1731; Den 2de 10br; Roelof; Adrian van Wijk en Sara Forij; Wilhelm van Wijk ende Deerkje Helmse.

Bookmark and Share