Niklaas, d'Vader Klaas van Westh¨ysen, d'Moeder Catrina Olivier, get¨ Landdrost Nikolaas van He¨vel met syn h¨ysvro¨ Maria Segers, 24 J¨nij (1714).

Bookmark and Share