Den 28te Junij [1732]; Maria Jacoba; Vaed. Corelus Cornelisz de Jonge; Elisabeth Kobber, de Vader en Maria Elisabeth de Beer.

Bookmark and Share