Maria Bartelz1

F, #8081, b. circa 1665
Mother*Elisabeth van Angola b. c 1650, d. a 7 Jan 1694; this relationship is evidenced when Maria files legal papers which identify her mother2
Father-CandidateBartholomeus Boorn b. c 1635; this candidate relationship is offered with a view toward further discovery in the record. Borns' wife Teuntje Bartholomeusz: van der Linde [var.] also adopted the last name Bartels on occasion3

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695
Last Edited22/10/2021
Marriage*Maria Bartelz married Cornelis Heren circa 1685.1
 
Marriage*She married Christiaan Martense on 24 April 1701 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Stellenbosch, de Caep de Goede Hoop.1
 
(Widow) DeathCornelis Heren died before 17 May 1694 de Caep de Goede Hoop, when his wife Maria Bartelz filed legal papers in connection with the estate of her mother as his widow.1
 
RacialDesignation* After 1705 Maria Bartelz was was described in her will as a free-black, that is a formerely enslaved person.4 
Names in the record, in publications, etc.Maria Bartelz was also known as Maria van de Caep.
Baptisms - WitnessMaria Bartelz witnessed the baptism of Agnitie Colyn on 5 March 1684 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.5
She witnessed the baptism of Joannes van de Caep on 12 November 1684 Nederduitsche Gereformeerde Kerk, (Cape Town).6
She and Jan Willemse Vermeulen witnessed the baptism of Catharina Jacobs on 18 March 1691 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.7
Crime and relatedOn 15 June 1705 Jacomina Carteniers and Jacobùs van den Berge viciously assaulted Maria Bartelz. She was struck on the forehead with a pick and when she fell to the ground was trampled by both the assailants on her stomach and chest and also brutally punched by Carteniers.8
Slave BirthsCirca 1665, Maria Bartelz was born in bondage and was owned by Wouter Mostaert de Caep de Goede Hoop, the date is estimated based on her witnessing a baptism in 1684.9

Citations

 1. [S502] Website Family Search (www.familysearch.org) "[1701] 24 Appril: Christiaan Martense van Hamburg jongm.[an] met Maria Bartelz van Caab wed[duw]e Corn.[eli]s Heren
  https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12877-75594-20
  [My thanks to Mansell Upham for transcribing the Stellenbosch marriages from 1700-1712]."
 2. [S545] J.L. (Leon) Hattingh Die Eerste Vryswartes van Stellenbosch 1679 - 1720, Wes-Kaaplandse Instituut vir Historiese Navorsing, Tygerberg, Cape Town, (1981) 0-909075-65-4 "Lijsbeth van Angola se dogter wat sy by Manuel van Angola gehad het, Marij van die Kaap, toe die weduwee van Stuurman Cornelis Reremans … [citing 1/STB 18/40 Kontrakte, Ooreenkoms tussen Marie van die Kaap en Anthonij van Angola, 17.5.1694.]."
 3. [S658] Mansell Upham 'Made or Marred by Time - the Other Armozijn & two enslaved Arabian 'princesses' at the Cape of Good Hope (1656)', First Fifty Years, Uprooted Lives - Unfurling the Cape of Good Hope's Earliest Colonial Inhabitants (1652-1713), (http://e-family.co.za/ffy/ui66.htm), March 2012. "Barbara [Geens] (21 August 1663) signed an attestation concerning the slandering of Hester Weijers: Klim (from Lier) by Theuntje Bartels: van der Linde (Mrs Borns). He cites CA: C326 pp.421-422 Attestation and AJ Böeseken, Uit die Raad van Justisie p.147)."
 4. [S204] Dr. J. Hoge, Personalia of the Germans at the Cape, 1652-1806, Archives Year Book for South African History (Cape Town: Government Printer, Union of South Africa, 1946), MARTENS, CHRISTIAN (S in CJ 1254: 297 of 19.3.1694). -Hamburg. ~ 24.4.1701 Maria Bartels, wid. Cornelis Heren. (According to Test. O.C. 4: 155 she was a free black.). Hereinafter cited as Personalia.
 5. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: Ao:' 1684; 5 Mart; Agnietie
  [de moeder] Maria een swarte vrye meit, de vader Bastiaen Jansen Colyn
  Mostarts Mary, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 6. [S672] NGK Baptism Records Cape Town 1652 to 1695: Den [12 November 1684]. Joannes
  Hans [H/Geentruij] [sic: Erentraut], de moeder Pyttie, slavin
  Jan Holtsmits Mary [Maria Bartels was also known as Jan Holtsmit's Mary], (1652 to 1695), unknown repository, unknown repository address. Hereinafter cited as NGK Baptism Records Cape Town 1652 to 1695.
 7. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): 1691
  den selfde Dito [18 Martius) een kint gedoopt daer van moder is Matha Manuels als
  getuijge stont [a name obliterated]Jan Vermeulen, met Maria Bart[endse] genaemt Catrijna, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 8. [S999] Adam Tas Het Dagboek van Adam Tas 1705-1706, as transcribed and translated by H.C.V. Leibrandt (London, New York, Madras: Longmans, Green & Co, 1914), … Vandaar bin ik gewandeld ten huijze van Mr. Mahieu, alwaar de Hr. Bek was; moedertje van den Brink[1] quam ook daar; onder 't smooken van een pijp tabak wierde mij verteld, als dat gisteren namiddag voor 't huijs van Jacobus de schoenmaker[2] een oorlog was onstaan, gemelde Jan Hagelse schoenflicker was, met zijn boosaardig wijf[3] geadsisteerd, 't wife van Christiaan Martensz (in de wandeling Mosterts Marij genaamt) op de huijd gekomen, 't Wijf van den schoenflicker sloeg Mosters Marij met een pik tegen 't hoofd dat er 't bloed bij neer liep; deselve viel door die slag ter aarden; toen quam de schoenmaker toeloopen en trapten dat nederleggende vrouweschepsel met de voeten op de borst, buijk, enz. Ondertusschen was des flickers wijff ook niet stil, maar roerde de vuijsten soo hard al sij konde en ongetwijfeld zouden se dat schepsel hebben dood geteijsterd, zoo de Hr. Bek niet was on 't mat gekomen en gezert haad hier van kennis te zullen dragen; town lieten se van haar af. Ondertusschen moest het deerniswaardige schepzel zoo toegetakeld na huijs slenteren; …
  ---
  1 Hoogst waarschijnlik de weduwe van de vrijburger Barend van den Brink [viz. Jannetje van Heijningin] (Vgl. Criminele Proces Stukken voor 1712, en Spoelstra, Bouwstoffen, II, bl. 268.)
  2 De schoenmaker heette Jakobus van den Berge; de naani van zijn vrouw was Jacomijntje. Hun slachtoffer was Maria Bartels, vrouw van Christiaan Martensz. De stukken in verband met deze zaak zijn te vinden in 't deel Crim. Proces Stukken 1705-1725 (C. 2411). Verklaringen van ooggetuigeu komen precies overeen met wat Tas hier verhaalt.
  3 [Jacomina Carteniers]. Hereinafter cited as Het Dagboek van Adam Tas 1705-1706.
 9. [S21] Date estimated by compiler, Delia Robertson and, unless there is corroborating information, should not be considered as anything more than a guide.
 

Bookmark and Share