Johan Peter Blom

M, #5161, b. circa 1694

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

Last Edited11/08/2019
BirthOrigin*Johan was from Gerhausen, Blaubeuren, and was perhaps born there circa 1694. The date is estimated.1,2 
Marriage*He married Anna Catharina Rostock, daughter of Jan Lorenz and Anna Elizabeth Michelsz, on 11 August 1724 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.3,4

Family

Anna Catharina Rostock b. b 10 May 1699, d. b 9 Aug 1735
Children
Arrival* On 9 May 1714, Johan Peter Blom arrived at the Cape from Wielingen on board the Westhoven, having departed on 29 January 1714.5,6,7 
Occupation* Between 1715 and 2 November 1723 Johan Peter Blom was mason in service of the VOC de Caep de Goede Hoop.7,8 
Misc* On 17 December 1743 Johan Peter Blom having paid the widow Rasp for a property in Stellenbosch, she having died before the transaction was finalised, seeks from the Council transfer of the property to himself. The Council resolved that he should seek evidence from the orphan chamber who would have the deceased estate file that he had indeed paid in order to effect a proper transfer of the house and yard.9
Names in the record, in publications, etc.28 September 1727, the name of Johan was written in the record as Johannes Blom.10
1 October 1730, the name of Johan was written in the record as Jan Blom.11
Vrijbriewen and Burgher StatusJohan Peter Blom became a burgher on 2 November 1723, in Dutch vryburgher or vrijburgher, initially a status in which a soldier or other employee of the VOC was released from their contractual obligations to the VOC and permitted to farm, become a tradesman, or work for others. Subsequently some individuals, including the Huguenot refugees, were brought to the Cape specifically to farm and were burghers from the time of their arrival de Caep de Goede Hoop.12,7

Citations

 1. [S204] Dr. J. Hoge, Personalia of the Germans at the Cape, 1652-1806, Archives Year Book for South African History (Cape Town: Government Printer, Union of South Africa, 1946), p.36: Blom, Johann Peters. —Gerhausen. Arr. 1714, mason 1715-19, b. 1723. ~11.8.1724 Anna Catharina Rostock, d. of Johann Lorenz of Rostock (q.v.). 4 children (one son, Johannes, born 1733, not mentioned in G.R.). (GMR 1715-19; V.C. 56, C 218, p. 620; Inv. O.C. 5: 87; Rq. 1772: 12.). Hereinafter cited as Personalia.
 2. [S21] Date estimated by compiler, Delia Robertson and, unless there is corroborating information, should not be considered as anything more than a guide.
 3. [S502] Website Family Search (www.familysearch.org) "11 ditto [Aug 1724] Jan Pieterse Blom, met Anna Christina Rostok v Cabo
  https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12344-94871-90
  [DR: Other researches say the date of this marriage is the 4th of August - which as this image shows, is incorrect.]."
 4. [S619] Thys Blom, "Thys Blom email 29 Apr 2011 21:44:03," e-mail message from to Delia Robertson et all, 29 April 2011, Volgens VC 639, p.14 was huwelik 11 Aug. 1724 en nie 04 Aug 1724. tussen JP Blom/AC Rostok en is dit vir my, Thys Blom ... duidelik dat die huwelik 11 Aug. 1724 moet wees en nie 04 Aug 1724.. Hereinafter cited as "Thys Blom email 29 Apr 2011 21:44:03."
 5. [S620] Website Nationaal Archief, VOC Opvarenden (http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/default.aspx) "Detailgegevens
  Gegevens van Jan Pieterse Blom uit Begehout
  Datum indiensttreding:      29-01-1714
  Datum uit dienst:      02-11-1723
  Functie bij indiensttreding:      Matroos
  Reden uit dienst:      Vrijburger
  Uitgevaren met het schip:      Westhoven
  Waar uit dienst:      Azie [?? Africa??]
  Maandbrief:      Nee
  Schuldbrief:      Ja

