Den 27 Maart 1729. Johannes Le Roux van Cabo de goede Hoop Borger aan Stellenbos. J.M. met Katharina Harting van Cabo voornoemt weduwe wylen Johannes Bekker.

Bookmark and Share