Hendrick Evert Smit1,2

M, #7783, b. circa 1650, d. before 17 September 1684

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695
NGK (Cape Town) Marriages1665-1695NGK (Cape Town) Marriages 1665-1695
Last Edited19/03/2016
Birth*Hendrick Evert Smit was born circa 1650.3
 
Marriage*He married Adriaantie Sterrevelt, daughter of Adriaen Huybertszen Sterrevelt and Jùdith Roberts, on 14 April 1675 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.4
 
Death*He died before 17 September 1684 de Caep de Goede Hoop.5
 

Family

Adriana Sterreveldt b. b 29 Aug 1660
Children
(Owner) Abduction In 1672 Cupido van Cap Vert was abducted from de Caep de Goede Hoop by Arent Zuijck and taken to Batavia where Zuijck was the junior merchant. Two years later, on 21 July 1674 Chris Hasselberg bookkeeper on the flute Helena, declared at the requiest of Cupido's owner Hendrick Evert Smit, that a slave named Cupido had accosted him in Batavia and said he knew Hasselberg and that he was living with 'mons. Zuijck'. While Hasselberg apparently believed it was not Cupido whom he recalled having had a nick in his ear, Smidt was otherwise convinced and appointed an agent, namely Christoffel Heyningh, to use the weight of the law to effect his return. This had still not be done by April 1677 when Smidt appealed to the Council of Policy for help.6,7 
Names in the record, in publications, etc.14 April 1675, the name of Hendrick was written in the record as Hendrick Evertsz Smidt.
29 August 1677, the name of Hendrick was written in the record as Hendrick Everts Smit.
23 October 1678, the name of Hendrick was written in the record as Hendrick Everts Smith.
Baptisms - WitnessHendrick Evert Smit and Trijn Ras, Hans Ras and Lysbet Jansz witnessed the baptism of Hans Ras on 25 June 1671 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.8
He and Adriana Sterreveldt witnessed the baptism of Adriaen Brinckman on 17 January 1677 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.9
He and Arriantie Sterrevelt witnessed the baptism of Johannes de Lange on 11 February 1680 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.10
He and Arriantie Sterrevelt witnessed the baptism of Johannes Vlok on 22 June 1681 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.11
Slave TransactionsOn 19 August 1678 Jacob Caste van Bengale was sold by Dirck Jansz Smient to Hendrick Evertsz Smidt, for f 285, Cape valuation. I wonder if Jacob reverted to Smient's ownership due to non-payment of the promised purchase price by Smit.12,13
On 7 September 1679 Unnamed Slave was sold by Martinus van Banchem to Hendrick Everts Smith, for Rds. 48.14
On 4 May 1681 Aro van Coylangh was sold by Hester Weijers to Hendrick Evert Smit de Caep de Goede Hoop, for now, because there is no other candidate that fits the profile, I have assumed this to be the same slave Wouter Mostert acquired from Adriaen Andriesen.15,16
Slaves owned by individualsCupido van Cap Vert was a slave circa 1672 from Cabo Verde, owned by Hendrick Evert Smit.17

