Anno 1717; den 12de Dito [Septembr]; Cathrijn, Doghter van jan Grobbelaar en Gertruij Coertze. Getuijgen de OUders Selfs

Bookmark and Share