Catrijna Both

F, #7721, b. 7 May 1690
Father*Frederich Both2 b. 4 Mar 1653
Mother*Maria Kickers1 b. c 1662

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695
NGK Drakenstein Baptisms 1694-1732NGK Drakenstein Baptisms 1694-1732
NGK Stellenbosch Baptisms 1688-1732NGK Stellenbosch Baptisms 1688-1732
Last Edited07/07/2018
BirthCatrijna Both was born before 7 May 1690 in de Caep de Goede Hoop.3
 
Marriage*She married Hendrik Frederik Klopper on 31 August 1714 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Stellenbosch, de Caep de Goede Hoop.4
 

Family

Hendrik Frederik Klopper b. c 1675, d. 15 Jun 1739
Children
(Child3) Ménage à trois Between 11 June 1683 and 1700 Maria Kickers and Jan Cornelisz were legally married, but at the same time, from at least 1687 Frederich Both and Maria were lovers, apparently with the agreement of Jan. During divorce proceedings in 1700 Maria conceded that eight of her children, that is Theunis Botha, Willem Bootha, Catrijna Both, Cornelia Botha, Anna Bota, Maria Botha and Johannes Botha were fathered by Frederich Both(a) with the apparent encouragement (aanleijding) of her spouse, Jan Cornelisz, at the time. All of these offspring subsequently used the surname Both(a). However, in 1689 two women alleged that Theunis, Maria's oldest child, was fathered by Ferdinandùs Appel. This is born out by modern DNA tests, which have shown that direct patrilineal descendants of Theunis tested positive for the same Y-DNA haplogroup as direct patrilineal descendants of Appel.5 
Names in the record, in publications, etc.2 September 1714, the name of Catrijna was written in the record as Catrina Bota.6
24 November 1726, the name of Catrijna was written in the record as Katharina Bota.7
BaptismsCatrijna Both was baptized on 7 May 1690 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop. The baptism was witnessed by Jan Cornelisz van Oudtbeierlandt and Maria Kikkers.1
Baptisms - WitnessCatrijna Both and Jacobus Botha witnessed the baptism of Maria Scheepers on 5 March 1713 Drakenstein, de Caep de Goede Hoop.8
She and Hendrik Frederik Klopper witnessed the baptism of Catharina Botha on 7 October 1714 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Stellenbosch, de Caep de Goede Hoop.9
She and Hendrik Willem van der Merwe witnessed the baptism of Cornelia van Staden on 2 December 1731 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Drakenstein, de Caep de Goede Hoop.10

Citations

 1. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: Den 7 Majus een kindt gedoopt waer van vader is Jan Cornelisz van Oudtbeierlandt, de moeder Maria Kikkers, ende genaemt, Catrijna. beide selfvs present., transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 2. [S399] Record of Divorce Proceedings, (folio) 77; CJ 3-22, Court of Justice; Court of Justice, Western Cape Archives and Records Service, Roeland Street, Cape Town, Western Cape, South Africa, [This is a partial transcript of the divorce record of Maria Kickers and Jan Cornelisz van Oudtbeierlandt, during the proceedings of which, Maria Kickers said eight of her children were fathered by Frederich Both with the "encouragement" (aanleijding) of Cornelisz.]

  (folio) 77

  Vrijdag den 22' Januarij 1700

  Jan Cornelisze van Oudbeijerland
  vrijburger aan Stellenbosch
  woonagtig, eijscher in cas
  van divorcie.
  Contra
  desselfs huijsvrouw Maria
  Kickers ged[aagd]e


  praesentib[us] d' Ed[el]e heer
  Gouverneur et vid'-
  [demptis] den E. capiteijn
  Oelof Berg, en den vendrig
  Ambrosius Zaffee -
  assumpto den burgerraadt
  Burgert Mensinck


  Den eijscher, doende eijsch
  bij monde, segt dat alsoo
  de gedaagdesse haar niet en
  schaamd hem eij at an unknown age r niet alleen met slaan en stooten
  ende verdre onbetaemelijckheeden gestadig te
  bejeegenen: maar oock bovendien haren egt met den
  persoon van Frederick Boot in overspel te buijten
  te gaan. Concludeert derhalven tot separatie van
  huwelijck en goederen, mitsgaders tot admissie om
  met een andre te mogen trouwen, cum expensis.
  Overleeverende de stucken en documenten tot bewijs
  van sijn vermeeten specterende.