Citations

 1. This is how he signed his name.
 2. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Kaapse notariële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (II), Die tweede Dekade 1671-1680", Kronos (Die notariële stukke II) 15 (1999): 19.8.1678          TS 3, p.g.
  ... [Hendrick Evert Smit.]. Hereinafter cited as "Die notariële stukke II."
 3. [S21] Date estimated by compiler, Delia Robertson and, unless there is corroborating information, should not be considered as anything more than a guide.
 4. [S392] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar), 1665-1695: Den 14 Aprill
  Hendrick Evertsz
  Smidt geboortigh van
  Eupenburen J.M. en Adriaantie
  Sterrevelt geboortich n'yt
  Niuew-Nederlandt Jonghe Dochter., transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar).
 5. [S21] Date estimated by compiler, Delia Robertson and, unless there is corroborating information, should not be considered as anything more than a guide - based on marriage of his widow.
 6. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 1.8.1674      CTD 6, p. 168
  Hendrick Evertsen Smidt [Smit], burger alhier, verklaar en magtig mons. Christof van Heyningen, sersant te Batavia om namens hom van die onderkoopman Zuijck, te Batavia woonagtig, die lyfeie, ‘van geboorte een Caffer van Cabo Verde’ ongeveer 14-15 jaar oud, wat sy eiendom is maar ongeveer twee jaar gelede op een of ander wyse na Batavia geneem, en volgens ‘n ander verklaring hiernaas daar by mons. Zuijck woon, in der minne of met die dwang van die gereg te rug te kry.
 7. [S788] Webpage Tanap (http://databases.tanap.net/) "Reference code: C. 10, pp. 95-106.
  Resolutie mediterende van den 26n Martij tot pmo. April 1677.
  Presentibus omnibus.
  ... Is nog van den vrijborger en Caaps bierbrouwer Hendk. Evertsz Smith in Rade gedemonstreert seker request in deser voege, van woorde tot woorde luijdende:

  Aan d' Edn.Heer Joan Bax genaamt van Herentals, Gouverneur aen Cabo d'Boa Esperance en de Raet:
  Geeft in alle onderdanigheyt te kennen Hendrick Evertsz Smith, [7] vrijborger alhier, hoe dat in den jare 1672 den supplt. trouwlooslijc is ontvremt syn slaaff en caffer gent. Cupido, out 14 a 15 jaaren dewelcke naar Batavia door den ondercoopman Arent Zuijck vervoert zijnde, den supplt. naer veele gedane moeyte eyndelijck soo verre door eenige zijner vrunden in ervaring is gecomen den selven synen voorn. slaaff op Batavia nog is remorerende en ingesien den supplt. door soodanig wegvoeren in sijn goet regt niet alleen wert vercort, nemaar oock merckelijck schade is comen te lijden en sonder UEdn. voorschrijvens tot sijn guarant swaarlijc sal geraken, Soo keert sig den supplt. tot UEdn. gansch nedrig versoekende dat UEdn. gelieven over sijne saak gunstig na Batavia te schrijven op dat den supplt. door dat middel aan sijnen voorn. slaaff en geledene schade en interessen mag geraken. 't Welck doende & amp;a.

