Gerhard Pieterszoon van der Bijl

M, #6960, b. circa 1640, d. 1698

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695
NGK (Cape Town) Marriages1665-1695NGK (Cape Town) Marriages 1665-1695
NGK Stellenbosch Baptisms 1688-1732NGK Stellenbosch Baptisms 1688-1732
Last Edited06/12/2015
Birth*Gerhard Pieterszoon van der Bijl was born circa 1640 at Overschie in Rotterdam, The Netherlands.1,2
 
Marriage*He married Sophia van den Tempel circa 1658 The Netherlands.2
 
Death*He died in 1698 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Stellenbosch, de Caep de Goede Hoop.2
 

Family

Sophia van den Tempel b. c 1640, d. 18 Aug 1701
Child
Names in the record, in publications, etc.14 January 1659, the name of Gerhard was written in the record as Gerrit Bijl.3
25 July 1675, the name of Gerhard was written in the record as Gerrit van der Byll.
Baptisms - WitnessGerhard Pieterszoon van der Bijl and Sophia van den Tempel witnessed the baptism of Maria Clements on 11 September 1672 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.4
He and Sophia van den Tempel witnessed the baptism of Cornelis Rosendal on 25 July 1675 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.5
He and Anna Sophia Bosch witnessed the baptism of Claes Greeff on 26 June 1689 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.6
He and Sophia van den Tempel and Elsie van Suurwaerden witnessed the baptism of Geertruy van der Bijl on 16 October 1689 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Stellenbosch, de Caep de Goede Hoop.7,8
He and Geertruy Lubbringh witnessed the baptism of Emma Martha van der Bijl on 9 August 1693 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Stellenbosch, de Caep de Goede Hoop.9,8
Slave TransactionsOn 31 October 1676 Andries Caste was sold by Aletta van Hinloopen to Gerhard Pieterszoon van der Bijl, for Rds 88. However, Andries appears to have returned to the ownership the seller's spouse.10,11
On 6 January 1677 Jacob van Madagascar was sold by Anthony Abrahams to Gerhard Pieterszoon van der Bijl, for Rds 40.12,13,14
On 12 August 1678 Simon van Madagascar was sold by Aletta van Hinloopen to Gerhard Pieterszoon van der Bijl, for Rds. 80.15,16
On 29 May 1684 Thomas van Madagascar was sold by Jacob Cool to Gerhard Pieterszoon van der Bijl, for Rds. 70.17
Piet Snap van Bengale and Andries were sold by Tobias Marquaert, to Gerhard Pieterszoon van der Bijl on 2 June 1684, for Rds. 170.18
On 1 March 1685 Anthonij van Timor was sold by Gijsbert Crieck to Gerhard Pieterszoon van der Bijl, for Rds 65.19,20
On 1 March 1685 Bastiaen van Bengale was sold by Jan van der Licht to Gerhard Pieterszoon van der Bijl, for Rds. 56.21,22
On 5 May 1686 Ambrosius van Madagascar was sold by William Deeron to Gerhard Pieterszoon van der Bijl, for Rds. 55.23
On 30 November 1689 Cupido van Macassar was sold by Andrijs de Man to Gerhard Pieterszoon van der Bijl, for Rds. 60.24
On 3 July 1690 Domingo van Malabar was sold by Andrijs de Man to Gerhard Pieterszoon van der Bijl, for Rds. 80.25

