Gerret soon van Pieter Vander Byl, en Hester ter Winkel, getłygen Edłward Velden en Rykje ter Winkel. Der 3 Ałgty 1704.

Bookmark and Share