19 Febr[uarij] 1775. Petrus Franciscus Melchior Briers van Hasselt, opClara Susanna Groenewalder chirurgijn in dienst der E. Comp[agnie], Jongman met Clara Susanna Groenewald van Cabo De Goede Hoop, Jongedogter.

Bookmark and Share