Anno 1716; Den 9de Febr;Gerrit, soon van Jan Janse van Ve¨ren en Catharina Marai. Get¨ijgen S¨sanna Janse Van Ve¨ren en Ignatius Marai.

Bookmark and Share