Den 25 April 1728 Zyn door my aan Stellenbosch getrouwt. Pieter Lourens van Cabo de Goede hoop boekhouder mitsgaders Secretaris van Stellenbosch en Drakensteyn. J.M. met Catharina van der Bijl van Cabo voornoemt J.D.

Bookmark and Share