………………………………………

 

Matthys Johan de Jager  *23.01.1872  x  Martha Maria van Niekerk (09.04.1873 – 17.09.1953)  Trou op 29.09.1897.  Martha Maria sterf in kamer 19 van die R. Katolieke hospitaal in Windhoek.  Toevallig is dit dieselfde nommer as die van haar sinkhuis waarin sy in Merebankkamp, buite Durban, tydens die ABO aangehou is.  (Datums op die grafsteen is ongelukkig verkeerd – Ou begraafplaas, Windhoek, Namibia)

 

(Algemeen: Sy is die tweede dogter van “President” Gerrit Jacobus van Niekerk (06.07.1849 – 23.10.1896) van Die Boere-Republiek Stellaland  x  Hester Cecelia Roos van Stellenbosch.  Gerrit Jacobus het langs President Paul Kruger gewoon, en was ook in lewe hoofkommissaris van polisie van die ZAR.  Hy sterf a.g.v. baie hoë bloeddruk.  Om verligting vir die hoë bloeddruk te verkry, is sy bloed met behulp van bloedsuiers gelaat. Sy niere het waarskynlik later a.g.v. die hoë bloeddruk ingegee, maar sy sterfkennis maak net melding van ‘n nierkwaal.  Lees my “Gedenkboek van M.J. de Jager (1872 – 1939) -  Boerekryger, Staatsartilleris en militêr”)

 

Kinders:           1.   Hester Cecelia (03.06.1898 – ca.1958)  x  Christopher Behm.

2.      2.      Petrus Jacobus (06.03.1900 – 06.12.1957)  x  Martha Wilhelmina Nel (11.06.1923 – 31.10.1987) van Keetmanshoop.  (Petrus se noemnaam was Piet.  Hy en sy ouer suster, Hester, was albei tydens die Anglo-Boereoorlog in Merebankkamp.  Hy kon die klavier baie goed bespeel.  Oorlede aan ‘n hartaanval in dokter se spreekkamer, Windhoek.  Hy verskyn ook op die voorblad van een van Helm Jooste se humorboeke, waar hy die klavier sit en bespeel.    

 

Een kind:  Frieda *17.04.1937  x  Bernard Christian du Plessis *17.04.1932. 

Kinders: (a) Bernice *12.05.1966  (ongetroud) 

         (b) Eugene Christiaan *14.08.1971 x Tanya Mandy *26.12.1970. 

Een kind: Christian du Plessis *2002.

3.      3.      Onbekend.  As klein baba ongedoop oorlede.

4.      4.      Matthys Johan (06.05.1904 – 30.09.1973) – Sien 5 vir tweelingbroer.  x  Elizabeth Catharina (Bettie) Engelbrecht (13.04.1906 – 14.04.1992)   

5.      5.      Gerrit Jacobus Niekerk ( 06.05.1904 – 24.08.1980)  x  Ellen Johanna (Dolly) Strauss (02.04.1909 – 09.10.1966). 

 

Een kind:  Martha Maria (Maxie) (01.01.1935 –13.01.1991)  x                                    Johannes (Hannes) Theodorus Ferreira *07.01.1934 van Uitenhage. Kinders:  (a)  Ignatius Wilhelm (Wim) Ferreira *12.11.1960  x  Lolita Mardré Victor *02.08.1964. 

                  Kinders: (i)  Johannes Theodorus (Theo) *28.02.1991.

                                 (ii) Mardré Cornelia *17.12.1994.

(b)    (b)    Gerrit Jacobus Niekerk Ferreira *11.03.1963.

(c)     (c)     Erica Ellen Ferreira *16.03.1966  x  Robert Southy.

  

6.      6.      Anna Margaretha Aspeling (06.06.1906 – 17.05.1940) Haar noemnaam, was Dolly en dit verskyn ook so op haar grafsteen in die ou Windhoek begraafplaas.  Sy is net agt maande na haar troue oorlede  x  Johannes Jooste (Geen datums).  Sy enigste suster was Maria Linde (JOOSTE) *16.11.1905, en oorlede op Riversdal op 10.06.1989.  

7.      7.      Johan Gustav (10.01.1909 – 13.03.1973)  x  Dorethea Magdalena de Villiers.

Kinders:     (a)  Matthys Johan (17.08.1943 – 08.10.1989)  x  Denise Winifred Thornley *30.05.1944. 

Kinders: (1)  Sheryl *25.12.1965  x  Gary Medhurst.

