1703; eodem die: (4 Feb) van Bastiaan Saval en Cornelia Huysing onder getuyge van Gerrit Janse Visser en syn vrouw, gent: Maria

Bookmark and Share