1709 7 Janry: Cornelis Kempfer van Cabo jongm: met Dorothea Oelofz van Cabo, jonge dogt:

Bookmark and Share