Christoffel Heyningh

M, #6974, b. circa 1650

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695
NGK (Cape Town) Marriages1665-1695NGK (Cape Town) Marriages 1665-1695
NGK Stellenbosch Baptisms 1688-1732NGK Stellenbosch Baptisms 1688-1732
Last Edited26/12/2016
Birth*Christoffel Heyningh was born circa 1650 in Fehrbellin, Germany.1,2
 
Marriage*He married Antonetta Adrianus de Visser on 15 September 1686 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.3,4
 

Family 1

Antonetta Adrianus de Visser b. b 2 Dec 1667
Children

Family 2

Martha van de Caep b. 12 Sep 1666
Child
(Agent) Abduction In 1672 Cupido van Cap Vert was abducted from de Caep de Goede Hoop by Arent Zuijck and taken to Batavia where Zuijck was the junior merchant. Two years later, on 21 July 1674 Chris Hasselberg bookkeeper on the flute Helena, declared at the requiest of Cupido's owner Hendrick Evert Smit, that a slave named Cupido had accosted him in Batavia and said he knew Hasselberg and that he was living with 'mons. Zuijck'. While Hasselberg apparently believed it was not Cupido whom he recalled having had a nick in his ear, Smidt was otherwise convinced and appointed an agent, namely Christoffel Heyningh, to use the weight of the law to effect his return. This had still not be done by April 1677 when Smidt appealed to the Council of Policy for help.5,6 
Names in the record, in publications, etc.15 September 1686, the name of Christoffel was written in the record as Christoffel Henning.
9 September 1691, the name of Christoffel was written in the record as Chrijstoffel Hennungh.
25 January 1694, the name of Christoffel was written in the record as Christoffel Hijning.7
23 July 1695, the name of Christoffel was written in the record as Crisstoffel Heyninge.8

Citations

 1. [S204] Dr. J. Hoge, Personalia of the Germans at the Cape, 1652-1806, Archives Year Book for South African History (Cape Town: Government Printer, Union of South Africa, 1946), p.149. HENNING, CHRISTOFFEL (S in CJ 1255, p. 250). -Fehrbellin.. Hereinafter cited as Personalia.
 2. [S325] Lorna Newcomb and Ockert Malan, compilers, Annale van Nederduits Gereformeerde Moedergemeente Stellenbosch No 1.., CD-ROM (Stellenbosch) Die Genootskap vir die Kerkversameling, 2004 0-9584832-1-3), Baptism Register. Hereinafter cited as Palmkronieke I Baptisms.
 3. [S392] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar), 1665-1695: ao' 1686
  den 15 Septemb. Christoffel Henning van Berlyn, jonghman, sergeant, en Atonetta Visser van [L.]ckerkerck jongedochter., transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar).
 4. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms, Lorna:
  15.9.1686 trou " Christoffel Henning van Berlyn (Fehrbellin), jonghman, sergeant en Antonetta Visser van Leckerkerck." In 1688 word hy vir 5 jaar verban na Robbeneiland vir die roof van silwer en goud uit die gestrande `Nostra Senhora de los Milagros'. Sien SA Argiefstukke, Resolusies van die Politieke Raad deel 3 p.160.
 5. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Kaapse notariële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (II), Die tweede Dekade 1671-1680", Kronos (Die notariële stukke II) 15 (1999): 1.8.1674      CTD 6, p. 168
  Hendrick Evertsen Smidt [Smit], burger alhier, verklaar en magtig mons. Christof van Heyningen, sersant te Batavia om namens hom van die onderkoopman Zuijck, te Batavia woonagtig, die lyfeie, ‘van geboorte een Caffer van Cabo Verde’ ongeveer 14-15 jaar oud, wat sy eiendom is maar ongeveer twee jaar gelede op een of ander wyse na Batavia geneem, en volgens ‘n ander verklaring hiernaas daar by mons. Zuijck woon, in der minne of met die dwang van die gereg te rug te kry.. Hereinafter cited as "Die notariële stukke II."
 6. [S788] Webpage Tanap (http://databases.tanap.net/) "Reference code: C. 10, pp. 95-106.
  Resolutie mediterende van den 26n Martij tot pmo. April 1677.
  Presentibus omnibus.
  ... Is nog van den vrijborger en Caaps bierbrouwer Hendk. Evertsz Smith in Rade gedemonstreert seker request in deser voege, van woorde tot woorde luijdende:

  Aan d' Edn.Heer Joan Bax genaamt van Herentals, Gouverneur aen Cabo d'Boa Esperance en de Raet:
  Geeft in alle onderdanigheyt te kennen Hendrick Evertsz Smith, [7] vrijborger alhier, hoe dat in den jare 1672 den supplt. trouwlooslijc is ontvremt syn slaaff en caffer gent. Cupido, out 14 a 15 jaaren dewelcke naar Batavia door den ondercoopman Arent Zuijck vervoert zijnde, den supplt. naer veele gedane moeyte eyndelijck soo verre door eenige zijner vrunden in ervaring is gecomen den selven synen voorn. slaaff op Batavia nog is remorerende en ingesien den supplt. door soodanig wegvoeren in sijn goet regt niet alleen wert vercort, nemaar oock merckelijck schade is comen te lijden en sonder UEdn. voorschrijvens tot sijn guarant swaarlijc sal geraken, Soo keert sig den supplt. tot UEdn. gansch nedrig versoekende dat UEdn. gelieven over sijne saak gunstig na Batavia te schrijven op dat den supplt. door dat middel aan sijnen voorn. slaaff en geledene schade en interessen mag geraken. 't Welck doende & amp;a.

  Dit bovenstaande gelesen en in goede opmerckinge genomen hebbende wert tot faveur [8] van den supplt. (om die slincxe en trouloose feyten te helpen uytvinden en by ervaringe te straffen) ter ordre van den Ed.Hr. Gouverneur en Raat door den Secrts. onder aan 't reqt. tot een apostil [9] gevoegt gem. Syn Ede. en den Raat voors. actie niet onbekent te zijn en des oocq niet en twijffelden op des supplts. volmagtigden (desen aan de Hooge regering tot Batavia off elders aan alle regteren off regtbancken vertoonende) sullen wel aan haar guarant geraken. ..."
 7. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms, Madelena, dogter van Christoffel Hijning de moeder Antenette Vissers is gedoopt d: 25 Janùarij 1694 als getùijge Annetie Jans Loùw.
 8. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms, Johannis zoon van Crisstoffel Heyninge de moeder Antonette is gedoopt dj 23 Julij 1695 als getùyge [blank].
 9. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: [Ao. 1688]
  den 27 Aug in de voorberijdinge een kint gedoopt en genaamt
  Anna Elisabet, de vader is Christoffel Henning de
  moeder Antonette de getuijgen Arijen Gerisz van Tergou
  en Aeltie van Amijde, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 10. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): 1691
  Den 9 September een kindt gedoopt waer van vader is
  Chrijstoffel Hen[N]ungh, de moeder Antonetta de
  Visse[nirals] getuijgen stondt Jan van Brienen ende
  Catharina Cloeten, is genaemt Cornelia, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 11. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): Ao' 1686
  den 27 dito (October) Christiaen
  de vader Christophel Heining, de moeder Martha, een slavin van Juffr. Diemer
  Christina Diemer, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 

Bookmark and Share