  Gegevens van de vaart
  Schip:      Westhoven; Vertrek:      29-01-1714
  Kamer:      Zeeland; Kaap:      09-05-1714
  Inventarisnummer: 12756; 12-06-1714
  Folio:      59; Aankomst:      28-08-1714
  DAS- en reisnr.:      2215.5; Batavia."
 6. [S619] Thys Blom, "Thys Blom email 29 Apr 2011 21:44:03," e-mail to Delia Robertson et all, 29 April 2011, Op 09-05-1714 arriveer Jan Pieterse Blom met die Westhoven (Die skip (2215.5) vertrek van Wielingen op 29-01-1714 en arriveer op 28-08-1714 te Batavia.) Die kaptein van die Westhoven was Pieter Buis. Slegs 21 van die 178 passisiers het in Kaapstad aan wal gestap.
 7. [S153] J.A. Heese & R.T.J. Lombard, South African Genealogies 1 A-C, HSRC SA Genealogies (Pretoria: Institute for Historical Research, Division Genealogical Research, Pretoria, 1986, 1989), ISBN 0-620-23962-X, Page 308. Hereinafter cited as S.A. Genealogies 1.
 8. [S332] Webpage tanap.net (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service, Roeland Street, Cape Town, Western Cape, South Africa) "Reference code: C. 68, pp. 79-89.
  Dingsdagh den 2 November 1723, voormiddags.
  ...
  Daar naar is op 't instantiglijk versoek van Jacobus Masthorn [2] van Haarlem en Jan Pietersz. blom [3] van Burgerhout, beijde als mattroosen in den dienst der E. Comp. alhier bescheijden, geconsidereert haar verbonden tijt geexpireert is, en zij beijde van een eerlijk en betamelijk gedrag zijn, konnende goede ambagten om aan een eerlijke costwinninge te geraken, als zijnde den eerstgen. een schoemaker en leerbereijder, en den andere een metselaar, verstaan deselve uijt 's Comps. dienst te ontslaan en in vrijdom te stellen.
  ..."
 9. [S332] Webpage Tanap (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service) "From the Resolutions of the Council of Policy: Als nu ingekomen weesende het gerequireerde berigt van den land-drost Pieter Lourensz op seeker request door den landbouwer Jan Pietersz Blom op den 3e deeser loopende maand December in Raade overgeleevert, [4] inhoudende versoek om te moogen laaten meeten seeker huijs en erf staande ende geleegen in den dorpe van Stellenbosch, het welk hij van de wed. Rasp gecogt en haar betaald hebbende, hem egter niet is overgedraagen geworden, 't sij soo voorgeeft uijt onkunde of omdat daarvan geen erfbrief kan worden gevonden; is ter consideratie dat van voorsz huijs en erf ter oorsake dat hetselve verscheijde reijsen is vercogt en gevolgelijk getransporteert, gelijk sulx bij bovengen. berigt komt te blijcken, soo niet een erfbrief ten minsten eenige bescheijden dies eijgendom aantoonende in weesen sullen moeten sijn, waarvan de nodige afschriften ter politicque secretarije deeses Gouvernements sullen kunnen worden geligt, best gedagt dat men gedagte Blom deesen aangaande sal renvoijeeren aan weesmeesteren deeser steede, om van deselve, als onder sig gehad hebbende den boedel van gesegde wed. Rasp, mits alvoorens doende blijcken dat de beloofde cooppenningen door hem aan haar sijn betaald, een behoorlijk transport van meermaals gen. huijs en erf te kunnen erlangen."
 10. [S325] Lorna Newcomb and Ockert Malan, compilers, Annale van Nederduits Gereformeerde Moedergemeente Stellenbosch No 1.., CD-ROM (Stellenbosch) Die Genootskap vir die Kerkversameling, 2004 0-9584832-1-3), Baptism Register, Den 28 September 1727; K: Johanna Christina; V: Johannes Blom; M: Katharina Rostok; G: Hans Hendrik Hatting, Marija Rostok.. Hereinafter cited as Palmkronieke I Baptisms.
 11. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms, Den 1 8br [1730]; Margaretha, de Vaeder is Jan Blom, de Moeder is Catharina Rostock, de Getùijge zyn Johannes Hatting en Margaretha Hatting.
 12. [S332] Webpage Tanap (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service) "From the Resolutions of the Council of Policy: Daar naar is op 't instantiglijk versoek van Jacobus Masthorn [2] van Haarlem en Jan Pietersz. Blom [3] van Burgerhout, beijde als mattroosen in den dienst der E. Comp. alhier bescheijden, geconsidereert haar verbonden tijt geexpireert is, en zij beijde van een eerlijk en betamelijk gedrag zijn, konnende goede ambagten om aan een eerlijke costwinninge te geraken, als zijnde den eerstgen. een schoemaker en leerbereijder, en den andere een metselaar, verstaan deselve uijt 's Comps. dienst te ontslaan en in vrijdom te stellen."
 13. [S153] J.A. Heese & R.T.J. Lombard, S.A. Genealogies 1, pg 308.
 14. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms, Den 28 September 1727 K: Johanna Christina V: Johannes Blom M: Katharina Rostock G: Han Hendrik Hatting Marija Rostock.
 15. [S153] J.A. Heese & R.T.J. Lombard, S.A. Genealogies 1, page 309.
 16. [S153] J.A. Heese & R.T.J. Lombard, S.A. Genealogies 1, pg 309.
 

Bookmark and Share