Hendrik Persijn

M, #10014, b. circa 1665

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695
Last Edited15/08/2010
Birth*Hendrik Persijn was born circa 1665.1
 
Baptisms - WitnessHendrik Persijn and Engeltie Quint witnessed the baptism of Joannes Mostert on 23 March 1693 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.2
Slave TransactionsOn 2 December 1693 Stephan van der Kust Coromandel and Isabel van Bengale and her 3-year-old and 6-month-old sons Adam van der Caep and Noah van der Caep, were exhanged by Hendrik Persijn for Arent van Madagascar, who in turn became the property of Gerrit Janse van Deventer. The transaction included a farm as well as an erf in Table Valley purchased by Van Deventer from Persijn.3,4

Citations

 1. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: 1693
  Den selfden Dito (23 Martij) een kint gedoopt waer van vader is jan Moster[t]
  de moeder Elysbet Nieumeier, tot getuige stont
  Hendrik Persijn, ende Engeltie Quint, is genaemt
  Joannes, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 2. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): 1693. Den selfden Dito (23 Martij) een kint gedoopt waer van vader is jan Moster[t] de moeder Elysbet Nieumeier, tot getuige stont Hendrik Persijn, ende Engeltie Quint, is genaemt Joannes., 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 3. [S606] J.L. (Leon) Hattingh, "A.J. Böeseken se Addendum van Kaapse slawe-verkoopstransaksies: Foute en regstellings", Kronos (Foute en regstellings) 9 (1984): Want onderaan bladsy 163 en bo-aan bladsy 164 van die addendum lees ons die volgende twee weergawes:

  “2.12.1693, p. 405: Stephan from the Coast (50), Isabel from Bengal (17/18) and her sons Adam (three years) and Nooll (six months), as well as Arent from Madagascar, sold by Hendrick Persijn to Gerrit Jansz van Deventer. No price mentioned”.

  Die tweede lees:

  “2.12.1693, p. 407: Gerrit Jansz van Deventer sold the slaves mentioned above back to Hendrick Persijn. Again no price is mentioned”.

  So gestel maak die twee transaksies beslis geen sin nie. Waarom al die moeite aangegaan om ‘n tweede document op te stel terwyl dieselfde doel bereik kon word deur die eerstee envoudig te kanselleer. Die stukke kry egter ‘n ander betekenis en maak ook sin as dit noukeurig gelees word. Nooll is in die eerste plek Noah en Arent van Madagaskar is 22/23 jaar oud. Maar die betrokke slawe word nie verkoop nie, daarom word geen koopprys vermeld nie. Die eerste document stel heel duidelik dat hulle “ter goeder trouwe verruijld en vermangeld” word. Persijn het pas, te oordeel aan die voorafgaande akte, wat Böeseken nie rapporteur nie, ‘n plaas van Gerrit Jansz van Deventer gekoop asook sy erf in Tafelvallei. As deel van die transaksie en waarskynlik ook omdat Arent aan Madagaskar jonger was en dus bruikbaarder behoort te wees, ruil die twee nou hulle slawe. In die plek van die twee Oosterse slawe, Stephan en Isabel met die twee kinders, gee Van Deventer sy jonger slaaf, Arent van Madagaskar – dit word dus ‘n betekenisvolle transaksie. Die wedersydse oordrag verg gevolglik twee afsonderlike aktes waarin oor en weer gegee en ontvang word.. Hereinafter cited as "Foute en regstellings."
 4. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p.163. 2.12.1693, p. 405: Stephan from the Coast (50), Isabel from Bengal (17/18) and her sons Adam (three years) and Nooll (six months), as well as Arent from Madagascar, sold by Hendrick Persijn to Gerrit Jansz van Devcntcr. No price mentioned.
  p.164. 2.12.1693, p. 407: Gcrrit Jansz van Deventer sold the slaves mentioned above back to Hendrick Persijn. Again no price is mentioned.. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
 

Bookmark and Share