Anno 1719; Dito [Den 19de Novemb:]; Johannis, Zoon van Hans Keun en S¨sanna Putters. Getuijgen Andries Kr¨gel en de Vro¨w van Frederik Coenradi.

Bookmark and Share