Den 31 Maert; Een dochterchen van Der E heer Rycklof Rijcklofz van Goens Jufr Louisa Brasser wiert genaemt Jacoba Brasser [. . .] van der E Heer General Rycklof van Goens Heer Adrien Chijs, midsgaders juffr perpetua Brasser Juffr margareta van den Fliuvel

Bookmark and Share