den 25 Jan¨arij 1696 Pitter Roobersz: jongman Cergiant in dienst van de E Companier met Fitie Schalck gebooren aen de Caap weduwe van Roelif Pasman.

Bookmark and Share