27 April [1704]. van Joost Strydom en Maria Ras onder geuyge van Jacob Plessis [?] en Elizabeth Roisseau [?] genmt: Simon

Bookmark and Share