  Dit bovenstaande gelesen en in goede opmerckinge genomen hebbende wert tot faveur [8] van den supplt. (om die slincxe en trouloose feyten te helpen uytvinden en by ervaringe te straffen) ter ordre van den Ed.Hr. Gouverneur en Raat door den Secrts. onder aan 't reqt. tot een apostil [9] gevoegt gem. Syn Ede. en den Raat voors. actie niet onbekent te zijn en des oocq niet en twijffelden op des supplts. volmagtigden (desen aan de Hooge regering tot Batavia off elders aan alle regteren off regtbancken vertoonende) sullen wel aan haar guarant geraken. ..."
 8. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: den 21 Juni
  Een soontje van Hans Ras, en Trijn Ras syn huysvr' wiert genaamt Hans, tot getuygen stonden Hendrick Evertse smit en Lysbet Jansz.
  , transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 9. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): Ao. 1677
  Den 17 Jan. Adriaen
  Barent Brinckman en Neeltie Sterrevelts
  Hendrick Evertsz Smit en Ariaentie Sterrevelts sijn huijsvr., 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 10. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): ao' 1680
  eodoem dito (11 Februy) Johannes
  Hendrick de Lange en Danetie Resicke
  Hendrickcik (sic) Everts Smit en Arriantie, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 11. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): Ao' 1681
  den selfden dito(22 Junij) Johannes
  Jan Hendricks [F]lock en Maria Janssen syn vrouw
  Hendrik Everts Smit en Arriantie Sterrevelt, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 12. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p.136. 19.8.1678: Jacob (no place of origin given), sold by Hendrik Evertse Smidt to Dirck Jansz Smiendt for /285, Cape valuation. [NOTE: The seller and purchaser were inverted by Böeseken.]. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
 13. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 19.8.1678          TS 3, p.g.
  Hendrick Evertse Smidt, vry ingesetene alhier, erken aan die E Dircq Jansz Smient, kaptein in diens, die bedrag van f 285 te skuld spruitende uit die koop van die lyfeie Jacob vir f 285 en beloof om hom einde Februarie 1679 te betaal. [Hendrick Evert Smit.]
  19.8.1678          TS 3, g.p.
  [d’ Edele] Dircq Jansz Smient, kaptein alhier, verkoop aan Hendrick Evertse Smidt, vryburger alhier, die slaaf Jacob Casta Bengale vir f 285.
 14. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.137. 7.9.1679: A slave from Malabar (name not mentioned) sold by Marthinus van Banchem to Hendrick Everts Smith for Rds. 48.
 15. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 139, 04.05.1681: Arent from an unknown origin, sold together with the property (including garden, house, outbuildings, brick-kiln, etc.) of Hester van Lier the widow of W.C. Mostaert [Shell: sold to Hendrik Smit].
 16. [S432] Robert C-H Shell compiler, Changing Hands, A calendar of bondage in southern Africa, 1550 to 1888, CD-ROM; ISBN 1-86918-063-1; (Cape Town: Ancestry24, September 2007), 0312, Arend
  Sequence IDNO:       0312     
  Slaves First Name:       Arend     
  Day Of Sale:       4     
  Month Of Sale:       5     
  Year Of Sale:       1682     
  Type Of Name:       Christian     
  Continental Origin Code:       _Unknown     
  Slaves Gender:       Male     
  Sellers Last Name:       Lier V     
  Sellers First Name:       Hester     
  Sellers Civil Status:       burgher     
  Sellers Gender:       Female     
  Sellers Domicile:       Table valley     
  Sellers Occupation:       Widow     
  Buyers Last Name:       Smit     
  Buyers First Name:       Hendrik     
  Buyers Civil Status:       burgher     
  Buyers Gender:       Male     
  Buyers Domicile:       Cape district     
  Buyers Occupation:       farmer     
  Primary Reference:       Transporten en Scheepeniskennis     . Hereinafter cited as Changing Hands.
 17. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 1.8.1674     CTD 6, p. 168
  Hendrick Evertsen Smidt [Smit], burger alhier, verklaar en magtig mons. Christof van Heyningen, sersant te Batavia om namens hom van die onderkoopman Zuijck, te Batavia woonagtig, die lyfeie, ‘van geboorte een Caffer van Cabo Verde’ ongeveer 14-15 jaar oud, wat sy eiendom is maar ongeveer twee jaar gelede op een of ander wyse na Batavia geneem, en volgens ‘n ander verklaring hiernaas daar by mons. Zuijck woon, in der minne of met die dwang van die gereg te rug te kry.
 18. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): Ano' 1678
  den selfden dito (23 October) Catrijna
  Hendrick Everts Smith en Adriana Stervelt
  Harmen G[ravers], Cornelia Stinvelt, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 19. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): ao 1680
  29 dito (December) Hendrick
  Hendrick Everts Smith, Arriaentie Sterevelt
  Martinus van Banchem en Catarina van Suurwaden, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 20. [S325] Lorna Newcomb and Ockert Malan, compilers, Annale van Nederduits Gereformeerde Moedergemeente Stellenbosch No 1.., CD-ROM (Stellenbosch) Die Genootskap vir die Kerkversameling, 2004 0-9584832-1-3), Baptism Register, Lorna:
  s/v Albert Barends Gildenhuyzen en Margaretha Hoefnagels; 28.12.1698 trou "Arent Gildenhuijs van Lyden Jongm: met Judith Smith van Caep Jongd:" Judith = 25.4.1683 was d/v Hendrik Everts Smit en Adriaantje Sterrevelt.. Hereinafter cited as Palmkronieke I Baptisms.
 

Bookmark and Share