Elisabeth van Brakel

F, #7209, b. before 13 May 1674
Father*Adriaan Willemsz van Brakel1 b. c 1645, d. b 30 Mar 1699
Mother*Sara Roosendaal1 b. c 1650

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695
NGK Stellenbosch Baptisms 1688-1732NGK Stellenbosch Baptisms 1688-1732
Last Edited15/01/2017
Birth*Elisabeth van Brakel was born before 13 May 1674.2
 
BaptismElisabeth van Brakel was baptized on 13 May 1674 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop. The baptism was witnessed by Barbara Geens.3,4 
Marriage*She married Hans Jürgen Grimp, son of Hans Grimp and Sophia Kosters, on 25 July 1701.4
 
Marriage*She married Adam Tas, son of Jan Tas and Margaretha Geertruijd Lindenhovius, on 7 June 1703 de Caep de Goede Hoop.5
 

Family

Adam Tas b. c 1668, d. Jun 1722
Children
Baptisms - WitnessElisabeth van Brakel and Simon van der Stel witnessed the baptism of Constantia Helena ten Damme on 14 March 1694 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.6
She and Jacobus Louw witnessed the baptism of Jacobus Pietersz Louw on 16 May 1700 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.7,8
She and Hans Jacob Conterman witnessed the baptism of Hendrik Helm on 24 September 1702 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Stellenbosch, de Caep de Goede Hoop.9
She and Adam Tas witnessed the baptism of Gerret van Wijk on 14 December 1707 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Stellenbosch, de Caep de Goede Hoop.10,11
She and Ferdinandùs Appel witnessed the baptism of Ferdinandùs du Bùisson on 3 June 1708 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Stellenbosch, de Caep de Goede Hoop.12
She witnessed the baptism of Elsje Gildenhuyse on 15 July 1708 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Stellenbosch, de Caep de Goede Hoop.13
She and Leendert van Brakel witnessed the baptism of Anna Sophia van Brakel on 30 March 1710 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Stellenbosch, de Caep de Goede Hoop.14
She and Adam Tas witnessed the baptism of Trijntie van Emmenes on 7 May 1713 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Stellenbosch, de Caep de Goede Hoop.15 See: Baptism of Trijntie Gerritse

Citations

 1. [S331] Webpage Ball Family Records (www.ballfamilyrecords.co.uk) "http://www.ballfamilyrecords.co.uk/louw/I123.html."
 2. [S21] Date estimated by compiler, Delia Robertson and, unless there is corroborating information, should not be considered as anything more than a guide - based on date of baptism.
 3. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: Anno 1674
  Den 13 Maij een Dochtertje van Adriaan van Braackell en Sara van Rosendaall syn huysvrouw wiert genaamt Elisabeth getuyge was Bargara Geens, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 4. [S204] Dr. J. Hoge, Personalia of the Germans at the Cape, 1652-1806, Archives Year Book for South African History (Cape Town: Government Printer, Union of South Africa, 1946), p. 122. Hereinafter cited as Personalia.
 5. [S325] Lorna Newcomb and Ockert Malan, compilers, Annale van Nederduits Gereformeerde Moedergemeente Stellenbosch No 1.., CD-ROM (Stellenbosch) Die Genootskap vir die Kerkversameling, 2004 0-9584832-1-3), Baptism Register, Lorna:
  7.6.1703 trou "Adam Tas van Amsterdam jongm. met Elisabet van Brakel wed. Hans Jurgen Grimp." Sy huwelik het hom die eienaar van 'n plaas gemaak wat hy, volgens legende, `Libertas' vernoem het. Adam, gebore c 1668, was s/v Jan Tas en Margaretha Geertruyd Lindenhovius.. Hereinafter cited as Palmkronieke I Baptisms.
 6. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): 1694
  Den 14 Dito (Martij) (sic) waer van vader is Willem Ten Damme, de moeder Helena Gulix, tot getuijge stonden Ed' Heer Gouvernr' Simon van der Stel, ende Lijsbeth van Barkel, is genaemt Constantia Helena, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 7. [S734] VC 604, NGK Baptism Registers 1695-1712 (Cape Town): [16 Maij 1700] een kind van Pieter Janse Lou en Elisabeth Wendels onder getuyge van Jacob Janse Lou en Elisabeth van Brakel gent: - Jacobus, (1695-1712), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/sarecords/, http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as NGK Baptism Registers 1695-1712 (Cape Town).
 8. [S331] Webpage Ball Family Records (www.ballfamilyrecords.co.uk) "4 Resolutions of the Council of Policyweb site
  23 March 1723
  . . .
  ten aansien hij in den aanstaande maand 23 jaren sal bereijken . . . den Burger Jacobus Louw Pietersz: van deesen uithoek geboortig . . ."
 9. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms, Hendrik zoon van Coert Helm, d'moeder Ariaantie Gabriels, getùygen Jùff. Grimp, en Hans Jacob Conterman, den 24 7ber 1702.
 10. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms, Gerret. de vader Arij van Wijk, moeder Kornelia Helmèrs, getùygen Adam Tas, en Elisabeth van Brakel, alle den 14 xber 1707.
 11. [S324] GSSA, "Die VAN WYK-families van Suid-Afrika, Uitgawe 3", 6 Feb 2010 (Pretoria). , Citing NG Kerk Stellenbosch doopregister, p.36. By sy doop word hy aangegee as 'Gerret' met ouers 'Arij Van WIJCK & Kornelia HELMETS' en as getuies Adam TAS en Elisabet VAN BRAKEL.. Hereinafter cited as "Die VAN WYK-families van Suid-Afrika, Uitgawe 3."
 12. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms, Ferdinandùs, de Vader David dù Bùisson, de Moeder Claùdine Lombarr, getùygen Ferdinandùs Appel, Elisabeth van Brakel. 3e Jùny 1708.
 13. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms, Elsje. De Vader Arent Gildenhùys, de Moeder Jùdith Smit, getùygen Elisabeth van Brakel: 15e Jùlij 1708.
 14. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms, Anna Sophia, d'Vader Hermanuùs van Brakel, d'Moeder Geertrùyt Vander Byl, getùygen Leendert van Brakel, en Elisabeth van Brakel 30 Maart [1710].
 15. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms, Trijntie, d'Vader Albert Gerritse, d'Moeder Catryna Van den bos, getù Adam Tas, en Elisabeth van Brakel, 7 May 1713.
 16. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms, Lorna:
  Kolben sê: "Wanneer Adam Tas, welkers zoontje Johannes in 't vuur gevallen was, en zich so deerlyk te gebrant had, dat hy daar aan quam te sterven, verzocht, onder borgtocht te worden ontslagen, om 't selve te helpen ter aarde te bestellen, zoo weerd hem zulks op eene onmenshelyke wys afgeslagen." Dit het gebeur terwyl Adam Tas vanaf 27 Feb. 1706 - 16 April 1707 opgesluit was in die Kasteel vir sy aandeel in die verset teen WA van der Stel. Sien ook Adam Tas se Dagboek VRV 11-1.
 17. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms.
 18. [S734] VC 604, NGK Baptism Registers 1695-1712 (Cape Town), 1695-1712, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/sarecords/
 

Bookmark and Share