  De gedaagdesse antwoordende, segt en bekendt
  all hare kinderen staande huwelijck, niet bij
  den eij at an unknown age r haren man; (vermits desselvs onbequaamheijdt)
  maar bij een ander, te weeten den voorn[oemde] Frederick
  Boot, te hebben geprocrëeert, en dat haren
  man haar daartoe selfs aanleijding soude
  hebben gegeeven; Ende persisteerd meede bij de
  confessie, bij haar dienaangaande tegens Land-
  drost en heemraden aan Stellenbosch
  gedaan

  (folio 77verso)

  eodem die

  den eijscher ontkennende wel expresselijck
  aan de ged[aagd]e oijt eenige aanleijding te hebben
  gegeeven, accepteert haren confessie t[e] zijnen
  voordeel, en pers[isteer]t voor repl[iek].

  De gedaagdesse voor duplijcq.

  Partijen renuntieeren van verder productie

  Den E.A. Rade van Justitie, partijen gehoort,
  soo meede de genoemde Frederick Boot
  die het voor[zegde] feijt rondelijck confesseerde,
  en gelet op der gedaagdessen eijge vrijwillige
  confessie, doend regt &a, separeert de
  banden van hun eij at an unknown age rs en gedaagdesses hu-
  welijck, en gemeenschap van goederen,
  admitteert den eij at an unknown age r met een andre te
  mogen trouwen, en cond[emneer]t de gedaagdesse
  in de costen.

  Int Casteel de Goede Hoop datum ut s[upra]
  mij present

  Melchior Kemels
  [rt] & secret[ari]s
  1700.
 3. [S21] Date estimated by compiler, Delia Robertson and, unless there is corroborating information, should not be considered as anything more than a guide - based on date of baptism.
 4. [S502] Website Family Search (www.familysearch.org) "[31st Aug: 1714] Hendrik Klopper van Hoorn Wed[uwewena]. met Catharina Bota van Cabo jonged[ogte]r.
  Film 004434404, Image 695 of 775
  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6LX3-V8P."
 5. [S566] Divorce Record Kickers-Cornelisz, 3: 22.01; CJ, 1700, Western Cape Archives and Records Service.
 6. [S325] Lorna Newcomb and Ockert Malan, compilers, Annale van Nederduits Gereformeerde Moedergemeente Stellenbosch No 1.., CD-ROM (Stellenbosch) Die Genootskap vir die Kerkversameling, 2004 0-9584832-1-3), Baptism Register, Margrita, d'Vader Hendrick Frederikse Klopper, d'Moeder Catrina Bota, getù Jacobùs Bota, en Elsje Snyman, 2 7br 1714.. Hereinafter cited as Palmkronieke I Baptisms.
 7. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms, Den 24 November 1726; K: Johannes; V: Hendrik Klopper; M: Katharina Bota; G: Jan Barentzen Sigger, Anna Jans.
 8. [S408] Drakenstein Heemkring, compilers, Drakenstein I Baptisms., CD-ROM (Paarl) Drakenstein Heemkring, 2006 , Baptism Register, Le 5 Mars Lannee, 1713. Marie fille de Koenraad Scheper et de Marie Bota; elle a ete presantee, au Saint Sacremant du Bapteme dans La masion da Braam de Villers Et Monsr: Camper Ministre du Saint E.V. gille ae Aussy baptize cette petite fille Et letemoins Et Jacobus Bota, Et Catherina Bota pour Marraine.. Hereinafter cited as Drakenstein I Baptisms.
 9. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms, Catrina, d' Vader Jacobus Boota, d' Moeder Elsje Snyman, detu Hendrik Frederikse Klopper en Catrina Bota. 7de Octob 1714.
 10. [S408] Baptism Register, Drakenstein I Baptisms, Ao 1731; item [den 2de 10br]; Cornelia; Willem Van Staden; Cornelia Venters; Henrik van de Merven ende Catharina Botha.
 11. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms.
 12. [S34] J.A. Heese & R.T.J. Lombard, South African Genealogies 4 J-K (Pretoria: Human Sciences Research Council, 1992), p.334, 336. Hereinafter cited as S.A. Genealogies 4 J-K.
 

Bookmark and Share