Den 3 December 1730; Nicolaas de Vaeder is Nicolaas van den He¨vel, de Moeder Maria Zeegers de Get¨ijge zyn 't kints O¨ders.

Bookmark and Share