Anno 1716; den 9de Febr; Willemina, Doghter van Cornelis Coortze en Dirkie sijn Huijsvro˙w. Getuijgen Jan Grobbelaar en Geertruyda Coertse.

Bookmark and Share