Den 12 8br [1732]. Jan Trap van Hamburg; Soldaat in dienst der E. Comp, J[on]gm[an] met Susanna Putters weduwe wylen Hans Kune.

Bookmark and Share