Wynand Leendertsz Bezuidenhout

M, #7106, b. 1639, d. before 1 July 1674

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695
NGK (Cape Town) Marriages1665-1695NGK (Cape Town) Marriages 1665-1695
Last Edited02/01/2014
Birth*Wynand Leendertsz Bezuidenhout was born in 1639 in The Netherlands.1
 
Marriage*He married Jannetje Gerrits on 23 September 1668 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.2,1
 
Death*He died before 1 July 1674.3
 

Family

Jannetje Gerrits b. 1642
Children
Names in the record, in publications, etc.9 September 1668, the name of Wynand was written in the record as Wynant Landersz van Bezuidenhout.
19 March 1673, the name of Wynand was written in the record as Weynand Leenders.
Slave TransactionsOn 13 February 1671 Anthoniij van Angola was sold by Jochem Marquart and Henrick Barentze van der Zee to Wynand Leendertsz Bezuidenhout, in a transaction numbered T114. Also sold was the property, equipment, grain and animals bought days earlier by Marquart. The price paid was 3,500 guilders - of which f 1 200 was paid immediately and an acknowledge of debt of f 2 300 for the balance.4,5,6
On 13 August 1671 Isaacq NN was sold by Weynand Leenders to Jan Pietersz Broertje, for four oxen and an old wagon.7,8
On 14 April 1672 Isabella van Angola was sold by Jan Reinersz to Wynant Landersz van Bezuidenhout de Caep de Goede Hoop.9,10,11
Slave EmancipationsAnthoniij van Angola was emancipated before 1680 when he concluded a contract as a free man with Cornelis Botma, the husband of Jannetje Gerrits. She was the widow of Wynand Leendertsz Bezuidenhout, his former owner. It may be that Jannetje Gerrits was instrumental in his emancipation.12

