Anno 1716; Den 30ste A¨g¨st; Cornelis, soon van Claas van Den Westh¨ijsen en Scatrijn Oleviers. Get¨ijgen Cornelis Olevier en Hyltie Olevier.

Bookmark and Share