Grietje, dogter van Mattys van Madegasker, d' Moeder Sara Symonsz, getłygen Leendert van Brakel, en Barbara van Brakel, der 25 Jłny 1702.

Bookmark and Share