Feigen Radergoertgens1

F, #5324, b. circa 1628, d. 28 May 1665
Father*Pn Radergoertgens2 b. c 1600

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695
NGK Stellenbosch Baptisms 1688-1732NGK Stellenbosch Baptisms 1688-1732
Last Edited29/06/2019
Birth*Feigen Radergoertgens was born circa 1628 in Ut, Keulen, .3
 
Marriage*She married Jacob Cloete, son of Conradt Klauten and Catharina NN, on 31 May 1650 Katholisch Kirche, Ödt, Kurfürstentum Köln.4,5
 
Death*She died on 28 May 1665 de Caep de Goede Hoop.6
 

Family

Jacob Cloete b. b 11 Nov 1630, d. 23 May 1693
Children
DNA*Three [apparent] direct matrilineal descendants of Feigen Radergoertgens have tested for mtDNA haplogroup J1c2c1 on ftDNA. A fourth individual, known to me, who is a documented direct matrilineal descendant has also tested for the same haplogroup. It seems clear therefor that Feigen Radergoertgens was mtDNA haplogroup J1C2c1.7 
(Passenger) ShipVoyage On 22 October 1658 Feigen Radergoertgens sailed on the Arnhem from Vlie to de Caep de Goede Hoop where it docked on 16 March 1659.8 
Arrival* On 16 March 1659, Feigen Radergoertgens arrived at the Cape; from Cologne, Germany.9 
Names in the record, in publications, etc.An unknown date , the name of Feigen was written in the record as Sophia Raderotjes.
An unknown date , the name of Feigen was written in the record as Fytje Raderootjes.
2 April 1651, the name of Feigen was written in the record as Sophiae Radergoertgens.10
1659, the name of Feigen was written in the record as Fijtje Raderotjes.
Baptisms - WitnessFeigen Radergoertgens and Jacob Cloete and Dom:e Balthasar de Metre witnessed the baptism of Coenraad Janse Visser on 8 April 1663 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.11,12,13
Monsterrollen and Opgaafrollen (Muster and tax rolls)In 1663 Feigen Radergoertgens and Jacob Cloete were enumerated in the muster roll, they were recorded with two knechts Hendrick Hagens and Albert Barends Gildenhuisz. I have assumed the first to be Hendrick Hagens who until 1662 was recorded as an adelborst [cadet or midshipman] and who re-enters the service of the company as an adelborst in 1664.14

