den 25 9br [1731]; Christian: Vad: Pieter Saijman, Moed: Maria Coopmans: Vader en Moeder selfs getuijgen zijnde.

Bookmark and Share