Anna; doghter van Ocker Cornelis de moeder Aelie Gijsberts is gedoopt d[…] 18 Febr 1691, als getuijge Gilaim du T[. . .] Marij Russaar.

Bookmark and Share