Citations

 1. [S153] J.A. Heese & R.T.J. Lombard, South African Genealogies 1 A-C, HSRC SA Genealogies (Pretoria: Institute for Historical Research, Division Genealogical Research, Pretoria, 1986, 1989), ISBN 0-620-23962-X, p. 264. Hereinafter cited as S.A. Genealogies 1.
 2. [S392] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar), 1665-1695: Den 23 Septb An 1668
  Wynant Landersz van bejuijer-houdt [Bezuidenhout] baes tuynier met Jannetje Gerrids van Amsterdam, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar).
 3. [S21] Date estimated by compiler, Delia Robertson and, unless there is corroborating information, should not be considered as anything more than a guide - based on fact that on the date of his son Wijnand's baptism he was described as zal[iger], and his wife described as his widow.
 4. [S606] J.L. (Leon) Hattingh, "A.J. Böeseken se Addendum van Kaapse slawe-verkoopstransaksies: Foute en regstellings", Kronos (Foute en regstellings) 9 (1984): Böeseken meld dan wel T 114, gedateer 13.2.1671, toe Marquaert en Barents dieselfde eiendom met Anthonij van Angola inkluis, aan Wynant Leenders verkoop het. Sy laat egter na om te meld dat die koopsom toe ook 3 500 gulde was. Sonder om hierdie transaksie ten volle te volg kan daar ook nie tred gehou word met die lot van die twee betrokke slawe nie.. Hereinafter cited as "Foute en regstellings."
 5. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p.128: 13.2.1671, V, pp. 55-56 (T.1l4): Anthoni from Angola, sold together with farm and other possessions by Jochum Marquart and Hendrik Barents to Wijnant Leendertsz. This farm bordered on "'s Comps. lusthuijs Rustenburgh".. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
 6. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Kaapse notariële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (II), Die tweede Dekade 1671-1680", Kronos (Die notariële stukke II) 15 (1999): 13.2.1671      T 114          CTD 5, p. 55
  Jochum Marquart [Marquaert) van Gorcum en Hendrick Barentsz [Baerensen] van Leeuwaerden, vryburgers en vennote, verkoop aan Wijnant Leendertsz, mede burger, ‘n woonhuis, stalle en erf met die daarby behorende landerye, groot 27 morge 28 [vk] roede, volgens die erfbrief van 5 Janua rie 1660 geleë agter die Windberg by die Kompanjie se ‘lusthuijs’ Rustenburgh aan die groot pas tussen Tafel- en ‘baai Falso’ aan die westelike kant van die rivier Liesbeecq. Ooswaarts [daarvan) is die Kaapse Tafel- en ander gebergtes, weswaarts die ‘over gebergte van Africa,’ noordwaarts Jacob Rosendael se land en suidwaarts die Kompanjie se boord, tuin en huis. Hy voeg tot die koop by: 22 trekosse, een merrie met vul, een slaaf genaamd Anthoni van Angola asook al die graan wat nog nie gedors is nie en wat reeds gedors is, 2 waens, 2 ploeë, 2 êe en gereedskap vir ° [f ?] 3 500 waarvan f 1 200 hiermee en f 2 300 met ‘n skuld brief betaal word.
  [In die skuldbrief, ter waarde van f 1 200 ten gunste van die Diakonie, word die slaaf nie vermeld nie.). Hereinafter cited as "Die notariële stukke II."
 7. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 129: 13.8.1671, V, pp. 90-91 : The slave lsaacq (16/18) sold by Wijnandt Leendertsz to Jan Pietersz Broertje for four oxen and an old wagon.
 8. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 13.8.1671     CTD 5, p. 90
  Wynant Leenderts van Besuijenhout, burger, verkoop aan Jan Pietersen Broertie, medeburger, die slaaf Isaacq, ongeveer 16/18 jaar oud, vir vier trekosse benewens ‘eene bij nae afgereden wagen.’
  [Die getuies, Johannes Praetorius en Philip Theodoor, het nie geteken nie].
 9. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 14.4.1672     CTD 5, p. 220
  Jan Reijmersz, burger alhier en nou terugkerende na die vaderland, verkoop aan Wijnant Leendertsz, medevryburger alhier, die slavin Isabelle, 30 jaar, gebore aan die Angolese kus vir 100 Rds.
 10. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 130. 14.4.1672, V, pp. 220-221: Isabella from Angola (30), sold by Jan Reijniersz to Wijnant Leendertsz, both Free Burghers of the Cape, for Rds. 100.
 11. [S432] Robert C-H Shell compiler, Changing Hands, A calendar of bondage in southern Africa, 1550 to 1888, CD-ROM; ISBN 1-86918-063-1; (Cape Town: Ancestry24, September 2007), Sequence IDNO:       0086     
  Slaves First Name:       Isabel     
  Presumed Place Of Origin:       van Angola     
  Day Of Sale:       14     
  Month Of Sale:       4     
  Year Of Sale:       1672     
  Type Of Name:       Christian     
  Continental Origin Code:       West_Afr     
  Slaves Age:       30     
  Slaves Gender:       Female     
  Price In Rixdollars:       100     
  Sellers Last Name:       Reijmersz     
  Sellers First Name:       Jan     
  Sellers Civil Status:       burgher     
  Sellers Gender:       Male     
  Sellers Domicile:       Transit-at sea     
  Buyers Last Name:       Leendertz     
  Buyers First Name:       Wijnantz     
  Buyers Civil Status:       burgher     
  Buyers Gender:       Male     
  Buyers Domicile:       Table valley     
  Primary Reference:       Leon Hattingh     . Hereinafter cited as Changing Hands.
 12. [S545] J.L. (Leon) Hattingh Die Eerste Vryswartes van Stellenbosch 1679 - 1720, Wes-Kaaplandse Instituut vir Historiese Navorsing, Tygerberg, Cape Town, (1981) 0-909075-65-4.
 13. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: 1669 en 23 Juny
  Een dochtertje van Wynant Leenartz en Jannitje G[az]els
  syn huysvr' wiert genaemt Helena tot getuygen stonden
  Adrian van Brakel, en Anna de Vooght, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 14. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): den 10 May
  een dochterken van Wynant Leendertsz en Jannetje Gerrits syn huysvr wiert genaamt Geertruij tot getuygen stonden Jochem Marquaert en neeltje van Rosendaal, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 15. [S392] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar): 1673
  dito [den 19 Maart]
  een soontje van Weynand Leenders, en Janitje Gerrids wiert genaemt Isaac tot getuygen stonden Dirck [V]os en Margritte Mee[g]hof, May 2006, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 

Bookmark and Share