Anno 1716; Den 19de Julij; Frederik, soon van Frederik Coenradi an Harmina Herminse. Getuijgen Johannis Kruijwagen en Susanna De Villers.

Bookmark and Share