Family [F7741]

SMIT

Parents

Jan SMIT {M} [P20965] = Aryaentje (Adriana) TOL1 {F} [P77]

Married 27 December 1681, Delft, Netherlands2

Jan

Born Maastricht, Netherlands
Died September 1696, Stellenbosch3

Aryaentje (Adriana)

Christened 16 July 1656, Nieuwe Kerk, Delft4
Died After 17225

Children

Joannis (Johannes) {M} [P5] = Eva ZAAIJMAN {F} [P6] > Family [F11287]

Married 30 September 1711, Stellenbosch

Joannis (Johannes)

Christened 10 January 1683, Nieuwe Kerk, Delft6
Died 19 July 1714, Cape of Good Hope

Christoffel {M} [P26460] = Catharina (Catrijn) LE_FEBRE {F} [P26464] > Family [F9576]

Married 29 January 1721, Stellenbosch7

Christoffel

Christened 29 April 1688, Cape Town
Occupation: Boer op die plaas Sútrij of Lútrij, Stellenbosch8

Catharina (Catrijn)

Born 27 August 1688
Christened 17 August 16889

Jacobus10 {M} [P26462] = Elisabeth (Lijsebet) SLABBERT11 {F} [P26465] > Family [F3181]

Married 20 February 1709, Cape Town12

Jacobus

Christened 16 October 1689, Stellenbosch
Died ABT 175113
Occupation: Boer/Farmer of Uylekraal, dist. Swartland

Elisabeth (Lijsebet)

Alias Elisabeth (Lijsebet) SMIT (20 February 1709)
Born Middelburg, Zeeland
Christened 5 April 1691, Meliskerke, Zeeland14
Died October 177115

Hulsie (Hilletjie) {F} [P20967] = Matthys Andries DE_BEER {M} [P20968] > Family [F7744]

Married 24 October 1705, Cape of Good Hope

Hulsie (Hilletjie)

Christened 1 April 1691
Died ABT 1761
MOOC 13/1/6, 3 L&D - Smit, Hilletje wed Jan Georg Zorn - 1761-1763
Generaale Boedelreekening van alle sodanige goederen ab intestato metter dood zijn ontruijmt ende naargelaten door Hilletje Smit huijsvrouw van den burger Jan George Zorn ten voordeele van evengem' overgebleevene man ter eenre, mitsgaders haare in vorig huwelijk by wijlen den meede burger Matthias de Beer verwekte kind eren, ofte denselven repre[ ]tens met namen:

1/. Zacharias de Beer
2/. Matthijs de Beer
3/. Jan Jurgern de Beer
4/. Maria Elisabeth de Beer, alher vervangen werdende, do[or haar] 6 nagelaten e kinderen, in namen

a/. Johannes Gerhardus Zappel }
b/. Matthias Jacobus Zappel } bij wijlen den burger .... Zappel
c/. Helen Frederica Zappel } in huwelijk verwekt:-
d/. Fredrik Andries Zappel }
e/. Johannes Philippus Hartman } bij den burger Jan Hartman
f/. Christiaan Godlieb Hartman } in Egt geprocureEert

5/. Andries Smit, bij reprentatie van desselfs moeder Joha[nna] Adriana de bee r gehuwt geweest met den burger Jan Smit Juriaansz:

Matthys Andries

Born ABT 1679, Wase, Europe
Died ABT 1729
Progenitor of de Beer's in South Africa.
Date of birth could also be 1684 or 1687 according to IGI records.

    = Jan Georg ZORN {M} [P26466] > Family [F7745]

Married 3 April 1757, Cape of Good Hope

Jan Georg

Born ABT 1687

Francois16 {M} [P27] = Maria VAN_STADEN {F} [P28] > Family [F11288]

Married 19 November 1719, Drakenstein17

Francois

Born ABT 1692
Died ABT 1758

Maria

Died ABT 1785

Alewijn {M} [P24078] = Hester BEKKER18 {F} [P24071] > Family [F8550]

Married 14 December 1718, Drakenstein (Paarl)19

Alewijn

Christened 16 September 1695, Stellenbosch20
Died ABT 1774, Land van Waveren
Occupation: Boer op Zo Voorbij, Vierentwintigrivieren

Hester

Christened 25 August 1700, Cape of Good Hope
Died 11 January 177821

Family

From 1692 through to 1695 Adriana Tol is listed in the muster rolls as living in Stellenbosch with Jan Smit, but in 1696 she is listed as 'the widow of Jan Smith' (this muster roll made no note of children) and in 1698 'the widow of Jan Smith with 6 children'. De Kaap de Goede Hoop; een Nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730, by Ad Biewenga, Amsterdam, Prometheus/Bert Bakker, 1999, page 270. Biewenga's sources are given as: 1/STB 18/153 11 okt 1696 and 1/STB 18/153 6 june 1697

Sources

1 : "Richard Ball's Research:"
Stellenbosch doopregister:

bl.19
Johanna dochter van ............, de moeder adderijane tol, de getuygen
joggum sa sachs en marta lafeber gedoopt 20 ijunij 1700

2 : "Richard Ball's Research:"
Married 27 December 1681 at Nieuwe Kerk, Delft, in the company of Captain Moor of the garrison at Delft and, from 1688, of the Cape of Good Hope

3 : "Richard Ball's Research:"
I now have a fairly firm date for the death of Jan Smit - October 1696. For a short (translated) account of what appears in Biewenga's book see: http://www.ballfamilyrecords.co.uk/smit/I224.html which contains the total amount of what I have been able to find out about him.