Citations

 1. [S325] Lorna Newcomb and Ockert Malan, compilers, Annale van Nederduits Gereformeerde Moedergemeente Stellenbosch No 1.., CD-ROM (Stellenbosch) Die Genootskap vir die Kerkversameling, 2004 0-9584832-1-3), Baptism Register, Lorna:
  Gerrit (Gerhard) is gebore c1640 Overschie naby Rotterdam. Hy is toegelaat om sy vrou en seun na die Kaap te laat kom c1668. Die Joernaal inskrywing vir 15.7.1669 (Leibrandt se vertaling) lees: "There being no Messenger of Justice it was declared at his own urgent request, to give the appointment to Gerrit Pietersz van der Bijl who is a fine, suitable and well conducted man...." Gedurende sy leeftyd was hy diaken, ouderling, heemraad, lid van die Burgerraad en Huwelikshof. Gerrit boer op Vredenburg, Stellenbosch. Hereinafter cited as Palmkronieke I Baptisms.
 2. [S153] J.A. Heese & R.T.J. Lombard, South African Genealogies 1 A-C, HSRC SA Genealogies (Pretoria: Institute for Historical Research, Division Genealogical Research, Pretoria, 1986, 1989), ISBN 0-620-23962-X, p. 526. Hereinafter cited as S.A. Genealogies 1.
 3. [S847] E-mails from Andries Penders to Delia Robertson, 2015 "I looked for Pieter van der Bijl and the only one born in Overschie, who was baptised there 14-01-1659 was Pieter, son of Gerrit Bijl and Sijtien Jans (NB Sijtien= Sophia), witn. Pieter Bijl, Immetien Jas, Jacomijntien Verhave."
 4. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: Anno 1672
  dito [Den 11 Septemb']
  een dochter van Matthys Michielse van Stockholm en Isabella van Delft syn huysvr' wiert genaamt Maria, tot getuygen stonden Gerit vanden Bijl en Fijtje vander Tempel syn huysvr', transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 5. [S392] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar), 1665-1695: ao' 1675
  Den 25 dito (Julij) een soontie van Jacob Cornelisz Rosendaal en Catharina Jans van Bergh syn huys-vrouw des kints naam was Cornelis als getuygen stonden Gerrit vander Byll en Fytie vander Tempell echte luyden, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar).
 6. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): eodem dito (26 Junius) een kindt ghedoopt waervan vader is Mathijs Greeve, de
  moeder Susanna Claesz ge ghetuijge Gerrit van der Bijl
  ende Anna Sophia Bos, ende ghenaemt Claes, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 7. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): Ao 1689. eodem dito (16 October) een kindt ghedoopt waer van vader is Pijter van der Bijl, de moeder Anna Sophia Bos, de ghetuijge sijn Juffr. Elsie van Su[ ]waerde huijsvrou van de Secunda Persoon Andrijs de Man, [en] Fijtie van den Tempel, ende Gerrijt vand der Bijl ende ghenaemt Geertruij., 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 8. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms.
 9. [S672] NGK Baptism Records Cape Town 1652 to 1695: den 9 dito [9 Augustii 1692] An Stellenbosch een kint gedoopt wa[er] van vader is Pijter van der Bijl, de moe[der] Anna Sophia Bos, tot getuijge stond[en] Gerrit van der Bijl, ende Geertruij Li[n-]nes, is genaemt Imma Martha., (1652 to 1695), unknown repository, unknown repository address. Hereinafter cited as NGK Baptism Records Cape Town 1652 to 1695.
 10. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p. 132. 31.10.1676: Andries Caste, sold by A1elta Hinloopen to Gerrit van der Bijl for Rds.88.. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
 11. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Kaapse notariële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (II), Die tweede Dekade 1671-1680", Kronos (Die notariële stukke II) 15 (1999): 31.10.1676          [Verlore]
  Aletta Hinloopen verkoop aan Gerrit van der Bijl die slaaf Andries Caste vir 88 Rds.. Hereinafter cited as "Die notariële stukke II."
 12. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 6.1.1677          [Verlore TS I]
  Theunis Abrahams van Vlissingen verkoop aan Gerrit van der Bijl die slaaf Jacob van Madagaskar vir 40 Rds. [Geteken Anthonijs Abrahams. Nagesien]
