Joghem zoon van Marijs Greef de moeder Z¨sanna Klaas is gedoopt de 14 April 1695 als geth¨ijge Henningh H¨ijsing Fintie Cloeten.

Bookmark and Share