4 : "Richard Ball's Research:"
Aryaentje
Father Jacob Tol
Mother Elisabet van der Piet
Witness
Dirck van der Piet
Aryaentje Tijsz.
Elisabet Isaackx
Place Delft, Datum of baptism 07-16-1656
Delft inv.no.57, Doopboek Nieuwe Kerk, folio 87 v

5 : "Richard Ball's Research:"
1722 is only a date when I assume her still to be alive, it is not a firm date of death.

6 : "Alwyn Petrus Smit's Research:"

7 : "Richard Ball's Research:"
09 Feb
Christoffel Smit en
Catharina la Feber

8 : "Alwyn Petrus Smit's Research:"

9 : "SA Genealogies"; Page 275
In Vol 2 per Keith

10 : "Richard Ball's Research:"
Jacobus Smit 1689 - 1752
Occupation: farmer
Residence: Uylekraal, Swartland
Born: 1689
Christening: 16 October 1689 Stellenbosch
(baptism recorded in the Cape Town registers)
Died: circa 1752
Will dated: 13 August 1730
Will filed: 21 July 1752 Weescamer, Cape of Good Hope
Married 3 March 1709 Cape Town

Around 1715/16 he petitioned the Council of Policy for the grant of the farm Uyl enkraal in Zwartland which he already occupied. (Leibbrandt, HCV - Requesten, p. 1028d)

11 : "Lizette Payne (nee Smit)"
Ouers: Floris Slabbert & Huijbregchtje Jaspers

12 :
Research by Richard Ball gives date as 3rd March 1709

13 : "National Archives"
KAB MOOC 90 SMIT- JACOBUS. WILL. 1756 FILED 1771.

14 : "Richard Ball's Research:"
Church Registers - Meliskerke - Doop en Trouw Boeken page 22
1691 den 15 April is gedoopt
lijsebet
ouders: floris slabbert, huijbregtje jaspers
getuijgen: lijsebet jaspers

15 : "Richard Ball's Research:"; Primary evidence
MOOC 7/1/19,90 - 1756 SLABBERT, ELIZABETH. WIFE OF JACOBUS SMIT. WILL.

den dertigste dag der maand Augustus in den jaare onzes Heeren en der Saligman Hers Jesu Christi een duijsend seven hondert ses en vijftig des naardemiddags de klokke half vijf uuren voor mij Christiaan Ludolph Neethling Secretaris van den [Eagtn.] Raad van Justitie deeses Gourvenements ... in eigener persoonsler sch eenen is Elisabeth Slabbert geboortig v Middelburg in Zeeland weduwee van wijle n den landbouwer Jacobus Smit ...
...
deesen haar twaalf kinderen in naamen:

Johannes
Floris
Jasper
Jacobus
Pieter
Christoffel
Gideon
Francois
Marten
Alewijn
Adriana gehuwd met den landbouwer Marten Slabbert
Huijbretje getrouwt met den landbouwer Gerrit Visser
...
Vertoond der Weeskamer aan Cabo de Goede Hoop 7.9br.1771

16 : "Richard Ball's Research:"
In his will of 1722 reference is made to his mother, Adriana Tol, the widow of Andreas Cuijper.
His birth date is a guess based partly on the Muster Rolls where Jan Smit and Adriana Tol are credited with four children in 1692 and five in 1693 and partly on naming convention whereby a son named after Jan Smit's side of the family should appear between Jacobus and Alewijn (both named, I assume, for Adriana Tol' s side of the family)
In 1724/5 he signed a memorial to the Council of Justice as one of the farmers of Stellenbosch. (HCV Leibbrandt - Requesten, vol 3, 1715 - 1806)
On 17th April 1729 he and his wife, Maria van Staden, were witnesses at the baptism of his nephew Francois Smit, the son of Jacobus Smit and Elisabeth Slabbert (Cape Town Baptism Register).
At the end of 1729 the couple were presented with a ready made family of their own in the shape of Elsje, Cicilia, Hendrik and Sophia van Rensburg, the orphaned children of Maria's mother, Aletta Willems van der Merwe, who had died on 30th September 1729.
At the session of the Orphan Chamber 21 November 1729 it was recorded that these children were to live with their brother-in-law Frans Smit.
On 23rd November 1742 they were both again witnesses at the baptism of her nephew, Nicolaas Janse van Rensburg, at the Drakenstein Church.
(These last three facts from the amazing Van Rensburg web site created
by André van Rensburg).

17 :
Hy was die seun van Jan Smit en Adriana Tol, en was getroud met Maria van
Staden, die dogter van Marthinus van Staden en Aletta van der Merwe. Hy het
in vennootskap met sy broer, Alewijn, geboer. Smit is in 1758 oorlede. (Sien
M.O.O.C. 7/10, Testamenten, 1757/1758, no. 53.)

18 : "Alwyn Petrus Smit's Research:"
Sy is die dogter van Pieter Bekker *1673 in Konigdberg en Johanna de Cleco [de Klerk] *1676

19 : "SA Genealogies Vol. 11"; Page 436

20 : "Richard Ball's Research:"
Stellenbosch doopregister:

bl.11
aalwijn zoon van Jan Smit, de moeder arijaantie tol, is gedoopt den 26 Septemb. 1695, als getuijgen barent van brinck, jannetie van Reijmingh

21 : "Richard Ball's Research:"
According to what I can find, she and her husband, Alewijn Smit de Oude, made their joint will on 2nd February 1774 and she died on 11 January 1778 according to the Death Rolls (1758-1833) held in the Cape Archives:
11 Januarie 1778 " Hester Bekker, huisvrouw van A.. Smith"

http://www.e-family.co.za