Anno 1715; Den 3dr Novemb: Johanna, doghter van Francina Van Nil, die dat kint in hoererije overgewonnen heeft. Getuijgen Jacob Mulders en Aletta Cornelisse.

Bookmark and Share