               (2)  Danette *30.11.1967  x  Trevor Torr.

(b)  Johan Gustav (23.01.1937 – 15.11.2001)  x  Thyra Ilse Horsthemke *01.05.1944 te Brandenburg, Oos-Duitsland.  (Haar vader is uit Suid-Afrika om onder Rommel in Noord-Afrika teen die Geallieerde Magte te veg.  Hy veg dus teen haar latere skoonpa, Johan Gustav de Jager *1909!  Nadat die Nasionale Party in 1948 aan bewind kom, word hulle (soos baie ander Duitsers) toegelaat om in 1950 na Suid-Afrika terug te keer.  As gevolg hiervan stem baie Duitsers, veral in die destydse SWA, vir die Nasionale Party) 

Een kind:  Johan *13.06.1974.

               

                         (c)  De Villiers [Voornaam] 

8.  Marguerite Irene de Jager *06.07.1917  x  26.07.1943 Alwyn Petrus Smit (18.10.1907 – 08.01.1965).  Dit is my ouerpaar.  Hy was afkomstig van die plaas Uitsig, Victoria-Wes.  Later koop hy Seeis, distrik Windhoek, in die destydse SWA.  (Sy vader was Alwyn Petrus Smit (27.08.1876 – 25.08.1956) van Robertson.  Sy moeder was Johanna Gertruida de Wet (28.01.1877 – 11.04.1946) van die plaas, Goudini, Caledon). 

 

Een kind:  Alwyn Petrus Smit *05.06.1948 (Die uwe)  x  Catharina Maria (Marina) Cillié *18.04.1949, getroud op 31.07.1971 in die Toringkerk, Paarl – soos dit ‘n goeie Hugenoot betaam! 

 

Kinders:  (1)  Marguerite Irene (Alrina) Smit *03.07.1973 in Fort- Beaufort Hospitaal.  Gedoop in N.G. Grey-kerk, Balfour, K.P., deur ds. C.F.S. le Roux  x  Louis Cornelius Jordaan *29.04.1975.  Trou op 15.04.2000 op Bredasdorp, en woon op die plaas Welgegund, Protem.

(2)   (2)   Alwyn Petrus Smit *06.09.1975 in Paarl Hospitaal.  Gedoop in Courtrai-gemeente, Paarl deur ds. Burger  x  Karin Blom *10.03.1975. Sy is van Middelburg, K.P. Troudatum:10.04.1999.  Trou in die bekende klein ou kerkie op Struisbaai.

(3)   (3)   Johanna Susanna (Susan) Smit *13.01.1981 in die Karl Braemer Hospitaal, Bellville. 

          ……………………………………………………………………………..

 

Matthys Johan  (06.05.1904 – 30.09.1973)  x  Elizabeth (Bettie) Catharina Engelbrecht (13.04.1905 – 14.04.1992) van Kakamas.

 

Kinders:           1.  Matthys Johan (21.07.1931 – 29.08.2001)

2.      2.      Petrus Johannes Jacobus *21.11.1935  x  Stella Elizabeth Hegers *11.06.1938. Trou op 20.05.1961 in Strand  NGK Moedergemeente.  

(Petrus Johannes Jacobus (Pieter) word ook soos sy broer, Thys, op Jan Smuts vliegtuigtegnikus en neem later ‘n verplasing na D.F. Malan Lughawe in Kaapstad.  Hy tree in 2000 af en woon in die Strand.  Stella is die dogter van Norman John Hegers (29.08.1905 – 18.10.1975)  x  Anna Elizabeth Borman *01.03.1909).   

 

Pieter en Stella se kinders:    1.    Johan Matthys, *04.06.1962  x  Marinda Volschenk *05.06.1964.  Nageslag:  Mindy *23.04,1987 en Ruhan *10.11.1993.

