Eva, lyfeygen van Christoffel [Esterh¨ysen] en syn vro¨w Lijsbet [Beijers] [between 21 and 29 Maert 1711]

Bookmark and Share