 13. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 133. 6.1.1677: Jacob from Madagascar, sold by Theunisz (signature Anthonis) Abrahams from Vlissingen to Gerrit van der Bijl for Rds. 40.
 14. [S606] J.L. (Leon) Hattingh, "A.J. Böeseken se Addendum van Kaapse slawe-verkoopstransaksies: Foute en regstellings", Kronos (Foute en regstellings) 9 (1984): Wanneer ‘n document byvoorbeeld die naam “Thunis Abrahamsz from Vlissingh” bevat, kom dit in die addendum (p. 133, 6.1.1677) as “Theunisz (signature Anthonis) Abrahams van Vlissingen” voor. Omdat die hand-tekening van die person en die wyse waarop die amptenaar sy naam in die dokument geskryf het dikwels van mekaar verskil, het Böeseken tereg dit tussen hakies aangedui. In die onderhawige geval gee sy te kenne is in die handtekening “Anthonis” geskryf. Maar dit is nie so nie. Die person het duidelik leesbaar “Anthonijs Abrahamsen” geteken.. Hereinafter cited as "Foute en regstellings."
 15. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.136. 12.8.1678: Simon van Madagascar, sold by Aletta Hinlopen to Gerrit van der Bijl for Rds. 80.
 16. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 19.8.1678               TS 3, g.p.
  Mej Aletta van Hinloopen, weduwee van die EHr Johan Bax van Herentals, in lewe goewerneur alhier, verkoop aan Gerrit van der Bijl, burgerraad alhier, die slaaf Simon van Madagaskar vir 80 Rds.
 17. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 142. 29.5.1684: Thomas from Madagascar (20), sold by Jacob Cool to Gerrit van der Bijl for Rds. 70. Thomas is described as "geboortig van de Madurese Cust".
 18. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 142. 2.6.1684: Piet Snap and Andries from an unknown origin sold by Tobias Marquart to Gerrit van der Bijl for Rds. 170.
 19. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 142. 1.3.1685, p. 22: Anthonij from Timor (30 - sic), sold by Gijsbert Crieck, skipper of the Nieuwlandt, to Gerrit van der Bijl for Rds. 65.
 20. [S606] J.L. (Leon) Hattingh, "Foute en regstellings", Byvoorbeeld die volgende: Anthony van Timor word ten tye van sy oordrag (1.3.1685) na ‘n nuwe eienaar in die oordragakte as 25 jaar oud opgegee. In die addendum kom dit egter as 30 voor.
 21. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 142.
 22. [S432] Robert C-H Shell compiler, Changing Hands, A calendar of bondage in southern Africa, 1550 to 1888, CD-ROM; ISBN 1-86918-063-1; (Cape Town: Ancestry24, September 2007), Sequence IDNO:           0390
  Slaves First Name:            Bastiaan
  Presumed Place Of Origin:      van Bengal
  Day Of Sale:           1
  Month Of Sale:           3
  Year Of Sale:           1685
  Type Of Name:            Christian
  Continental Origin Code:      Indian Sub Continent
  Slaves Age:           25
  Slaves Gender:            Male
  Price In Rixdollars:           56
  Sellers Last Name:           Van der Licht
  Sellers First Name:           Jan
  Sellers Civil Status:           VOC employee
  Sellers Gender:           Male
  Sellers Domicile:            Transit-at sea
  Sellers Occupation:      Surgeon
  Buyers Last Name:            Van der Bijl
  Buyers First Name:            Gerrit
  Buyers Civil Status:      burgher
  Buyers Gender:            Male
  Buyers Domicile:            Cape district
  Buyers Occupation:      carpenter
  Primary Reference:      Transporten en Scheepeniskennis. Hereinafter cited as Changing Hands.
 23. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.145. 5.5.1686: Ambrosius from Madagascar (20/21), sold by Will Deeron to Gerrit van der Bijl for Rds. 55.
 24. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.155. 30.11.1689, p. 288: Cupido from Macassar (14/15), sold by Andrics de Man to Gerhard van der Bijl, heemraad of Stellenbosch, for Rds. 60.
 25. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.157. 3.7.1690, pp. 1-2: Domingo from Malabar (30/31), sold by Andries de Man to Gerrit van der Bijl for Rds. 80.
 

Bookmark and Share