Casper Solberger

M, #6867, b. circa 1660

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Marriages1665-1695NGK (Cape Town) Marriages 1665-1695
Last Edited19/12/2015
Birth*Casper Solberger was born circa 1660.1
 
Marriage*He married Elisabeth Coestermans on 4 July 1682 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.1
 
Names in the record, in publications, etc.21 January 1684, the name of Casper was written in the record as Caspar Seelbergh, I have assumed this to be the same person who purchased an unnamed slave from William Deeron in 1684. Corrections welcome.2
Slave TransactionsOn 21 January 1684 Unnamed and Gender Unspecified Slave van Madagascar was sold by William Deeron to Casper Solberger, for Rds. 80.2
On 26 April 1686 Hannibal van Madagascar was sold by William Deeron to Casper Solberger, for Rds. 53.3
Property TransactionsOn 17 July 1685 Louis van Bengale sold a house and erf of 50 sq. roods in Table Valley - as per the land grant of 1 .9.1676 - to Casper Solberger on 17 July 1685, for f 860. Solberg paid 100 guilders in cash, the first of four instalments, the balance came in three payments, viz. f 200 on 1.3.1686, f 280 on 1.1.1687 and f 280 on 1.1.1688.4,5

Citations

 1. [S392] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar), 1665-1695: ao' 1683
  den 4. Julij
  Casper Solberger jonghman, vrijburger, en Elisabeth Coestermans jonge dochter, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar).
 2. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p. 140. 21.1.l684: William Deeron sold a slave to Casper Seelbergh for Rds. 80.. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
 3. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.145. 26.4.1686: Hannibal from Madagascar (18/20), sold by Will Deeron to Caspar Solberg for Rds. 53.
 4. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 142.17.6.1685, pp. 72-74. Louis from Bengal had to pay f 760, in four instalments, for house and an erf 'behind' Oliphantstraat (Hout Street), with the property of Cornelis Stevens to the south-east, the 'vacant site of the Company's stables' to the south-west, the Lion's Rump to the north-west and the erf of Hendrick de Lange to the north-east.
 5. [S606] J.L. (Leon) Hattingh, "A.J. Böeseken se Addendum van Kaapse slawe-verkoopstransaksies: Foute en regstellings", Kronos (Foute en regstellings) 9 (1984): Op dieselfde bladsy van die addendum kom nog so 'n skewe verdraaiing van die gedokumenteerde feite voor. Sy rapporteer die volgendeg egewens:
  "17.6.1685, pp. 72-74. Louis from Bengal had to pay f 760, in four instalments, for house and an erf 'behind' Oliphantstraat (Hout Street), with the property of Cornelis Stevens to the south-east, the 'vacant site of the Company's stables' to the south-west, the Lion's Rump to the north-west and the erf of Hendrick de Lange to the north-east".
  Lees ons egter die stukke op bladsye 72-73 van die betrokke Transportenen Schepenkennisse-bundel, eintlik gedateer 17.7.1685, ontvou die storie andersom. Daar staan: 'Caspar Solberg, 'n vry ingesetene van die Kaap, gaan 'n skuldbrief aan ten behoewe van Louis van Bengale ter waarde van 760f vir die aankoop van 'n huis en erf in Tafelvallei, groot 50 (vk.) roede, uitgegee volgens die grondbrief gedateer 1.9.1676. Hy (Solberg) belowe om die bedrag in vier paiemente te betaal, nl. op 1.3.1686 die bedrag van 200f, op 1.1.1687 'n verdere 280f en op 1.1.1688 nog 280f.'
  Dit is inderdaad net drie paaiemente, maar op die volgende twee bladsye van die betrokke bundel, nl. pp. 74-75, verskyn onder dieselfde datum die oorspronklike transportakte (T225). Hiervolgens verkoop Louis van Bengale aan Caspar Solberg sy erf en huis wat agter Olifantstraat geleë is vir die koopsom van 860f. Aan die suid-ooste kant van die erf woon Cornelis Stevens (Botma), suidwes is die onbeboude (onbewerkte) erf na die kant van die kompanjie se stalle, noordwes is die "onbeboude of woeste land" na Leeuberg en noordoos woon vryburger Hendrik de Lange. Solberg betaal onmiddellik in kontant 'n honderd gulde wat dus die ontbrekende vierde paaiement van die transaksie uitmaak. Die weergawe verskil hemelsbreed van Böeseken.. Hereinafter cited as "Foute en regstellings."
 

Bookmark and Share