den 26 Aug [1731]; Pieter : vader Albert Meijburg; Moed: Elsie van der Merwe getuijgen Henrik van der Merwe en Cathar: Cloete.

Bookmark and Share