Joannis zoon van Pietter Gerritsz de moeder Ariaantie Gabriel is gedoopt de 17 Novebr 1691 als getłuijge Jan Stevens Botma Annietie Jans Lołw.

Bookmark and Share