2.        2.        André Norman *19.12.1963 (Ongetroud)

3.        3.        Lizette *15.11.1970.  Oorlede 11.07.2003.  (Ongetroud)       

 

……………………………………………………..                                                 

 

 

Matthys Johan de Jager *21.07.1931, oorlede Kemptonpark 29.08.2001)

(Algemeen: Matthys (Thysie) *1931 en sy broer, Petrus Jacobus (Pieter) *21.11.1935, het van kleinsaf  vliegtuigies gebou en in hulle kamer opgehang.  Thysie, sy noemnaam, word vliegtuigwerktuigkundige en werk op die Eros Lughawe in Windhoek op Dakotas en Sky Masters van ongeveer 1956.  Hy word die heel eerste gekwalifiseerde Boeing 707-tegnikus van die SAL op Jan Smuts Lughawe in Johannesburg.  Sy beroep neem hom kort-kort na Brazzaville, Congo.  Van 1967 tot 1972 werk hy in Frankfurt en hy bring ‘n BMW-motor en ‘n wolfwond terug na Suid-Afrika..  Matthys (Thysie) werk daarna weer op Jan Smuts Lughawe.  Hy woon in Kemptonpark tot en met sy dood op 29.08.2001). 

 

Vroue:  1.  Ella Johanna (Joyce) van der Westhuizen (22.04.1936 – 26.07.1976)

 

  2.  Hertrou op 05.11.1976 met Johanna (Hannie) Andeweg *07.07.1936.  Hannie is oorspronklik van Nederland.  Thys en Hannie het geen kinders uit hierdie huwelik nie)

 

Kinders 1ste huwelik:   1.  Matthys Johan *26.01.1956, in Windhoek, destydse SWA.

                                      2.  Maria Catharina *21.12.1957  x  Johannes Petrus van Wyk *07.01.1950

                      Nageslag:  (a)  Monica *20.04.1980

(b)    (b)    Roelof Daniel *30.07.1982

       ……………………………………………………………………………….   

 

Matthys Johan de Jager * 26.01.1956  x  Mariana Maritz *12.04.1956.  Dogter van Gerrit Joachim Maritz  en Maria Magdalena van Tonder. 

(Matthys Johan *1956 volg in sy vader Matthys Johan *1931 en dié se broer, Petrus (Pieter) Jacobus *1935, se voetspore, en word ook vliegtuigtegnikus vir die SAL.   Hy begin sy loopbaan by die destydse Jan Smuts Lughawe, Johannesburg, en aanvaar daarna in 2001 ‘n verplasing na Kaapstad Internationale Lughawe).

Kinders:           1.  Corné * 18.03.1985

2.      2.      Matthys Johan de Jager * 11.02.1990

 

…………………………………………………………………………………..

 

 

Matthys Johan de Jager * 11.02.1990  x  …… ??? ……..

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

VERKORTE STAMREGISTER

 

Pieter Christiaan *ca 1671  x  Hermina Karels(e) [* ca 1675?]

¯

Andries Pieter ~1695  x  Elizabeth Potgieter ~1709

¯

Frederik de Jager ~1740  x  Maria Strydom ~1752

¯

Matthys Gottlieb *1791 x  Antoinette Elizabeth Weber ~1798

¯

Petrus Jacobus *1841  x  Anna Margaretha Aspeling *1838

¯

Matthys Johan *1872  x  Martha Maria van Niekerk *1873

¯

Matthys Johan *1904  x  Elizabeth Catharina Engelbrecht *1906

¯

Matthys Johan *1931  x  Ella Johanna van der Westhuizen *1936

¯

Matthys Johan *1956  x  Mariana Maritz *1956

¯

Matthys Johan *1990  x  …….???…….

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

(Hierdie uitgebreide De Jager Stamregister is in Desember 2002 tot Maart 2003 deur Alwyn Petrus Smit, *05.06.1948 van Viljoenstraat 12, Bredasdorp opgestel.  (Tel. 028 4251928).  My dank gaan aan my moeder, aan Emmerentia van Rensburg, Hatfield, Pretoria -- en aan Petrus (Piet) Jacobus de Jager (nasaat van Christiaan de Jager ~18.01.1741)  Piet, ‘n boer, navorser en skrywer, is van Ottosdal.  Adres: pdeja@lantic.net  Dankie ook aan my vrou, Catharina Maria (Marina) en aan al die entoesiastiese families De Jager, sowel as aangetroude families, wat gretiglik inligting aan my verskaf het.  n Woord van dank aan Prof. O.J.O. Ferreira vir die verskaffing van ontbrekende inligting.  Dit is my wens dat hierdie werk in die toekoms deur die familie voortgesit en op datum gehou sal word.  Sien ook my Uitgebreide Smit-stamregister, opgestel in 2003, en lees meer aangaande my familie De Jager, en ander De Jagers in my “Gedenkboek van M.J. de Jager (1872 - 1939) – Boerekryger, Staatsartilleris en militêr.” Pretoria: Protea Boekhuis, 2000.