Wijellum soon van Aerrij van Wijck de Moeder Cornelija HELLEM de getuijgen Wijellum van Wijck and Trijentijen Ijans - ijs gedoop den 19 Januarij 1698

Bookmark and Share