Den 8 October 1730. Jan Sprangel van [Telvent] Soldaar in dienst der E. Compagnijes Jongman met Catharina van As, van Cabo de Goede Hoop, weduwe wylen Jan Carstens.

Bookmark and Share