Citations

 1. [S495] Harry Booyens, "Jacob and Fijtje Cloeten “van Ut in ’t Land van Ceulen”", Familia (Jacob and Fijtje Cloeten) FAMILIA 46 (1) 2009 (2009): Jacob Klauten x Feigen Radergoertgens
  31 May 1650 Katholisch, Oedt, Rheinland, Preussen. Hereinafter cited as "Jacob and Fijtje Cloeten “van Ut in ’t Land van Ceulen”."
 2. [S788] Webpage Tanap (http://databases.tanap.net/) "Reference code: C. 2, pp. 155-160.
  Woensdag den 10en November ao. 1660.
  ...
  Pieter raderotjes van Ut in 't lant van Ceulen, hier te lande gecoomen voor vrijman met 't schip Aernhem den 16en Meert ao. 1659 met sijn suster Fijtje raderotjes, huijsvrouwe van den vrijborger Jacob Cloeten, welcke op ons versocht hebbende omme te mogen in Comps. dienst te worden aengenoomen, ende dies zedert pmo. April verleden daerop aen Comps. schuur tot preuve gestelt sijnde, wort vermits de goede kennisse aen hem bevonden tot den lantbouw bij deesen voor bouman aengenomen ende toegeleijt te winnen thien guldens 's maents mits verbonden blijvende d' E. Compe. daervoor alhier aen de Caap thien jaeren te dienen verbandt en gagie ingaende primo April versz dat aen Comps. schuijr dienst gedaen ende preuve gegeven heeft.
  ...
  Aldus gedaan ende geresolveert in 't Fort de Goede Hope, datum ut ante.
  JAN VAN RIEBEECK. 1660.
  ROELOFF DE MAN
  ABRAHAM GABBEMA. 1660.
  PITER EVRARD.
  H. LACUS, Secrets. 1660."
 3. [S331] Webpage Ball Family Records (www.ballfamilyrecords.co.uk) "http://www.ballfamilyrecords.co.uk/burger/I482.html."
 4. [S495] Harry Booyens, "Jacob and Fijtje Cloeten “van Ut in ’t Land van Ceulen”", Jacob Klauten x Feigen Radergeortgens
  31 May 1650 Katholisch, Oedt, Rheinland, Preussen.
 5. [S21] Date estimated by compiler, Delia Robertson and, unless there is corroborating information, should not be considered as anything more than a guide.
 6. [S872] Notes concerning Various, written by Mansell Upham, 2012-2016 (http://www.facebook.com/FirstFiftyYearsProject/) "28 May 1665
  Sophia (Feigen / Fytje / Vytgen) Radergenties / Radegorts / Radergoertgens / Ra(e)dergorts / Raderootjes (from Cologne) dies [likely in childbirth] at the Cape
  Des achternoens hoorden van onse oppermeester berichten als dat soo even de huijsvrouw van de vrijborger Jacob Cloeten in den Heeren was ontslapen, daer die arme man met sijn vier kinderen veel aen verloren hebben … [Journal, Zacharias Wagenaer]."
 7. [S819] Website Family Tree DNA (www.familytreedna.com) "https://www.familytreedna.com/public/SouthAfrican-mtDNA/… - accessed 21 January 2015."
 8. [S325] Lorna Newcomb and Ockert Malan, compilers, Annale van Nederduits Gereformeerde Moedergemeente Stellenbosch No 1.., CD-ROM (Stellenbosch) Die Genootskap vir die Kerkversameling, 2004 0-9584832-1-3), Baptism Register, Lorna:
  Gerrit is in Europa gebore en was die oudste seun van Jacob Cloete en Sophia Raderootjes. Hy het saam met sy suster Elsje, moeder en oom Pieter Raderootjes na die Kaap gekom in 1659.. Hereinafter cited as Palmkronieke I Baptisms.
 9. [S331] Webpage Ball Family Records (www.ballfamilyrecords.co.uk).
 10. [S495] Harry Booyens, "Jacob and Fijtje Cloeten “van Ut in ’t Land van Ceulen”", Mother: SOPHIAE.
 11. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: Den 8en do heeft Dome de Metre wederom een predikatie gedaen, ende gedoopt dese vier navolgende kinderen:
  ende een van Jan Coenraets Visscher vrij lantbouwer, en is genaemt Coenraet, de getuigen sijn Jacob Cloeten, vrij lantbouwer ende sijn huysvrouw., transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 12. [S377] Webpage South Africa's Stamouers (http://www.stamouers.com/).
 13. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms, Lorna:
  Coenraad is gedoop aan die Kaap deur Ds de Metre op 8.4.1663. Hy was die s/v Jan Coenraad Visser van Ommen en Margaretha Gerrits van Hardenberg. Hy trou 5.8.1685 met Catharina Everts van de Zee =2.7.1673 d/v Evert Cornelis en Maria Willems van Utrecht. Coenraad het op Veelverjaagd (Vlaggeberg), Stellenbosch geboer.
 14. [S774] Monsterrol van de vrije luijden 1663 for de Caep de Goede Hoop (Cape Town) (Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/) "Jacob Cloeten van Ceulen, lantbouwer
  geh. met Feytje Raderotjes van Oijt
  do knechts ". (The monsterrolle or muster rolls were in effect a population census. In my view they were likely based on ships' musters of the period.).
 15. [S371] Website Rootsweb's World Connect (http://worldconnect.rootsweb.com).
 16. [S495] Harry Booyens, "Jacob and Fijtje Cloeten “van Ut in ’t Land van Ceulen”", Adelheidis Klauten Female [bapt] 28.2.1655. . . . The witnesses to this baptism are Petrus Sax en Agnes Klauten. It seems reasonable to conclude that the second witness was none other than Jacob’s younger sister “Nehssgen”.
 17. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms.
 18. [S392] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar), 1665-1695: ao 1693
  Den 26 Dito (Julii)
  sijn in den huijweliijen staedt vereenigt Coenraedt Cloeten van de Caep jongh man, met Maritie Verschuijr jongedogter van de Caep, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar).
 

Bookmark and Share