anno 1716. Den 13de Decembr. Pieter, soon van Francois Retief en Maria Moij, Getuijgen Pieter Tailofer en Maria Marais.

Bookmark and Share