1718; 1 Maji. Jacob Cr¨ger, van Berlijn, Jongm. En Jannetje Kemp van Cabo de Gode Hoop, jonge doghter.

Bookmark and Share